2012. áprilisi szakmai hírlevél

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai hírlevelének harmincadik számában ismét beszámolunk Önnek az elmúlt hónap eseményeiről.

Iskolánk, a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

15 éve áll a fogyatékos gyermekek szolgálatában.

www.ridens.hu

Támogassa Ön is adója1%-val alapítványukat:

www.rejtettertekek.hu

 

Adószám: 18644148-1-12

Nyílt nap a RIDENS-ben

Rajj Nóra és Kirsch Enikő ELTE BGGYK-s gyakornokaink beszámolója a RIDENS szakmabemutatókkal egybekötött Nyílt Napjáról

2012. április 17-én a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium balassagyarmati tagintézménye nyílt napot tartott, így mi is betekinthettünk az itt élők mindennapjaiba. Az iskolában és a kollégiumban mozgás-, hallás-, látássérült, enyhe és középsúlyos értelmi sérült, magatartási- és tanulási részképesség zavarral küzdő, valamint szociálisan hátrányos helyzetű 14-25 éves korú fiatalok 9-10. osztályos képzése, szakképzése, érettségire felkészítő szakközépiskolai képzése (4 év), kollégiumi együttnevelése, habilitációja, rehabilitációja valósul meg.

Nagy szeretettel fogadtak minden látogatót és közvetlenséggel meséltek az életükről. Az előző évekhez képest jóval nagyobb volt az érdeklődés. Számos budapesti és környékbeli intézményvezető, illetve szülők gyermekeikkel közösen vettek részt a rendezvényen. A programok igen sokszínűek voltak, széleskörűen bemutatták az iskolát. Mi magunk is több nyílt órán vettünk részt (német, magyar, kézműves foglalkozás és aerobic szakkör).

Megfigyelhettük a tankonyhán gyakorló diákokat, a népi művészeti műhely keretein belül folyó történéseket (szövés, fazekasság), a kertészeti foglalkozást, a szappankészítés folyamatát, a számítógépes adatrögzítést és még számos más tevékenységet.

A látogatás végén a kollégiumi elhelyezés körülményeit vehettük górcső alá. Az itt lakó diákok nagyon szép természetes és épített akadálymentes környezetben tölthetik középiskolai diákéveiket.

Az iskola a barátságos, gyermek- és személyközpontú elvek mentén szervezi életét, amelyet elősegítenek a meleg, családias belső terek és a diákok saját munkáival díszített színes falak. Az ott eltöltött pár óra alatt azt tapasztaltuk, hogy mind a diákok, mind az ott dolgozó felnőttek szeretnek ebbe az intézménybe járni, és azt az érzést adják át az ide érkezőknek, hogy „Gyere, tartozz közénk!”

 

SZABADEGYETEMI ELŐADÁSOK

2012. március 28-én Kovács Gábor, Kuratóriumunk elnöke, az ERFO ügyvezető igazgatója mutatta be a védett foglalkoztatók működését, helyzetét.

2012. április 18-án pedig dr. Pogány Gábor, a Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetségének elnöke tartott előadást a ritka és veleszületett betegségekről.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008 óta belső workshop keretében rendszeresen szervez munkatársaink számára szakmai előadásokat. Szabadegyetemi előadásainkra olyan szaktekintélyeket kérünk fel, akik kimagaslóan ismerik a fogyatékosságokból adódó nehézségeket és megoldásaikat, birtokában vannak a legújabb kutatások eredményeinek, így szélesítve ismereteink spektrumát.

 

EGYENLŐESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

Alapkőletétel a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorságánál

Április 13-án Baráthegyen jártunk a Szimbiózis a Harmonikus Együtt-Létért Alapítvány interaktív játszóvárának alapkőletétele alkalmából. A játszóvár a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által biztosított forrásból Közalapítványunk támogatásával valósul meg, és a tervek szerint másfél év múlva készül el. A játszóvárban szabadtéri színházi előadásokat és kézműves foglalkozásokat tartanak majd. Az eseményen közalapítványunkat Giflo H. Péter programmenedzser képviselte. A köszöntőbeszédek után a vendégeket táncház majd ebéd várta. Az FSZK – pályázatai által – évek óta támogatja az autizmussal és értelmi fogyatékossággal élő felnőttek részére lakóotthoni ellátást, védett foglalkoztatást és Támogatott Foglalkoztatást© nyújtó Szimbiózis Alapítvány különböző fejlesztéseit, részesei lehettünk már a majorság megszületésének is, támogattunk munkahelymegtartó programokat. A Diósgyőri vár mintájára készülő játszóvár a jelenleg futó, a „Fogyatékos személyek országos, megyei és helyi szervezeteinek a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő szakmai programjainak és szolgáltatásainak támogatása” című programunk társfinanszírozásával épül fel.

 

Tolmácsszolgálatok támogatása

Örömmel adjuk hírül, hogy 2012. április 2-án meghirdetésre került  a 21281  kódszámú, a „Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2012. június 1-jétől 2015. március 31-ig terjedő időszakra” című  pályázati program. A pályázat célja a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás egységes biztosítása az ország egész területén, minden jogosult hallássérült illetve siketvak személy részére.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a pályázat lebonyolításával a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványt bízta meg.

A teljes dokumentáció hozzáférhető az FSZK honlapján az alábbi linken:

http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=418:21281-kodjel-palyazat&catid=121:aktualis-palyazatok&Itemid=131

 

Akadálymentes színházi előadás

Harmadik alkalommal került sor Közalapítványunk szervezésében Leonard Gershe: A pillangók szabadok című darabjának bemutatására.

Az FSZK-nak a TÁMOP 5.4.5/11/01 „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” kiemelt projekt keretében volt lehetősége arra, hogy középfokú oktatási intézmények vezetőit, pedagógusait és a projektben folyó munkát támogató szakembereket meghívja erre a teljes körűen akadálymentesített színházi előadásra.

A program indulása előtt a meghívottak részesévé válhattak annak, hogy a fogyatékos emberek speciális igényei kis odafigyeléssel teljesíthetőek. A Thália Színház megközelíthető kerekesszékkel, és a színház – nagy örömünkre- már rendelkezik akadálymentes mosdóval. A siket vendégek részére jelnyelvi tolmácsot, a látássérült embereknek narrációt az értelmileg akadályozott emberek részére pedig a darab könnyen érthető leírását biztosítottuk.

Az előadást követően a színészekkel és a rendezővel egy kötetlen beszélgetésre volt lehetőség, amelyen a közös gondolatok, a megélt élmények kerültek megosztásra.

FELNŐTTKÉPZÉS

Diákvállalkozási Roadshow

Sikeresen lezajlott a „Hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében a pályaorientációt, és a szakképzést segítő szolgáltatáscsomag kidolgozása” című projekt keretében megvalósított Diákvállalkozási Roadshow, melyet a Közalapítvány a Junior Achievement Magyarország Oktatási, Vállalkozásszervezési Alapítvány együttműködésével valósított meg a projektben résztvevő intézményekben. A programmal szerettük volna bemutatni a diákok számára, hogy az iskolákból kikerülve a vállalkozás is egy reális alternatíva lehet számukra. Egy, a Hallássérültek Tanintézetében már sikeresen működő diákvállalkozást mutattak be olyan diákok, akik a programban részt vettek. Így a fiatalok első kézből kaptak választ a felmerülő kérdésekre társaiktól. A fiatalokkal együtt a mentor tanáraik is beszámoltak tapasztalataikról, mely segítséget nyújthat azon kollegáknak, akik úgy érzik, szintén elkezdenének egy ilyen jellegű oktatási programot. A JAM Alapítvány által biztosított törvényes pénzügyi keretek között erre lehetőség van. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok gazdasági, pénzügyi ismeretei bővüljenek, hogy a munka világába felkészülten tudjanak kilépni.

A tapasztalatok alapján elmondható, hogy mind a négy állomáson várakozáson felüli érdeklődést tapasztaltunk, hasznos és eredményes program valósult meg.

KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

Integrált úszótanfolyam

Hamarosan zárul „Leghátrányosabb helyzetű térségekben élő fogyatékos emberek megtalálása, egyéni szükségleteikre alapozott mini-projektek kidolgozása és megvalósítása” című programunk. A program megvalósításának érdekében Közalapítványunk egy kutatás lefolyatatására kérte fel a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitikai Tanszéke kutatói bázisán működő Revita Alapítványt. A kutatás célja az volt, hogy ismereteket és – amennyire csak lehetséges – adatokat szerezzenek a szakemberek a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élő fogyatékos személyek életkörülményeiről, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetőségeiről. A kutatás fő megállapítása az, hogy a vizsgálatban résztvevő fogyatékos személyek jellemzően otthoni körülményeik közé rendezték be a maguk életét, rendszeres segítséget jellemzően informális segítők, az esetek túlnyomó többségében az együtt élő családtagok nyújtják, sokkal kevésbé az intézményrendszer, mely a megkérdezett személyek számára sok esetben nem, vagy csak nehezen elérhető. A fentiek alapján a cselekvés egyik jelentős célcsoportjának tűnt a fogyatékos személyek családja, illetve a fogyatékos gyermekek, mint a leghátrányosabb helyzetű kistérségben is hátrányos helyzetű réteg. Így a program keretében egy integrált úszótanfolyam megszervezésére és lebonyolítására került sor a Nyírbátori Gyermekvédelmi Központban élő fogyatékos és nem fogyatékos gyermekek számára. A tanfolyamot, melynek keretében 12 gyermek sajátíthatta el az úszás alapjait, a Gyermekvédelmi Központ igazgatója szervezte és bonyolította le. A programról információ kérhető Giflo H. Péter programmenedzsertől a giflo.peter@fszk.hu e-mail címen.