2010. novemberi szakmai hírlevél

Túl az őszi báli szezonon mi is szüretet tartunk Önnek az elmúlt hónap eseményeiről a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai hírlevelének tizennyolcadik számában. Továbbra is várjuk az Ön értékes hozzászólásait és reagálásait az itt közölt információkkal kapcsolatban.

SZABADEGYETEMI ELŐADÁSOK

2010. október 22-én Gombos Gábor, az MDAC Érdekvédelmi Főmunkatársa, az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Bizottságának legújabb tagja tartott előadást munkatársainknak az „Emberi jogok és fogyatékosság” témakörön belül az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményről a bevezetésének köszönhető paradigma-váltásról.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008 óta belső workshop keretében rendszeresen szervez munkatársaink számára szakmai előadásokat. Szabadegyetemi előadásainkra olyan szaktekintélyeket kérünk fel, akik kimagaslóan ismerik a fogyatékosságokból adódó nehézségeket és megoldásaikat, birtokában vannak a legújabb kutatások eredményeinek, így szélesítve ismereteink spektrumát.

Szociális EXPO

A Szociális Szakmai Szövetség és a Szociális Innováció Alapítvány együttműködésével harmadik alkalommal került megrendezésre a SZOCIÁLIS EXPO 2010. november 11-12-én az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban. A rendezvényen az FSZK is képviseltette magát, melynek célja hogy a szociális szakma és a szociális intézmények, szervezetek bemutathassák a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése érdekében végzett tevékenységeiket, az általuk létrehozott szakmai értékeket, eredményeket és konkrét szolgáltatási ajánlataikat.

EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás

A 2981-es kódszámú  „Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása a 2009. év I. félévétől 2010. év II. félévéig terjedő időszakra” című pályázati program sikeresen lezárult. Az időszak statisztikai adatainak feldolgozásáról a „Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételi adatainak elemzése a 2009. június 1. és 2010. május 31. közötti tárgyidőszakra vonatkozóan” című tanulmányban adunk tájékoztatást, mely megtalálható honlapunkon az alábbi linken: http://fszk.hu/mjp/szakmai-anyagok/Jelnyelvi-tolmacsszolgaltatas-igenybeveteli-adatainak-elemzese.pdf

KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

Tanulmányút az „Autista személyek részére alternatív munkaerő-piaci modellprogramok kidolgozása, alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások célcsoportjának bővítése” című program keretében

A módszertant kidolgozó Autizmus Alapítvány és Salva Vita Alapítvány munkatársai szeptember 8-tól 10-ig tanulmányúton vettek részt a brit National Autistic Society-nél. A szülők által 1962-ben alapított NAS ma a brit államok legnagyobb, autizmus spektrum zavarral élőket személyeket ellátó civil szervezete, mely öt regionális irodát is működtet. Mindenre kiterjedő komplex szolgáltatást nyújtanak, tevékenységi körükben megtaláljuk a telefonos segélyszolgálatot, az érintetteknek és hozzátartozóknak szóló tanácsadást, és az elhelyezkedést segítő programokat is. A NAS munkaerő-piaci szolgáltatása, – a Prospects – körülbelül 500, elsősorban Asperger-szindrómával élő ügyfelet szolgál ki egy időben. A tanulmányút célja a magyar és brit szolgáltatás összevetése, a tapasztalatok adaptálhatóságának vizsgálata volt. A résztvevők ellátogattak a NAS központjába, majd a British Telekom-nál egy Asperger-szindrómával élő alkalmazott kalauzolásával tekintették meg a foglalkoztatás gyakorlatát. A tanulmányútról és a programról bővebb felvilágosítás kérhető Nagy Éva programmenedzsertől a nagy.eva@fszk.hu e-mail címen.

KOMP hálózati találkozó az FSZK- ban és nyílt nap Zalaegerszegen

Szeptember 15-én tartottuk „A speciális szakiskolákban és integráló szakiskolákban folyó, a nevelési-oktatási folyamat egészére ható munkára való felkészítés modelljének továbbfejlesztésére a programba bevont évfolyamok körének kiszélesítése révén” című projektünk első hálózati találkozóját a fejlesztői csapat, a mentorok, az iskolák, és az FSZK munkatársai részvételével. Az alkalom célja az volt, hogy az iskolák megbeszéljék a program tervezett tevékenységét és elvárt teljesítését.  A találkozó keretében sor került a pénzügyi tervezéshez szükséges információk átadására is, illetve bemutattuk a Tudástár felület használatát. Szintén lezajlott a KOMP II. első nyílt napja. A program folyamán öt nyílt nap kerül megrendezésre, melyek során minden iskola bemutatja saját intézményét a többiek számára.  Az első vendéglátó a zalaegerszegi Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola volt. A mintegy 1600 diákot oktató integráló intézmény nagy hangsúlyt fektet a fémipari gépész képzésekre. A négy látogató szakiskola képviselői megismerték az intézményi jó gyakorlatokat, megtekintették a tanműhelyeket, délután pedig a női szabó és ruhaipari technikus szakmát hallgató fiatalok által tervezett ruhák divatbemutatóját nézték végig. Részt vettek bemutató órán és a gyakorlatban látták a job shadowing módszerének használatát. A job shadowing a munkahelyek több szempontú megfigyelése; más- más diák más- más szempontsor alapján értékeli a meglátogatott munkahelyet, majd az eredményeket közösen értékelik. A vendégül látott iskolák tanárai és Közalapítványunk képviselői egyaránt nagyon elégedettek voltak a programmal. A következő nyílt napot a nyíregyházi RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium rendezi november 17-én. A nyílt napok és hálózati találkozók biztosítják az intézmények egymástól való tanulását és a folyamatos tapasztalatcserét. A programról tájékoztatás kérhető Bay Gábor programmenedzsertől a bay.gabor@fszk.hu e-mail címen.

Dobbantó regionális találkozók

A Dobbantó programban résztvevő iskolák immár hagyományos regionális találkozójára október hónapban Szabadkígyóson a Harruckern János Szakképző Iskolában, Budapesten az Esély Kövessi Erzsébet Szakképző Iskolában és Nyírbátorban az Éltes Mátyás Speciális Szakiskolában került sor. A találkozón egyrészt a vendéglátó iskolák mutatták be, hogy miként valósítják meg a Dobbantó programot, milyen egyedi megoldásokat alkalmaznak a modulok tanítása, az egyéni fejlesztés, a munkagyakorlatok során. Másrészt az egyes helyszínekre meghívott Dobbantós iskolák képviselői számoltak be saját tapasztalataikról. Mind a három találkozón kiscsoportos foglalkozások keretében ismerkedtek a résztvevők a különböző módszerekkel, megoldásokkal. A találkozók egyik legérdekesebb részeként jelenleg is tanuló, illetve már végzett dobbantós diákok mutatkoztak be és beszéltek életükről, elsősorban arról, miként változtak a programban való részvétel eredményeként.

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Tisztelt Partnerünk!

November végétől megtalálható honlapunkon az FSZK 2009. évi önértékelése és a partneri elégedettség-mérés eredménye.

Kellemes böngészést!

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

KIEMELT TÁMOGATÓI:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Tisztelt Olvasónk!

Ha kapcsolatba kíván lépni a Közalapítvánnyal, az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Székhely és levelezési cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

E-mail: titkarsag@fszk.hu

Web: www.fszk.hu

Központi telefonszámok: (+36 1) 450-32-30, (+36 1) 450-32-40

Központi fax: (+36 1) 450-32-35

(Amennyiben nem kíván a jövőben hírlevelet kapni, azt e-mail-en jelezheti.)