2009. júniusi szakmai hírlevél

Ön a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai hírlevelének első számát olvassa. A fogyatékos embereket ugyanazok a politikai, polgári, gazdasági és szociális jogok illetik meg, mint nem fogyatékos társaikat. Missziónknak tekintjük, hogy tevékenységünkkel ezeknek a jogoknak az érvényesítéséhez minél eredményesebben járuljunk hozzá. A jövőben havonta eljuttatjuk Önnek azokat a legfontosabb híreket, információkat, melyekből megismerhető ennek a folyamatosan végzett munkának a részletei, s az is, hogy a fogyatékos-ügy minél szélesebb körű társadalmi elfogadottsága érdekében – a „semmit rólunk, nélkülünk”-elv alapján –, miként működünk együtt a fogyatékos személyek érdekvédelmi és szakmai szervezeteivel, hazai és nemzetközi szakembereivel, intézményeivel. Ebben a munkában az Ön személyes tájékoztatását is kiemelten fontosnak tartjuk, ezért küldjük el Önnek a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány havi összefoglaló hírlevelét, csatolva. Az elmúlt hónap legfontosabb híreit az alábbiakban olvashatja. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány társadalmi szerepvállalását itt lehet megismerni: http://www.fszk.hu/

 

EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA

MÚZEUMOK MINDENKINEK

A Nemzeti Múzeum szervezésében 2009. május 16-17-én rendezett „Múzeumok Majálisa” című rendezvényen a kiállító múzeumok képviselőinek a Rehabilitációs Programiroda munkatársai személyesen adták át a „Múzeumok Mindenkinek!?” című ingyenes tájékoztató kiadványt. A Szépművészeti Múzeum és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány között több éve tartó eredményes együttműködés van, ami a jövőben is folytatódik. A két szervezet közös tájékoztató anyaga az integrált tárlatok kialakítási szempontjait és tapasztalatait dolgozza fel. Pandula András által szerkesztett hasznos és hiánypótló kötet szerzői: Árpássy Miklós, György Eszter, Kormányos Anna és Prónay Beáta voltak.

 

JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLTATÁS

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Magyar Jelnyelvi Programiroda meghirdette a „Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2009. II. félévétől 2010. I. félévéig terjedő időszakra”című pályázati programot. (2981 kódjel). A program teljes költségvetése: 317.000.000 Ft, melyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium bocsátott rendelkezésre, melyből e pályázat keretében vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra fordítható összeg 298.000.000 Ft. Ezzel a programmal a Magyarországon élő és tartózkodó magyar, vagy külföldi állampolgárságú, jelnyelvet használó siket és nagyothalló, siketvak és a kommunikációban súlyosan korlátozott személyek közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása. A pályázati program keretén belül 19 megyei, három fővárosi jelnyelvi tolmácsszolgálat, továbbá a siketvak személyek részére az egész ország ellátási területén működő speciális tolmácsszolgáltatás támogatható. A 2009. május 20-i beadási határidőre 23 db pályázat érkezett. A pályázók az ellátási terület szerint lefedték valamennyi megyei területet, illetve Budapest ellátási területre 3 db pályázó nyújtott be dokumentációt. Továbbá egy a siketvak személyek számára országosan ellátást biztosító szervezet is pályázott. A pályázatok értékelése lezajlott, a Kuratórium döntött a beérkezett pályázatokról. A pályázók kiértesítése, és a szerződéskötés folyamatban van. A támogatott projektek 2009. június 1-től 2010. május 31-ig tartanak.

NORVÉG ALAP PÁLYÁZAT

A Norvég Alapból támogatandó „A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban” című (1713/2 kódszámú) akadálymentesítési célú pályázati program 2. pályázati kör meghirdetéséről a kuratórium a 337/2009. (II. 4.) sz. FSZK kuratóriumi határozatában döntött. A pályázati felhívás a pályázati alapban még rendelkezésre álló 412.295.864 Ft felhasználásához teremt lehetőséget. A 2. pályázati kör 2009. 02. 04-én került meghirdetésre. A pályázatok benyújtási határidejére (2009. 04. 06-ig) összesen 135 db pályázat érkezett. Ezeket a programiroda munkatársa a pályázati kiírás értékelési szempontrendszer alapján formai és jogosultsági szempontból részletesen átvizsgálták. A formai ellenőrzés elvégzése után összesen 92 db pályázatot javasoltak formai befogadásra.

STRATÉGIAI MUNKACSOPORT

A TÁMOP 5.4.5 „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” című kiemelt projekt keretein belül 2009. május 28-án megalakult az FSZK Stratégiai Munkacsoportja, Fodor-Gál Valéria vezetésével. A munkacsoport tagok: Dr. Vágó Irén, Pordán Ákos, Soós Roland, Petri Gábor, Rettegi Zsolt és Nádas Pál. A team célkitűzései: A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása. Ennek érdekében a konstrukcióban létrejött eredmények fenntarthatóságát elősegítő stratégiai tanulmány fog készülni. A hét szakember olyan stratégiát fog kidolgozni, mely a projekt eddigi eredményeinek fenntarthatóságát, a létrejött tudásnak az országban történő egyenletes terjesztését, illetve a Közép-Magyarországi Régió (KMR) területén kívül történő hatékony megvalósítását eredményezheti. A terv fontos része az eddig létrejött felsőoktatási tananyagoknak, és a képzési programoknak a képző intézményekhez történő eljuttatása is. Meghatározták a képzési programokba történő integrálás, és a hosszú távú fenntarthatóság elérése érdekében szükséges feltételeket és intézkedéseket. Megtörtént a projekt szakmai környezeti, valamint jogszabályi hátterének (pl. akkreditációs eljárások, felsőoktatási, felnőttképzési, továbbképzési rendszerek és követelmények, valamint a finanszírozási lehetőségek) megismerése és összegyűjtése is. A Stratégiai Munkacsoport olyan stratégiai, módszertani, szakmai hálózatok kialakítására tesz majd javaslatot, melynek célja: a hazai és nemzetközi fogyatékosügyi helyzet elemzése, és a hatékonyabb szakmai együttműködések kialakítása. A csoport tagjai fontosnak tartják a TÁMOP 5.4.5 eredményeinek disszeminációját, és az újonnan létrejövő képzési programok folyamatos szakmai felülvizsgálatát, ellenőrzését is.

ROCHESTER PROGRAM

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK) jelentős ütemben halad abban az irányban, hogy a hallássérült főiskolai és egyetemi hallgatók tanulmányaikat kevesebb nehézséggel folytassák: egy másutt már jól működő modellt mediálnak, a felsőoktatásban való alkalmazás céljából. Az egyesült államokbeli Rochesteri Műszaki Egyetemen alkalmazott modellt telepítették a Debreceni Egyetemen. A Közalapítvány kutatási eredményei plasztikusan jelenítik meg azokat a területeket, amelyekben egyrészt ezek a hallgatók segítségre szorulnak, másrészt az alkalmazó intézmények cselekvésre, hallgatóik támogatására ösztönzik. A hallássérült fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel, előrehaladás igen nagy energiák igénybevételét jelenti, és halló partner állandó segítsége nélkül legtöbbször nem is lehetséges. A kutatás a felsőoktatásban már részvevő hallgatókat méri fel, és járja körül minden szempontból, milyen hátrányokkal szembesülnek az órákon, előadásokon és egyéb alkalmakon. A kutatásban részvevő hallgatók töredéke, 5-10%-a tudja csak saját erőből megoldani a halláskárosodásából eredő problémáit, nagy többségük közepesen, vagy nagymértékben szorul mások segítségére. Egyharmaduk képtelen is lenne mások segítsége nélkül boldogulni. Ez lehet barát, másik diák, szülő, vagy korrepetitor. 2009. május 5-én az FSZK szerverén élesítve lett a próbatanfolyam, amelyhez a hozzáférést 2009. május 15-én kapták meg a jegyzetelők. Alig két héttel később, 2009. május 14-én Debrecenben az eddig tapasztalatok összegyűjtését célzó megbeszélés volt 17 ember részvételével. A tanácskozáson szolgáltatást igénybevevő három diák, a 11 jegyzetelő tanuló, Berényi András diszpécser, Szentkatolnay Miklós (az FSZK Akadálymentesítési Programirodájának vezetője), és Fodor-Gál Valéria értékelemző (Value Hungary) vettek részt.

OKTATÁS, KÉPZÉS

„ELINDULÁS”

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány – az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából –, módszertani kézikönyvet készített „Elindulás” címmel. A módszertani kézikönyv általános, közép- és szakiskolában tanító pedagógusoknak nyújt segítséget a fogyatékosság kérdéskörének feldolgozásához. A kézikönyv szerkesztői azt a szemléletet és gondolkodásmódot képviselik, hogy az úgynevezett „többségi” (nem fogyatékos) gyermekeknek is joguk van ahhoz, hogy a tőlük valamelyest különböző társaikkal azonos közösségben nőjenek fel. A nem fogyatékos gyermeknek is esélyt kell adnunk arra, hogy a fogyatékosságot többségi emberi különbözőségként, és ne „betegségként”, „csökkentértékűségként” fogják fel, s hogy lehetőségük legyen saját személyes élményeken keresztül tapasztalatokat szerezni a fogyatékosságról. A DVD formában elkészült anyagot postai úton terjesztetik, valamint a Pedagógiai Intézeteken keresztül 800 példányt eljuttattak a többségi általános és középiskolák számára.

 

SZÜLŐSEGÍTŐ RÉGIÓS NAPOK

Az Oktatási és Képzési Programiroda munkatársai „Szülősegítő régiós napokat” szerveztek az ország hét nagyvárosában. A programsorozat nagy sikerrel fejeződött be május végén. Az egyes helyszíneken részt vevő szülők és szakemberek közoktatási, szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi, egyházi és civil szülősegítő szolgáltatásokat nyújtó kezdeményezéseket mutattak be egymásnak. A régiós találkozókkal megkezdődött a „Szülősegítő információs háló” gyakorlati kiépítése, amelynek első kézzel fogható eredménye a régiónként összegyűjtött adatbázisok.

A témával kapcsolatos további információk: http://www.sulinet.hu/tart/cikk/Sag/0/34703/1

 

KOMPLEX VIZSGÁLATI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ KÉPZÉS

Befejeződött a „Komplex vizsgálati eljárás, pedagógiai, gyógypedagógiai diagnosztika és tanácsadás a pedagógiai szakszolgálatoknál” című képzés. (OKM-3/17/2006 alapítási és OKM-2/67/2008 indítási engedélyszám). A továbbképzés célcsoportjai: pedagógiai szakszolgálatoknál dolgozó pedagógiai diagnosztikai és tanácsadói munkát végző pedagógusok és gyógypedagógusok voltak. A most záruló képzésen Szakértői Bizottságok és Nevelési Tanácsadókban dolgozó, pedagógiai diagnosztikát végző pedagógusok jelentkezhettek. A képzés célja: A pedagógiai, gyógypedagógiai vizsgáló eljárásban résztvevő pedagógusok, gyógypedagógusok számára szükség van olyan továbbképzési program elindítására, amely elősegíti a pedagógiai vizsgálatok egységes szemléletű, szakszerű végzésére, és ennek alapján a szükséges, illetve megfelelő fejlesztési tennivalók tervezését, megvalósítását. A továbbképzés célja a nevelési tanácsadói és szakértői bizottsági keretekben folyó pedagógiai, gyógypedagógiai diagnosztikai és tanácsadói tevékenység egységes szakmai szemléletének, illetve gyakorlatának formálása, a pedagógiai, gyógypedagógiai vizsgálati és tanácsadói tevékenység minőségének javítása. 24 ember képzése valósult meg az FSZK 2008. évi fejezeti keretéből a program során. Jelenleg már folyik a záródolgozatok kiértékelése. 

MŰHELYMUNKA

2009. május 21-22-én a Városok, Intézmények, Második Esély Iskolái Európai Szövetsége pedagógus platformja számára az FSZK Dobbantó projektirodája szervezett két napos műhelyt. Az FSZK 2008. februárja óta tagja ennek a szervezetnek, amely olyan iskolákat, szervezeteket, illetőleg városi önkormányzatok képviselőit tömöríti, amelyek a bármilyen hátrány miatt leszakadó fiatalok felzárkóztatásáért, életesélyeik javításáért tevékenykedik. A résztvevő országok képviselői, azaz a dán, holland, lengyel, magyar, német, spanyol és svéd pedagógusok az első napon bemutatták egymásnak jó gyakorlataikat, majd a második napon ezek részletesebb megbeszélésére került sor. Az eseményen három „dobbantós” iskola képviselői is jelen voltak: a miskolci Martin János Szakképző Iskola (mint a szervezet tagja), a budapesti Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola és a tapolcai Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI pedig mint csatlakozni szándékozó intézmények.

 

TANÉVZÁRÁS

Tanévzáró konferencia lesz 2009. június 24-én a Radisson SAS Béke Hotelben (1067 Budapest Teréz körút 43.) A rendezvényre a Dobbantó teljes csapata hivatalos. Tizenöt iskolai team, azok vezetői, a programban dolgozó munkacsoportok tagjai és az iskolákat segítő szakemberek (változást segítő mentorok és educoach-ok), továbbá a témában dolgozó külsős szakemberek, és az érintettek is meghívást kaptak. Ezen a tanévzáró konferencián a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány innovációs tevékenységét dr. Mesterházi Zsuzsa – az FSZK kuratóriumának tagja –, ismerteti. A Dobbantó eddigi történéseit, és a következő tanév főbb eseményeit Bognár Mária – a Dobbantó program szakmai vezetője –, vázolja a résztvevők számára. Sinka Edit (TÁRKI TUDOK) és Cseh Györgyi (Qualitas T&G) az értékelési módszertant fogja elemezni. A kávészünetet követő szekcióülések témái az új tudásról szólnak. Kovács Gabriella (a Plus áruházlánc volt HR-igazgatója és Gurabi Attila (Yield Kft.) a humánpolitika a munka világában” címmel tartanak közös előadást.  Szabó Magdolna (a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója) „az érzelmi intelligenciáról” beszél. A javasolt tréning módszereket Dr. Katona Nóra (ELTE PPK Pszichológiai Intézet) és Fehér Ildikó (az FSZK programiroda vezetője) ismerteti. „Adaptív tanulásszervezés: Dr. Rapos Nóra (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet) előadásának címe. Dr. Baráth Tibor (a Szegedi Tudományegyetem BTK oktatója) a „Pedagógus kompetenciák mérési-értékelési lehetőségeire” hívja fel a figyelmet. Az ebéd utáni szekcióülések a gyakorlati megvalósításra koncentrálnak. dr. Nahalka István (ELTE PPK) a természetismereti Mayer József (OFI Iskolafejlesztési és Innovációs Központ) pedig a társadalom- és jelenismereti modulok szakértője. A „Job shadowing tapasztalatokat” Bertalan Istvánné (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium vezetője) osztja meg velünk. „A Diáktámogató füzetek 3.” játékait Bartha Éva (TMÖ Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskola Tagintézménye) és dr. Horváth H. Attila (Pannon Egyetem) mutatják be. Pontyos Tamás (a Dunabogdányi Általános Iskola igazgatója) Vezetői fórumot fog tartani. Az elméletben és gyakorlati szakismeretekben is gazdag nap programját az Érintések Improvizációs Színpad előadása zárja. A plenáris ülés levezető elnöke: Schmitsek Szilvia lesz.

 

KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAM

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Kuratóriumának döntése értelmében újabb négy szakiskolában vezetik be a Munkahelyi Gyakorlat (MHGY) programot. Ennek során az értelmileg akadályozott, jól szocializált, megfelelő munkakészséggel rendelkező tanulóit készíti fel a munkavállalásra, a felnőtt életre. Az újszerű oktatási módszer arra keresett megoldást, hogy az értelmileg akadályozott végzős tanulók a felnőtt életre, a munkavállalásra felkészülten lépjenek ki az iskolákból. A hasznos munkavégzés, az értékteremtés azon túl, hogy örömet jelent, biztosítja helyüket a társadalomban. A tanulók – az iskolai foglalkozások mellett –, az oktatásba beépítve, heti egy alkalommal különböző munkahelyekre járnak dolgozni. A kétfős munkacsoportokat egy-egy segítő kíséri. Minden munkahelyen két-két hónapot dolgoznak, majd munkahelyet váltanak, így az iskolai oktatás végére nyolc munkahelyet, nyolcféle munkatípust ismernek meg településük különböző pontjain. A program a szakképzésen belül nem egy adott szakma elsajátítására irányul, hanem a munkakészségek fejlesztésére és a szocializáció kialakítására. A Salva Vita Alapítvány szakmai irányításával segíti a programban résztvevőket. a Munkahelyi Gyakorlat (MHGY) program sikerét a SZMM támogatása is segíti.

 

AUTISTA-MODELLPROGRAM

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatot hirdetett „Autista személyek részére alternatív munkaerő-piaci modellprogram kidolgozása” címmel. Régóta reális igény az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók részéről szolgáltatásaik célcsoportjának bővítése, az autizmussal élő álláskeresők körével. A 2009. és 2011. között megvalósítandó módszertani fejlesztőprogram keretében megtörténik az autizmussal élő személyek nyílt munkaerő-piaci munkavállalását segítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás módszertanának kidolgozása, modellezése, és gyakorlati tesztelése. Ezzel párhuzamosan kidolgozásra kerül a szolgáltatás telepítés-módszertana és stratégiája.

A feltételek itt ismerhetők meg: http://web.pafi.hu/_pafi/Palyazat.nsf/werverv/19D15C1412C0EECBC12575CA0063A61C?OpenDocument

 

LEZÁRULT AZ AUTIZMUS-KUTATÁS

Az autizmussal élők és családjaik helyzetének felmérése érdekében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Rehabilitációs Programirodája – az Autisták Országos Szövetségével (AOSZ) közösen –, az elmúlt hónapokban országos kutatást végzett, amely május végén lezárult. A hiánypótló kutatás elsődleges célja az volt, hogy a szakemberek kompetens számadatokkal bizonyítsák a kormányzatnak: immár haladéktalan beavatkozásra van szükség: az autista emberek és családtagjaik helyzetének megváltoztatása nem függhet az elhúzódó gazdasági válságtól! Az országos szakemberhiány tényének feltárását, a családok anyagi nehézségeinek és az ellátatlanság problémáinak leírását, valamint a speciális igények összegyűjtését több száz fő megkérdezésével végezték el. Ilyen nagyságú, kifejezetten ezekre a célcsoportokra irányuló társadalomtudományi felmérés korábban még nem készült Magyarországon, ez indokolta, hogy több száz család bevonásával, a lehető legtöbb témát érintették a beszélgetések során. 2008-2009 során összesen mintegy hétszáz ember segítette tényszerű válaszaival a kutatók munkáját. Az FSZK munkatársainak sikerült még jobban megismerni az autizmussal élő gyerekeket és felnőtteket nevelő családok helyzetét, problémáit. A fő célkitűzésen túl a kérdezőbiztosok további adatokat gyűjtöttek a lobbytevékenység, az ellátás tervező és kikényszerítő munka megalapozásához is. Mindezzel elsősorban az autizmussal élő emberek és családjaik életét szeretnék a jövőben élhetőbbé tenni. A kutatási projektet a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és az AOSZ közösen finanszírozta. A megvalósításban részt vettek a nagy társadalomtudományi kutatási hagyományokkal rendelkező Jelenkutató Alapítvány munkatársai, valamint számos szociológus, pszichiáter, gyógypedagógus, és szociálpolitikus is. A munkát 2008 szeptemberében kezdtük el, és 2009. júniusában megkezdődött az adatok elemzése. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Rehabilitációs Programirodája a közeljövőben hozza nyilvánosságra az eredményeket, melyek részleteiről az FSZK hírleveleinek későbbi számaiban is beszámolunk.

 

INNOVÁCIÓK

TOLMÁCSDIAGNOSZTIKA SZOLGÁLTATÁS MEGHIRDETÉSE

A szolgáltatás célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő jelnyelvi tolmácsok tolmácsolási tevékenysége során előforduló hibákat, hibafajtákat feltérképezzük és egyéni fejlesztési tervet készítsünk a jeltolmácsolási tudás fejlesztéséhez. A Tolmácsdiagnosztikai szolgáltatásunkra az érdeklődő a Jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet, ami megtalálható az FSZK ügyfélszolgálatán, a honlapon (www.fszk.hu), illetve Páter Tünde (a Magyar Jelnyelvi Programiroda vezetője) – erre irányuló külön kérésre –, e-mailben, vagy faxon is továbbítja az érdeklődőknek. A portfolió anyagot (DVD-n, CD-n, video kazettán rögzítve) az FSZK címére lehet megküldeni. A diagnoszta nyelvész, részletesen, kidolgozott szempontrendszer alapján elemzi a portfolió anyagot. Ezek után az előre megbeszélt időpontban a diagnoszta és a szolgáltatást igénybe vevő személyes találkozás keretében közösen elemzik a látottakat, illetve a diagnoszta által elkészített javasolt fejlesztési tervet.

 

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

FONTOSABB TÁMOGATÓK:

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Az FSZK szakmai hírlevele, első évfolyam, első szám (2009/06.)

A következő szám megjelenésének tervezett időpontja: 2009. július 15.

Tisztelt Felhasználónk!

Ezt a levelet azért kapta, mert a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány munkatársai Önt regisztrált partnerüknek tekintik.

A hírlevelet erről a címről küldtük: varga.mihaly@prherald.hu

Adatvédelmi elveinket ezen az oldalon ismerheti meg: http://www.prherald.hu/tartalom2.php?idsz=3

Ha kapcsolatba kíván lépni a Közalapítvánnyal, az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Telephely és levelezési cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

E-mail: titkarsag@fszk.hu

 Központi telefonszámok: (+36 1) 450-32-30, 450-32-40

 Központi fax: (+36 1) 450 3235
Ha nem kíván a jövőben ilyen hírlevelet kapni, azt média@prherald.hu e-mail címen jelezheti.