Foglalkozási rehabilitációs műhelymunka

Látogatható szervezetek bemutatása

Búzavirág Alapítvány – Vámosújfalu

Az alapítvány 1997-ben jött létre elsősorban állami gondozásban felnőtt, komplex rehabilitációs segítséget igénylő látássérült fiatalok lakhatásának és foglalkoztatásának támogatására. Jelenleg akkreditált és fejlesztő foglalkoztatást működtet saját lakói, valamint a környék megváltozott munkaképességű lakossága számára. Ezen kívül nappali ellátást, elemi rehabilitációs és foglalkozási rehabilitációs támogatást is nyújt. Munkalehetőséget kézműves táborok szervezésében, valamint a főzőkonyhán, a kertészetben és a kézműves műhelyekben – szövés, fazekasság, kosárfonás – biztosít, illetve a különböző munkakörökhöz és helyszínekhez kapcsolódó járulékos feladatokat (pl. karbantartás, értékesítés) is megváltozott munkaképességű személyek látják el.

Elsősorban azoknak a szakembereknek ajánljuk a vámosújfalui látogatást, akik érdeklődnek az alapítványban végzett tevékenységek, a munkahelyi beilleszkedést segítő szolgáltatások, a munkatevékenységek apró részekre bontása és munkafolyamatokba épített betanítása, az egyedi igények kielégítése, és az értékesítés különféle lehetőségei iránt.

Az alapítvány tevékenységeiről itt olvashatnak bővebben:


Esőemberke Alapítvány a Vas Megyei Autistákért – Szombathely

Az alapítvány 20 éve tevékenykedik autizmussal érintett családok érdekvédelme, szakmai képviselete ügyében, nagy hangsúlyt fektetve az autista felnőttek lakhatásának és foglalkoztatásának megoldásaira. Ezért hozták létre 2009-ben 10 fős lakóotthonukat és indították el 2010-ben a szociális foglalkoztatást, aminek egyik mérföldköve a 2016-ban létre hozott Ma Háza Foglalkoztató. A foglalkoztatóban elsősorban autizmussal élő és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása zajlik, akik kertészeti tevékenységeket – levendula, gyógy és fűszernövény termesztés –, irodai munkákat – szórólaptervezés, nyomtatás, fénymásolás, spirálozás – és csomagolást végeznek.

Az alapítvány sikeresen pályázott az FSZK FOGLALKOZTATÁS2018 programjára, ami a foglalkoztatás elősegítésén túl az innovatív programokat és együttműködéseket helyezte a fókuszba. Így azoknak a szakembereknek ajánljuk az alapítvány meglátogatását, akiket érdekelnek a projekttel kapcsolatos szervezési, lebonyolítási feladatok és az ebből fakadó újítások. Akik szeretnének ötleteket kapni innovatív programok megvalósításához, céges kapcsolatok kialakításához, szakemberek továbbfejlesztéséhez.

Az alapítvány tevékenységeiről itt olvashatnak bővebben:


Irmák Nonprofit Kft. Albertirsai Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményei – Albertirsa

Az Albertirsai intézmény középsúlyos értelmi fogyatékos személyek tartós bentlakásos ellátását biztosítja nagylétszámú intézményben, valamint különálló TL házakban.

Intézményen belül fejlesztő és akkreditált foglalkoztatás zajlik, ahol egyéb bérmunkákat, valamint intézményen belüli technikai munkákat látnak el – parkgondozás, konyhai kisegítés, irodai munka, karbantartás stb. – az ott élők. Intézményen kívül pedig a lakók több, mint 10%-a dolgozik nyílt piaci munkahelyeken.

Több szempontból is hasznos lehet az intézmény meglátogatása – ők is részt vesznek a kiváltásban, valamint magas színvonalú és újító szemléletű foglalkoztatás zajlik náluk. Az intézmény egyedi abban, hogy a foglalkoztatásra egyfajta fejlesztő eszközként tekintenek, partnerségi kapcsolatot alakítottak ki nyílt piaci foglalkoztatókkal, rendszeres képzéseket szerveznek az érintetteknek, saját foglalkoztatási adatbázist alakítottak ki, valamint a nyílt piacon dolgozókat határozatlan ideig mentori utókövetéssel segítik.

További információkat itt olvashatnak:


Mécses Szolgáló Közösség Egyesület – Mezőberény

Az egyesület célja fogyatékkal élő emberek számára közösségi alapú szociális szolgáltatásokat biztosítani olyan kis létszámú otthonokban, ahol életkörülményeik és lehetőségeik a városban élő emberekéhez hasonlóak.

Emellett kiemelt jelentőségű a munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása: foglalkoztatásba vonás, foglalkoztatás-szervezés és munkaközvetítés, felkészítés a munkavállalásra. Ellátottjaik fejlesztő foglalkoztatásban, akkreditált foglalkoztatásban, közfoglalkoztatásban és nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatásban egyaránt részt vesznek.

Tevékenységeik nagyon sokszínűek, úgymint: kertészeti tevékenység, varrodai munkák, kosárfonás, kábelszerelés, autólámpa testek kapcsolóinak összeszerelése, papírzacskók és papírszatyrok gyártása, képeslapok készítése, szövés, étterem- és főzőkonyha működtetése, szolgáltatásnyújtás.

Azoknak a szakembereknek ajánljuk meglátogatni az egyesületet, akik szeretnének többet tudni a gyakorlatban is használt felmérő és fejlesztő eszközökről, a különböző foglalkoztatási formák típusairól és azok előnyeiről, hátrányairól a gyakorlatban, értelmi sérült emberek motiválásáról, önkéntesek bevonásáról.

Az egyesületről itt olvashatnak bővebben:


Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthona – Mohács

A mohácsi intézményben 1990-ben kezdődött az a folyamat, ami komfortos, részben támogatott lakhatásban történő elhelyezéshez és számtalan – életminőséget növelő – szolgáltatás biztosításához vezetett. Hangsúlyos szerepe van a mindennapok hasznos és értelmes tartalommal való megtöltésének – ennek a törekvésnek egyik terepe a foglalkoztatás. Az intézmény – fejlesztő és akkreditált foglalkoztatás keretében működtetett –kerámia-, tűzzománc-, szőnyeg és egyé ajándéktárgy-készítő műhelyéből igényes, piacképes termékek kerülnek ki, melyek részben az intézmény városközpontban található saját boltjában kerülnek értékesítésre.

Mindazoknak ajánljuk a mohácsi látogatást, akik többet szeretnének tudni a nyílt munkaerőpiaci elhelyezésről, az egyéni foglalkoztatási terv készítéséről, a Jobwards módszerével történő kompetenciafejlesztésről, a piacképes, minőségi és egyedi termékek előállításáról, a termékértékesítésről és a reklámról, valamint a település lakosainak a foglalkoztatásba történő bevonásáról.

Az intézményről itt olvashatnak bővebben:


Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete – Kaposvár

Az egyesület számos egyéb szolgáltatása mellett fejlesztő-, akkreditált-, nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás, valamint közfoglalkoztatás keretében 8 telephelyen biztosít munkalehetőséget fogyatékos és egészségkárosodott emberek számára. A tevékenységek között a változó jellegű és volumenű bérmunka (csomagolás, előkészítés, fóliázás, nyomdaipari tevékenység, alkatrészek gyártása, összeszerelése), a saját termékek (kőedények, varrodai termékek) előállítása, valamint a sokszínű szolgáltatásnyújtás (pl. cipészműhely, panzió működtetése, masszázs) egyaránt előfordul. Az egyesület kertészetet is üzemeltet, ahol innovatív, vegyszermentes technológiával (aquaponia) termelik a növényeket.

A kaposvári látogatásra hívjuk mindazokat, akik érdeklődnek a bérmunkával és termék-előállítással kapcsolatos nehézségek áthidalása, a különböző szolgáltatások nyújtása, a változó piaci igényekhez, helyzetekhez folyamatos fejlesztéssel történő alkalmazkodás, valamint az innovatív technológia bevezetése iránt.

Az egyesület tevékenységeiről itt olvashatnak bővebben:


Napfényes Támogató Szociális Egyesület – Püspökladány

Az egyesület 2005 óta nyújt különböző szolgáltatásokat fogyatékkal élő személyeknek: támogató szolgálat, fogyatékos személyek nappali ellátása, fejlesztő foglalkoztatás, támogatott lakhatás.

Fejlesztő foglalkoztatásban értelmi fogyatékos személyek vesznek részt, a következő tevékenységekben: peddig nádból készült fonott termékek előállítása, egyedi ékszergyártás, rózsagyertya készítés, papíripari tevékenységek, kertészeti munkák, karbantartási munkák.

Akik Püspökladányba érkeznek, sokat tanulhatnak a minden részletében fogyatékosok által is végezhető munkafolyamatok kialakításáról, egyedi termékek készítéséről, új termékek bevezetésének szempontjairól, divatékszer készítésről, egyénre szabott foglalkoztatási terv készítéséről.

További információkat itt olvashatnak:


Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft. – Egyenlő Esélyekért! Alapítvány, Csömör

Az Összefogás 1986-ban alakult, lakhatást és széleskörű fejlesztéseket biztosít a fogyatékos személyek számára, akkreditált foglalkoztatóként pedig több telephelyen változatos, képességeknek megfelelő munkatevékenységeket kínál. Jelenleg 300 fő foglalkoztatása zajlik Csömörön, országos szinten ez közel 600 főt jelent.

Az Összefogás a meglévő képességek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt minden hozzájuk kerülő személy esetében. A gyakran hosszú és kitartó munka eredményeként mindenki számára tudnak biztosítani olyan tevékenységet, amelyben értéket teremt és hasznosnak érezheti magát. Nagy számban vállalnak bérmunkákat (többek között összeszerelés, csomagolás, elektronikus eszköz szétszerelés) melyet magas minőségben és határidőre készítenek el. De működik varrodájuk, seprűkészítő, szőnyegszövő, kerámia és gyertyaöntő műhelyük, valamint kerti termeléssel, parkgondozással is foglalkoznak.

Ajánljuk a csömöri látogatást mindazoknak, akik szeretnének bepillantani abba, hogyan lesz fogyatékkal élő személyek munkája valódi piacképes foglalkoztatás, valamint azoknak, akik kíváncsiak a lakók fejlesztésének eszközeire, a szükséges szolgáltatások biztosításának lehetőségeire.

További információkat itt olvashatnak: