2010. decemberi szakmai hírlevél

Itt van újra a karácsony, és mi változatlan kedvvel jelentkezünk, hogy beszámolhassunk Önnek az elmúlt hónap eseményeiről a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai hírlevelének tizenkilencedik számában. Továbbra is várjuk az Ön értékes hozzászólásait és reagálásait az itt közölt információkkal kapcsolatban.

Szabadegyetemi előadások

2010. november 26-án Szendrő Szabolcs tartott előadást munkatársainknak életéről, munkájáról. Szendrő Szabolcs a magyar hegymászás különleges személyisége. Nem csak az egyik legeredményesebb hegymászónk, aki fél lábbal ostromolja a hegyeket, hanem gyönyörű természet fotói miatt is széles körben ismert. Nehéz utakat mászott az Alpokban, pl. a Piz Badille falán a Cassin utat (VI+). Sikeres mászó volt 1989-ben a himalájai Kedar Dome Keleti falának meghódításakor egy új útvonalon (1500 m-es falmagasság, VII A2). 1990-ben a Cho Oyu nyolcezres csúcsára jutott fel. A Magyar Hegymászó és Sportmászó Szövetség (MHSSZ) tiszteletbeli tagja, a Magyar Köztársasági Érdemrend kitüntetettje.

Ez év utolsó szabadegyetemi előadója 2010. december 10-én Vízvári László, az Egészségügyi Továbbképző Intézet főigazgatója volt, előadásának témája az egészségügy és a fogyatékosságügy kapcsolata volt.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008 óta belső workshop keretében rendszeresen szervez munkatársaink számára szakmai előadásokat. Szabadegyetemi előadásainkra olyan szaktekintélyeket kérünk fel, akik kimagaslóan ismerik a fogyatékosságokból adódó nehézségeket és megoldásaikat, birtokában vannak a legújabb kutatások eredményeinek, így szélesítve ismereteink spektrumát.

Prima díj

Az elmúlt hét végén a salgótarjáni József Attila Művelődési és Konferencia Központban rendezték meg a Nógrád megyei Prima gálát, melyen a megyében immár hatodik alkalommal jutalmazták a művészet, oktatás és tudomány, valamint a sport kategória legjobbjait.

A megyei Prima-díjat a VOSZ Nógrád Megyei Szervezete alapította, és évről évre a szervezet rendezi meg a díjátadó gálaünnepséget. Mint Gazsi Ferenc, a VOSZ megyei elnöke elmondta: nagy összefogás jellemzi a Prima ünnepséget. A kezdetektől 167 személyt jelöltek a díjra, s az idei díjazottakkal együtt 18 Prima-díjasa van Nógrád megyének.

Az idei évben a közönségdíjas az FSZK fenntartásában álló RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium balassagyarmat-nyírjesi tagintézménye lett.

EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

Jegyzetelő szolgáltatás

Közalapítványunk szakmai fejlesztései, szolgáltatásai generálása során kiemelten kezeli a speciális szükségletű hallgatók tanulásának, önérvényesítésének segítését.

Több évre visszatekintő kapcsolatot tartunk fenn az egyesült államokbeli National Technical Institute for the Deaf (Rochester) intézménnyel, elsősorban a felsőoktatásban tanuló siket és nagyothalló tanulókat segítő szolgáltatások magyarországi adaptálásának előkészítésére.

Ennek a munkakapcsolatnak az eredményeképpen került kidolgozásra a jegyzetelő szolgáltatás. Ennek célja a felsőoktatási intézményekben tanuló, önálló jegyzetelésre nem, vagy csak akadályozottan képes speciális igényű (siket, nagyothalló, mozgásfogyatékos, diszlexiás, diszgráfiás, stb.) diákok számára az elhangzott főbb és kiegészítő információk írásbeli rögzítésének segítése.

A program modellezése a Debreceni Egyetem közreműködésével történt, ahol jelenleg is biztosítják a szolgáltatást.

2010 júniusában az FSZK a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal közösen tájékoztató fórumot szervezett a felsőoktatási intézmények vezetőinek, fogyatékosügyi koordinátorainak a Közalapítványnál zajló szakmai programok, szolgáltatások bemutatásáról, ahol a megjelentek részletes tájékoztatást kaptak a jegyzetelő szolgáltatás felépítéséről, működésének feltételeiről is.

Jelenleg a Magyar Jelnyelvi Programiroda munkatársai ennek a szolgáltatásnak az országos bevezetésén dolgoznak.

A jegyzetelő képzés elvégzésére az FSZK által létrehozott elektronikus Tudástár oldalon van lehetőség. A tananyag e-learnig formában sajátítható el. A képzés résztvevői a megszerzett tudásból a Közalapítványnál vizsgáznak. Ehhez a technikai hátteret az FSZK irodában, a TÁMOP 5.4.5. „Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” c. program keretében kialakított, magas szinten felszerelt nyelvi labor biztosítja. Az elmúlt két hónap sikeres vizsgáinak köszönhetően újabb 9 fővel bővült a jegyzetelő szolgáltatásban közreműködők száma.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a jegyzetelő programban résztvevő, fogyatékosságuk miatt eddig hátrányt szenvedő diákok bennmaradási esélyei nőnek, tanulmányi átlaguk javul a felsőoktatásban a segítő szolgáltatás által.

A jegyzetelő képzést folyamatosan indítjuk a Közalapítványnál, a felsőoktatási intézményektől beérkezett igényeknek megfelelően.

A képzésről és a szolgáltatás kialakításáról bővebb információ a Magyar Jelnyelvi Programirodán Mózes Bea programkoordinátortól kérhető a mozes.beata@fszk.hu címen.

Részt vettünk a Norvég Nagykövetség év végi fogadásán

2010. december 8-án a Norvég Nagykövetség vendégül látta a Norvég Alapból támogatással megvalósuló hazai projektgazdákat. Siri Ellen Sletner nagykövetasszony megköszönte, hogy a magyar szakemberek milyen nagy gondossággal és jó célokra fordítva kezelik a norvég kormány támogatását.

A Közalapítvány részérő Szauer Csilla ügyvezető igazgató és Szentkatolnay Miklós Akadálymentesítési Programiroda vezető vettek részt a fogadáson, amely során személyesen is megköszönték nagykövetasszony meghívását, valamint azt a támogatást, amely keretében 2008 és 2010 között több mint 50 hazai szociális alap-, illetve szakosított ellátást, és gyermekjóléti alap- vagy szakellátást nyújtó intézmény akadálymentesítéséhez járult hozzá a Norvég Alap és a Közalapítvány.

A Képzők Képzése programok szakmai megnyitása

A Képzők képzése Oktatási Programok keretein belül 2010. december 10-11-én indult el a résztvevők számára a szakmai tárgyak oktatása. Ezen alkalomból két képzési programunkat is jelentős, a szakterületen elismert szakember nyitotta meg. December 10-én Mikulás Franciska, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztályának vezetője nyitotta meg a Képzők képzése – Esélyegyenlőségi és akadálymentesítési kommunikációs szakoktató képzési programunkat.

December 11-én pedig a Képzők képzése – Esélyegyenlőségi és akadálymentesítési szakoktató – érzékenyítés és lélektan című képzésünket Dr. Perjés István, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékán-helyettese, valamint Dr. Radványi Katalin, az ELTE PPK főiskolai tanára nyitotta meg.

KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

Dobbantó hírek

2010. december 8-án került sor a Szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve magyarországi záró rendezvényére a Néprajzi Múzeumban. A nyitó előadást Dr. Réthelyi Miklós a Nemzeti Erőforrás Minisztérium minisztere tartotta, amit Győri Enkő államtitkár (Külügyminisztérium), dr. Czomba Sándor államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium), Tóth István György vezérigazgató (TÁRKI), Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) és Balog Zoltán államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) plenáris előadásai követtek. A délutáni szekcióüléseken a Gyermekszegénység elleni küzdelem c. szekcióban nagy sikerrel mutatkozott be a Dobbantó program, amit Bognár Mária projektvezető és Kozma László, az Esély Kövessi Erzsébet Szakképző Iskola és Gimnázium igazgatója mutattak be.

2010. december 16-17-én vendégünk lesz két németországi pedagógus (Reinhold Schiffers, Berthold Pelzer) egy második esély iskolából (Weiterbildungskolleg, Moenchenglabach), akik azért érkeznek hozzánk, hogy megismerjék a közalapítvány működését, a Dobbantó programot, s annak jó gyakorlatait. Fontosnak tartják mindezt azért, mert a Dobbantó program pedagógusokat és iskolákat támogató rendszere -amelynek segítségével egy iskola „második esélyűvé” válhat- példa értékű az európai jó gyakorlatok között. Az első napon ellátogatnak az Esély Kövessi Erzsébet Szakképző Iskolába, ahol a Dobbantó pedagógia gyakorlati megvalósulását láthatják. Ezen a délutánon egy varázsütésre az egyik vendégünk átváltozik Mikulássá, és meglepi az FSZK dolgozóinak gyermekeit.

A Köznevelés című oktatási hírmagazin 2010. december 3-i (66. évfolyam 39.) számában 5 oldalas tudósítás jelent meg az FSZK Dobbantó projektjéről, „Megtanultunk másokra odafigyelni” és „Számukra ez az utolsó lehetőség” címmel.

Zárókonferencia

Közalapítványunk december 15-én tartotta a hiánypótló, Súlyosan- halmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkaerő-piaci integrációjának elősegítése kísérleti program zárókonferenciáját számos meghívott részvételével az érintettek, a szakma és az érdekvédelem köréből. Az FSZK mindig is nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy ne csupán magukat a fogyatékos személyeket segítse, hanem fő célcsoportunk közvetlen környezetének is megkönnyítse mindennapjait, támogassa ezáltal a család rendszerét. Ennek eszközei a szülősegítő szolgáltatások támogatása, a mentorszülő programok, és jelen konferencia tárgya, a szülők munkavállalásának elősegítését célzó projektek.  A két munkaügyi központ és konzorciumi partnereik – különböző munkaerő-piaci szolgáltatók – által megvalósított program 2010. februárjában indult, egy, a súlyosan- halmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkaerő-piaci helyzetét feltáró kutatás alapján. A program eredményeit bemutató konferencia tartalmáról és a programról bővebb felvilágosítás kérhető Nagy Éva programmenedzsertől a nagy.eva@fszk.hu e-mail címen.

„Láthatatlanok. Autista emberek a társadalomban” – Könyvbemutató Közalapítványunk részvételével

A könyvet jegyző Jelenkutató Alapítvány, az Autisták Országos Szövetsége és Közalapítványunk munkatársai december 13-án, a Kossuth Klubban mutatták be a „Láthatatlanok” című, az Országos Autizmus Kutatás eredményeit ismertető, az autizmus spektrum zavarral élők helyzetét szociológiai szempontból vizsgáló könyvet, mely a Scolar Kiadó gondozásában jelent meg. A kiadvány a társadalmi helyzeten túl ismerteti az Autism Europe naprakész, az autizmust orvosi – pszichiátriai szempontból megközelítő állásfoglalásait is. Az FSZK közreműködésével megvalósult Országos Autizmus Kutatásról információ kérhető Giflo H. Péter programmenedzsertől a giflo.peter@fszk.hu e-mail címen, autista személyek részére szóló munkaerő-piaci programunkról Nagy Éva programmenedzsertől a nagy.eva@fszk.hu e- mail címen.

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Francia, német, spanyol és svéd szakemberek kapnak betekintést az FSZK szakmai munkájába

2010. november 29. és december 3. között az „Élethosszig tartó tanulás a szociális kirekesztés leküzdésére különös tekintettel a sajátos nevelésű igényűekre” című pályázat keretében 7 európai szakember érkezett Közalapítványunkhoz, hogy megismerjék munkánkat, a hazai egyenlő esélyű hozzáférést támogató képzési programjainkat, bepillanthassanak a jelnyelvi tolmácsszolgálatok munkájába, a (re)integrációs programokba a szakképzéstől a munkába állásig, illetve az SNI gyermekek integrálását biztosító különböző szolgáltatásokba. Ennek keretében intézménylátogatásokat, és a Közalapítványnál megtartott workshopokat szervezünk.

***

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

KIEMELT TÁMOGATÓI:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Tisztelt Olvasónk!

Ha kapcsolatba kíván lépni a Közalapítvánnyal, az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Székhely és levelezési cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

E-mail: titkarsag@fszk.hu

Web: www.fszk.hu

Központi telefonszámok: (+36 1) 450-32-30, (+36 1) 450-32-40

Központi fax: (+36 1) 450-32-35