2010. márciusi szakmai hírlevél

Beköszöntött a tavasz, mi pedig újra jelentkezünk, hogy beszámoljunk Önnek az elmúlt hónap eseményeiről a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai hírlevelének tízedik számában. Továbbra is várjuk az Ön értékes hozzászólásait és reagálásait az itt közölt információkkal kapcsolatban.

 

Magyarországon több mint 600.000 fogyatékos ember él.

Támogassa Ön is adója1%-val munkánkat.

Segítsen, hogy fogyatékos társaink esélyegyenlősége ne csak álom maradjon!

Adószámunk: 18127492-1-41

SZABADEGYETEMI ELŐADÁSOK

Az FSZK 2008 óta belső workshop keretében rendszeresen szervez munkatársaink számára szakmai előadásokat. Szabadegyetemi előadásainkra olyan szaktekintélyeket kérünk fel, akik kimagaslóan ismerik a fogyatékosságokból adódó nehézségeket és megoldásaikat, birtokában vannak a legújabb kutatások eredményeinek, így szélesítve ismereteink spektrumát. 2010. március 5-én Dr. Székely Judit foglalkoztatási és képzési szakállamtitkár tartott előadást munkatársainknak, melynek témája a foglalkoztatáspolitikai intézkedések a hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci integrációjához.

Egyenlő esélyű hozzáférés

Oktatás a Debreceni Egyetemen

Az FSZK és a Debreceni Egyetem között létrejött megállapodás alapján 2010 februárjában a „Speciális szükséglet vagy fogyatékosság” című értelmiségi modul keretében, a Közalapítvány részéről Horváth Péter kurátor, Nagy Zsuzsa Anita RPI programiroda vezető helyettes, Kovács Zsuzsanna API szakmai témavezető és Szentkatolnay Miklós API programiroda vezető tartott előadást az egyetemi hallgatók részére. Az előadások témái voltak: a hazai fogyatékosügyi szakpolitika, a munkaerőpiaci lehetőségek, a jelnyelv, valamint az egyenlő esélyű hozzáférés.

Tolmácsdiagnosztika szolgáltatás meghirdetése

A szolgáltatás célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő jelnyelvi tolmácsok tolmácsolási tevékenysége során előforduló esetleges hibákat, hibafajtákat feltérképezzük és egyéni fejlesztési tervet készítsünk a jeltolmácsolási tudás fejlesztéséhez. A Tolmácsdiagnosztikai szolgáltatásunkra az érdeklődő a Jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet, ami megtalálható az FSZK ügyfélszolgálatán, a honlapon, illetve Páter Tünde (a Magyar Jelnyelvi Programiroda vezetője) – erre irányuló külön kérésre –, e-mailben, vagy faxon is továbbítja az érdeklődőknek. További részletek: http://fszk.hu/mjp/tolmacsdiagnosztika.doc

KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

Akkreditált egészségügyi képzések

2010 márciusának második hetében elindultak az FSZK szervezésében akkreditált egészségügyi képzéseink:

1. Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között

2. Sajátos ellátási igényű paciensek az egészségügyi ellátásban

3. Az esélyegyenlőség biztosítása a sajátos ellátási igényű páciensek egészségügyi ellátásában

4. Esélyteremtő kapcsolati tréning

A képzések célja, hogy az egészségügy legkülönfélébb területein dolgozó kollégákat segítse mindennapi munkavégzésük során bemutatva számukra a fogyatékos emberekkel kapcsolatos bánásmód és kapcsolatteremtés legfrissebb gyakorlati ismereteit.

Az akkreditáció által a Tanúsítvány a 28/1998. (VI. 17.) NM Rendelet – az egészségügyi dolgozók továbbképzési rendszeréről – értelmében az egészségügyi dolgozók öt évenkénti kötelező 100 pont értékű továbbképzési kötelezettségének teljesítésekor 40 pont teljesítését igazolja.

A képzések megvalósítását az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet támogatja ezért a résztvevőknek térítésmentes.

Regionális találkozók a Dobbantóban

2010. február 23. és 26. között a Dobbantó programban résztvevő iskolák pedagógusai, vezetői és fenntartói három helyszínen – Tapolcán a Szász Márton Iskolában, Iregszemcsén a Göllesz Viktor Iskolában és Békéscsabán az Esély Pedagógiai Központban – találkoztak. A regionális találkozókon plenáris tanácskozások, továbbá a vezetőkből, a fenntartókból és a konkrét tevékenységet végző iskolai teamek tagjaiból szerveződött csoportfoglalkozások, tevékenységek keretében cseréltek információt egymással és a Dobbantó program vezetőivel. A találkozók során a rendelkezésre álló másfél napnyi idő legnagyobb hányadát az intézményekben született tapasztalatok, a kialakult jó gyakorlatok bemutatására szánták a résztvevők. Több iskola posztereken és maga készítette videofelvételeken prezentálta a különböző modulok megvalósításának helyi gyakorlatát. Ezeket a közeljövőben a Dobbantó honlapján nyilvánossá tesszük: http://www.fszk.hu/dobbanto/index.htm

Családi Munkahelyi Gyakorlat Program

A 2010. február végén lezárult program célja a családban nevelkedő értelmi sérült személyek munkaerő-piaci tapasztalatokhoz való juttatása a pályázó civil szervezeteken keresztül. A program módszertanának kidolgozója és egyben működtetője, a Salva Vita Alapítvány. E program keretében négy, a módszert már ismerő és gyakorló szervezetet valamint hét, a Családi Munkahelyi Gyakorlat programot újonnan elsajátító szervezetet segített az értelmi sérült fiatalok munkába állításában. A program zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a szervezetek három hálózati találkozón vehettek részt. A program eredményeként a 11 szervezet összesen 167 személy és 50 különböző munkáltató bevonását valósította meg magas szakmai színvonalon. A programban kidolgozásra kerültek a Családi Munkahelyi Program sztenderdjei. Készült emellett egy hatásvizsgálat, mely a program eredményeit hivatott értékelni. A programról bővebb felvilágosítás kérhető Nagy Éva programmenedzsertől a nagy.eva@fszk.hu e- mail címen.

Intézményi Munkahelyi Gyakorlat Program

A még 2006-ban, Közalapítványunk jogelődje által elindított Munkahelyi Gyakorlat Program felnőtt korú értelmileg akadályozott személyekre adaptált változatának második ciklusa a közelmúltban zárult. A program célja az intézményekben élő ellátottak megismertetése a nyílt munkaerő-piac munkáltatóival, önállóság és gyakorlat szerzése. Az elméleti hátteret nyújtó Salva Vita Alapítvány stratégiát dolgozott ki a program bővítésére, kézikönyvet állított össze és biztosította a programot megvalósító intézmények szakembergárdájának felkészítését. A program eredményeként a kezdetektől összesen 116 értelmi sérült fiatal gyakorlati oktatására került sor összesen 32 munkáltató bevonásával. A program bővebb ismertetését kérheti Nagy Zsuzsa programmenedzsertől a nagy.zsuzsa@fszk.hu e-mail címen.

Koragyermekkori intervenció

2010. március 8-án a „Koragyermekkori intervenció helyzete Európában és Magyarországon” címmel nemzetközi konferenciát szerveztünk Budapesten. A konferenciát nagy szakmai érdeklődés kísérte, több mint 180 fő tisztelte meg jelenlétével a programot. A konferenciát egy korábbi, a koragyermekkori intervenció területét érintő 2008-as kutatási programunk folytatásaként szerveztük meg a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával. A konferencia első felében a kutatási eredmények bemutatását követően a koragyermekkori intervencióban érintett szaktárcák és civilszervezetek képviselői számoltak be a korai intervenciót érintő szakmai fejlesztésekről. A felszólalók biztosították az egybegyűlteket elköteleződésükről a koragyermekkori intervenció által érintett gyermekek, családok esélyegyenlőségének biztosítása iránt. Fontos előrelépésnek tartjuk, hogy a koragyermekkori intervenció transzdiciplináris jellegéből adódóan tárcaközi bizottság alakult az ellátórendszer rendszer szintű fejlesztése érdekében.

A konferencia második felében a konferencia nemzetközi résztvevői az Európai Unió fejlesztési politikáját és korai intervenció ellátórendszerének dániai, illetve belgiumi modelljét mutatták be.

A konferencia előadásainak anyagai honlapunkon elérhetőek:

http://www.fszk.hu/opi/szolgaltatas/korai-intervencio.htm

Atomtól a csillagokig előadássorozat

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Fizikai Intézete 2005-ben előadássorozatot indított középiskolások számára, kettős céllal: részben az alapvető fizikai ismeretek bővítése, a modern és érdekes kutatási irányok megismertetésére, másrészt az egyetemen dolgozó fizikusok és kutatási területeinek bemutatására.

Idén az ELTE fennállásának 375. évfordulójáról megemlékező ünnepségsorozat részeként az ELTE Természettudományi Kar, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK) közös összefogásával a sorozat előadásai fizikai és kommunikációs szempontból egyaránt akadálymentesen hozzáférhetőek!

A sorozatról további információ található a következő honlapon: http://www.atomcsill.elte.hu/

Nézőpont Váltás Filmszemle

A Nonprofit Média Központ Alapítvány 2010. március 19-én, pénteken rendezi meg a DocuArt Moziban (Budapest IX. ker., Ráday u. 18.) a XI. Nézőpont Váltás Filmszemlét, melyen a fogyatékossággal élő hallgatók részére szervezett képzési programjuk vizsgamunkáit mutatják be. A Filmszemlén levetítik a korábbi évek díjnyertes alkotásait is, a legjobb pedig filmeket a közönség szavazatai alapján díjazzák.

A filmszemléről további információk kaphatók a +36-30-9334916 telefonszámon, illetve az iroda@nonprofitmedia.hu e-mail címen.

AJÁNLÓ

Az Európai Parlament gyakornoki programot indított, amelynek fő célkitűzése, hogy fogyatékos személyek számára az Európai Parlament gyakornokaként hasznos munkatapasztalatot nyújtson, lehetőséget adva arra, hogy így megismerkedjenek a Parlament tevékenységeivel.

A programról bővebb információ itt található:

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do;jsessionid=0758A4B5CA9B4ABBC9940E56488FC2CC.node1?language=HU&pageRank=4&id=147

SZAKMAI FIGYELŐ

2010 márciusától szakmai figyelő indul honlapunkon, ahol általunk fontosnak vagy érdekesnek tartott cikkeket, tanulmányokat ajánlunk Olvasóink figyelmébe az alábbi elérhetőségen:

http://www.fszk.hu/fszk/szakmai-fejlesztesi-csoport/ajanlo.htm

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

FONTOSABB TÁMOGATÓI:

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Tisztelt Olvasónk!

Ezt a levelet azért kapta, mert a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány munkatársai Önt regisztrált partnerüknek tekintik.

Ha kapcsolatba kíván lépni a Közalapítvánnyal, az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Telephely és levelezési cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

E-mail: titkarsag@fszk.hu

Központi telefonszámok: (+36 1) 450-32-30, (1) 450-32-40

Központi fax: (+36 1) 450-32-35

(Amennyiben nem kíván a jövőben hírlevelet kapni, azt e-mail-en jelezheti.)