2010. februári szakmai hírlevél

A hosszúra nyúló, hideg tél sem akadályoz meg bennünket abban, hogy újra jelentkezünk, és beszámoljunk Önnek az elmúlt hónap eseményeiről a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai hírlevelének kilencedik számában. Továbbra is várjuk az Ön értékes hozzászólásait és reagálásait az itt közölt információkkal kapcsolatban.

 

Magyarországon több mint 600.000 fogyatékos ember él.

Támogassa Ön is adója1%-val munkánkat.

Segítsen, hogy fogyatékos társaink esélyegyenlősége ne csak álom maradjon!

SZABADEGYETEMI ELŐADÁSOK

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008 óta belső workshop keretében rendszeresen szervez munkatársaink számára szakmai előadásokat. Szabadegyetemi előadásainkra olyan szaktekintélyeket kérünk fel, akik kimagaslóan ismerik a fogyatékosságokból adódó nehézségeket és megoldásaikat, birtokában vannak a legújabb kutatások eredményeinek, így szélesítve ismereteink spektrumát. 2010. február 11-én Dr. Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa tartott előadást munkatársainknak a fogyatékos gyermekek lehetőségeiről, nehézségeiről, a közoktatásban előforduló visszaélésekről, jogsérelmekről.

Autizmus Stratégiai Munkacsoport

Széleskörű szakértői munkát, valamint társadalmi egyeztetést követően elkészült az Országos Autizmus Stratégia a 2008-2013 időszakra. A Stratégia középtávú, részletes fejlesztési és intézkedési tervet tartalmaz az autizmussal élő emberek ellátásának minden területére vonatkozóan. Az egyes területeket érintő fejlesztés és intézkedési terv kidolgozásának és megvalósításának koordinálására a Stratégia Szakmai Műhely létrehozását jelölte meg. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Közalapítvány feladata lett e Szakmai Műhely létrehozása és működtetése, ezért ennek irányítására megalakult az Autizmus Stratégiai Munkacsoportot, 2010. május 31-ig szóló megbízással.

A Munkacsoport a tevékenységének első mérföldkövéhez érkezett az autizmus-specifikus konszenzusos minőségirányítási rendszer fő elemének, az egyes területek leírására alkalmas modell-útmutatónak az elkészítésével.

Egyenlő esélyű hozzáférés

TÁMOP 5.4.5 kiemelt projekt záró konferenciája

A TÁMOP 5.4.5. „A fizikai- és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása című kiemelt projekt első szakasza a 2008 decemberétől 2010. március 31-ig terjedő szakaszban valósul meg. A program szakmai fejlesztései 2010. januárban lezárultak, így sor kerülhetett az ünnepélyes záró programra.

2010. január 28-án a budapesti XIII. kerületi József Attila Művelődési Központban, teljesen akadálymentes környezetben vártuk vendégeinket – képzést kidolgozó szakértők, szakemberek, tapasztalati szakértők, felnőttképzési és felsőoktatási képző intézmények, állami döntéshozók és a közalapítvány vezetői, munkatársai – akik változatos programokon vehettek részt. A majd 200 meghívottból 146-an regisztráltak és ebből mintegy 125 fő meg is tisztelt bennünket részvételével.

Bővebb információ: http://www.fszk.hu/api/aktualis_programok/tamop.htm

KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

Szülősegítés – „kicsit másképp”

2010. február 5-én indult a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkaerő-piaci integrációját elősegítő kísérleti program. A program célja a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket otthonukban gondozó-ápoló személyek számára kísérleti jellegű munkaerő-piaci program kidolgozása és kipróbálása, különös tekintettel a tartós munkanélkülivé válás megelőzésére. Fontos eleme a programnak a megvalósításban együttműködő munkaügyi, szociális intézmények és alternatív szolgáltatók integrált szolgáltatási rendszerének kialakítása, illetve a tapasztalatok figyelembevételével a modellprogram eljárásrendjének, tárgyi, szakmai követelményeinek és módszertanának leírása.  A kísérleti program megvalósítói a Dél-alföldi és a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, partnerségben több szolgáltató szervezettel. Részletesebb információk kérhetők a témával kapcsolatban Nagy Éva programmenedzsertől a nagy.eva@fszk.hu címen.

Koragyermekkori intervenció

2010. március 8-án a „Koragyermekkori intervenció helyzete Európában és Magyarországon” címmel nemzetközi konferenciát szervezünk Budapesten. A konferencia célja, hogy felhívja a társadalmi közgondolkodás figyelmét a korai intervenció kérdéseire, ezzel is segítve az egyenlő esélyű hozzáférés társadalmi támogatásának erősödését. A konferencia nemzetközi résztvevői az Európai Unió fejlesztési politikáját és a korai intervenció ellátórendszerének dániai, illetve belgiumi modelljét mutatják be. Bővebb információ: http://www.fszk.hu/opi/info.htm

Középiskolai mentor program

Sikeresen lezárult a Sajátos nevelési igényű tanulók középiskolai integrációját segítő mentor program kidolgozásának támogatása című programunk.

A pályázati programban olyan, a pályázó osztályközösség által kidolgozott közösségépítő modellprogram megvalósítását támogatta a Közalapítvány, mely segíti a középiskolai oktatásban integráltan résztvevő sajátos nevelési igényű tanuló(k) iskolai beilleszkedését, befogadását, a kortárscsoporton belül a segítő, odaforduló szemlélet kialakítását.

Nyertes pályázóink a programok közösségépítő jellegén túl tudatosan törekedtek olyan programok összeállítására, ahol saját élményű tanulási helyzeteken, illetve fogyatékos személyekkel való személyes találkozásokon keresztül szerezhettek a tanulók közvetlen tapasztalatokat, és bővíthették ismereteiket a fogyatékos emberek mindennapjairól.

Akkreditált képzések

Az idei évben új akkreditált képzési programokkal bővült a Közalapítvány kínálata. Újdonság az Építész és a Mérnök Kamara által akkreditált 4-4 program, amelyek megfelelő számú jelentkező esetén valósulnak meg, valamint az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet által akkreditált programok, melyek 2010. március – április hónapokban kerülnek megszervezésre.

A programokról szóló részletes tájékoztatás, illetve a jelentkezéshez szükséges regisztrációs felület az alábbi linken érhető el: http://www.fszk.hu/fszk/felnottkepzes/felnottkepzes1.htm

Dobbantó

Elkészült a Dobbantó Kerettanterv, amely a Dobbantó program keretében közvetített tananyag szélesebb körű elterjesztését segíti, és benyújtottuk az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz jóváhagyásara. A kerettanterv tartalmazza a Dobbantó osztályokban közvetítendő, a Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tananyagot – a feldolgozandó ismeretek, a fejlesztendő képességek körét, részben az életpálya építést segítő egyedi tartalmakat. A kerettanterv elfogadása lehetővé teszi a Dobbantó programban fejlesztett modulok, taneszközök alkalmazását, a felzárkóztatást a második esély nyújtását célzó különböző képzési formákban.

Munkába az iskolából

Az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt kapott a diákok iskolából, szakképzésből való átvezetése a munkaerőpiacra. E problémára igyekszik választ adni a Közalapítvány kísérleti programja, mely Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatáson keresztül segíti a fiatalok elhelyezkedését. A Támogatott Foglalkoztatás egy olyan módszer, amellyel a munkaerőpiaci szolgáltató szervezet az ügyfeleket egy személyre szabott, komplex segítés keretében felkészítik a munkába állásra, illetve munkalehetőségeket tár fel, betanítást végez, emellett pedig a munkáltatót is felkészíti a foglalkoztatás során felmerülő kérdésekre. A modellprogram 2010 szeptemberéig tart, és két helyszínen – a RIDENS Szakiskola nyíregyházi és balassagyarmati tagintézményeiben – valósul meg.

A programról részletesebb információk kérhetők Bay Gábortól, a program menedzserétől: bay.gabor@fszk.hu

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Az Egészségbiztosítási Felügyelet megkereste Közalapítványunkat annak érdekében, hogy segítse a fogyatékos munkavállalók minél szélesebb körű foglalkoztatását. Ezért a Felügyeletnél megüresedett álláshelyekre kiírt pályázatokat ezentúl honlapunkon is elérhetővé tesszük, bízva abban, hogy így az Egészségbiztosítási Felügyelet álláshirdetései kapcsán megkeresik a Felügyeletet az álláskereső fogyatékos személyek.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

FONTOSABB TÁMOGATÓI:

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Az FSZK szakmai hírlevél második évfolyamának második száma (2010/02.)

A következő szám megjelenésének tervezett időpontja: 2010. március 15.

Tisztelt Olvasónk!

Ezt a levelet azért kapta, mert a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány munkatársai Önt regisztrált partnerüknek tekintik.

Ha kapcsolatba kíván lépni a Közalapítvánnyal, az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Telephely és levelezési cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

E-mail: titkarsag@fszk.hu

Központi telefonszámok: (+36 1) 450-32-30, (1) 450-32-40

Központi fax: (+36 1) 450-32-35

(Amennyiben nem kíván a jövőben hírlevelet kapni, azt e-mail-en jelezheti.)