720021/1 – ÉTKEZÉSI ZAVAROK ÉS TERÁPIÁJUK A SÚLYOSAN ÉS HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS TANULÓK ESETÉBEN – Kaposvár

Képzési program címe: Étkezési zavarok és terápiájuk a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók esetében

Képzési program engedélyszáma: E-000892/2014/D040

Képzési csoport azonosítója: 720021/1

A képzés célja: A szakemberek támogatása abban, hogy megismerjék az étkezési zavaroknak és az étkezési zavarokkal kapcsolatos terápiás lehetőségeknek az alapjait, a legfontosabb segítő technikákat, amelyek előfordulhatnak súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek nevelése-oktatása területén.

A képzés célcsoportja: A köznevelés területén dolgozó szakemberek, illetve súlyosan halmozottan fogyatékos populációval dolgozó szakemberek.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A résztvevő:

  • Alaposabban ismerje meg az evésterápiában rejlő lehetőségeket.
  • Tisztában van a normál fejlődésmenet és az evés fejlődésének kapcsolódási pontjaival.
  • Tisztában van az eltérő fejlődésmenet kapcsolatával az evési nehézségekkel.
  • Ismeri a táplálás és táplálkozás nehézségeit, az okokat és a következményeket.
  • Ismereteket szerez a szondatáplálásról.
  • Tudja a különbségeket a táplálásterápia és az evésterápia között.

Bekapcsolódási feltételek:

Iskolai előképzettség: középfokú végzettség

Szakmai előképzettség: nem szükséges

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek

Előírt gyakorlat: nem szükséges

Egyéb feltétel(ek): súlyosan halmozottan fogyatékos populációval való foglalkozás

Tervezett képzési idő

Összesen: 24 óra

  • Ebből elmélet: 16 óra
  • Ebből gyakorlat: 8 óra

Maximum hiányzás: 2 óra

A képzési program tananyagegységei, óraszámok

Tananyagegység neve elméleti órák gyakorlati órák összes óra
Az étkezés fejlődésének főbb állomásai és az eltérésékből adódó nehézségek 4 2 6
Tápanyagok, és a táplálás legfontosabb szempontjai 4 2 6
A szondatáplálásról – Mikor? Kinek? Hogyan? 4 2 6
Az evésterápia, mint terápiás tevékenység 4 2 6
Összesen: 16 8 24

Képzési napok: 2020.02.20.; 2020.02.21.;2020.02.22.

Képzési program helyszíne: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete; 7400 Kaposvár, Rezeda u. 60.

Számonkérések formája: A képzési programnak elsősorban kompetenciafejlesztés a célja. Ez a számonkérés speciális formáját követeli meg, az órák alatti, a tanítási-tanulási folyamatba épített folyamatos visszacsatolást szóban, feladatok feldolgozásával, ezek közös megbeszélésével.

A jelentkezés menete:

Kérjük, hogy jelentkezés benyújtása előtt olvassa el a képzési programjainkkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat!

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, a szükséges dokumentumok feltöltésével lehetséges. 

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon ki kell tölteni.


A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. (Ezt kell később kinyomtatni, és beküldeni a jelentkezés részeként.) Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársával, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail:@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39; +3630/8464-356


Köszönjük!

Számmal kiírva.
+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Felnőttképzési szolgáltatások

Amennyiben kéri, úgy munkatársaink telefonon egyeztetnek időpontot a képzés indítása előtt a szolgáltatások igénybevételéhez.

Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!