Tanácsadó munkatársak továbbképzése

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. továbbképzési programot hirdet a

“MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című projekt keretében

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001

“Fogyatékosságügyi Tanácsadó – Az Információs és Koordinációs Pontokban dolgozó fogyatékosságügyi tanácsadók felkészítése a fogyatékosságügyi tanácsadói tevékenységre” című, szociális továbbképzési rendszerben minősített szakmai tanfolyam

Szakmai tanfolyam engedély száma: T-05-024/2018

Továbbképzési csoport azonosítója: 719055/1

Továbbképzési program célja: Fogyatékosságügyi tanácsadó munkakörhöz szükséges alapismeretekre épülő szakspecifikus tudástartalmak elsajátítása.

Továbbképzés pontértéke: 50

Továbbképzési program célcsoportja:

Ellátási terület szerint:

 • házi segítségnyújtás
 • családsegítés
 • pszichiátriai betegek otthona
 • fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
 • gondozási központ
 • fogyatékosok nappali intézménye
 • pszichiátriai betegek nappali intézménye
 • fogyatékosok gondozóháza
 • pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
 • pszichiátriai betegek lakóotthona
 • fogyatékosok személyek lakóotthona
 • CSGYJK, CSGYJSZ

 Munkahelyen betöltött funkció szerint

 • szakdolgozó
 • középvezető
 • magasabb vezető
 • tanácsadó

A továbbképzés teljesítésének feltétele

 1. Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10  % – a.
 2. Záró feladatok teljesítése.

Továbbképzési program óraszáma: 50 óra (elmélet 31 óra, gyakorlat 19 óra)

A továbbképzési program zárásának módja:

A tanfolyamon többszintű számonkérés történik (a szakmai tanfolyam alatt és a szakmai tanfolyam végén).

1) A tanfolyam során megszerzett ismeretek alapján egyéni szakmai dokumentum (esettanulmány) összeállítása és az utolsó alkalom előtt 1 héttel történő leadása.

2) Az utolsó alkalommal a megszerzett ismeretről teszt kitöltése, mely 13 pontból áll.

A számonkérés értékelése az órarendben szereplő utolsó alkalommal történik.
Az 1)-es és a 2)-es számonkérési elem az értékelés 50 – 50 %-át adja ki.

Megszerezhető minősítések: megfelelt, nem felelt meg

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 15-25 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: kreditpont megszerzéséről szóló igazolás

A szakmai tanfolyam főbb tematikai egységei:

 1. Bevezetés
 2. Az Információs és Koordinációs Pontok működésének tapasztalatai és működési perspektívái
 3. Fogyatékosságügyi területek ellátórendszerének bemutatása
 4. IT felület használata és konzultáció
 5. Életminőség kérdőív
 6. Tanácsadás specifikumai az autizmus területén
 7. Intézményiférőhely kiváltás-TL protokoll, szolgáltatási gyűrű (CSGYJK kötelező feladatai)
 8. Az FSZK társuló projektjei és az EFOP 1.1.5 nyertes pályázataival való együttműködés
 9. Saját élményű gyakorlatok a tanácsadás területén tapasztalati szakértők együttműködésével
 10. Szociális diagnózis alkalmazása
 11. Komplex minősítés rendszere
 12. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási rendszere és lehetőségeik
 13. Az önsegítő csoportok lehetőségei
 14. A fogyatékosságügyi tanácsadás gyakorlata esetmegbeszélések alapján
 15. Szervezetfejlesztés az Információs és Koordinációs Pontokban
 16. Zárás (záró dolgozatra kapott kérdések megválaszolása, értékelés

A szakmai tanfolyam időpontjai:

 • 2019.02.06.
 • 2019.02.13.
 • 2019.02.20.
 • 2019.02.27.
 • 2019.03.06.
 • 2019.03.13.
 • 2019.03.20.
 • 2019.03.27.

A továbbképzési program helyszíne: FSZK Nonprofit Kft. 1138 Budapest, Váci út 191.

A képzésen való részvétel díja: “MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című projekt keretében (A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001) a résztvevő részéről térítésmentes.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével lehetséges.

Jelentkezési határidő:

2019.01.30. 15 óra

Jelentkezési felület:

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő.
2. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben eltöltött évek számát, mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó.
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó.


A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39
Üdvözlettel:
a Felnőttképzési Iroda munkatársai

Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében. Kérjük a / jel használatát kerülje a telefonszám megadása során.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!