2011. áprilisi szakmai hírlevél

Engedjék meg, hogy a Költészet napja alkalmából József Attila „Tavasz Van! Gyönyörű”! című versével köszöntsük együtt a tavaszt:

Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,
A vén Duna karcsú gőzösökre gondol,
Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
Mezei szagokkal a tavaszi szél.

SZABADEGYETEMI ELŐADÁSOK

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium sportpolitikáért felelős helyettes államtitkára, Szekeres Pál volt az FSZK 2011. április 13-i Szabadegyetemének vendége. A sikeres államigazgatási pályafutása mellett mindvégig élsportolónak, olimpikonnak, paralimpikonnak megmaradt kerekesszékes vívó személyes hangvételű és roppant őszinte előadását hallhattuk. Szekeres Pál 1988-ban, Szöülban vett részt először olimpián, 2012-ben pedig hetedik paralimpiájára készül. A kerekesszékes vívók világranglistájának első helyezettje elkötelezett híve a sportlétesítmények – legyen szó bármilyen sportról – teljes körű akadálymentesítésének, és sajnálja, hogy sorstársai közül alig 10% sportol versenyszerűen. A sportvezető legutóbb április 1-3. között, Malagában a kerekesszékes-vívó világkupán versenyzett és tőrben 3. helyezést ért el. A kiváló olimpikon, többszörös paralimpiai bajnok szerencsésnek érzi magát és teljesen normálisnak tartja, hogy rá elsősorban sportolóként, illetve sportvezetőként tekintenek, és az élet minden területén csak másodlagosan kerül elő testi fogyatékossága.

Április 6-án pedig Dr. Győri Miklós egyetemi docens, az ELTE Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet vezetője tartott előadást a HANDS projektről az FSZK munkatársainak. A HANDS (Helping Autism-diagnosed teenagers Navigate and Develop Socially) projekt egy nemzetközi fejlesztési együttműködés, melynek célja, hogy mobil info-kommunikációs eszközökre (pl. „okostelefon”) alakítsanak ki olyan szoftvereket, amelyek újszerű módon segítik az autizmussal élő serdülők és felnőttek társas, kommunikációs és mindennapi életvitellel kapcsolatos nehézségeinek csökkentését, készségeik korábbinál hatékonyabb fejlesztését.

Az FSZK 2008 óta belső workshop keretében rendszeresen szervez munkatársaink számára szakmai előadásokat. Szabadegyetemi előadásainkra olyan szaktekintélyeket kérünk fel, akik kimagaslóan ismerik a fogyatékosságokból adódó nehézségeket és megoldásaikat, birtokában vannak a legújabb kutatások eredményeinek, így szélesítve ismereteink spektrumát.

EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

Séta az Autizmus Világnapja alkalmából

Közalapítványunk és az Autizmus Stratégiai Munkacsoport vezetői illetve munkatársai is részt vettek április 2-án az Autizmus Tudatosság Világnapja alkalmából rendezett sétán. Az ENSZ 2008-ban nyilvánította április 2-át az Autizmus Tudatosság Világnapjává a célból, hogy felhívja a társadalmak figyelmét az autizmus spektrum zavar valamely formájával élő embertársainkra. Az FSZK évek óta kitüntetett figyelmet fordít a célcsoportra; Autizmus Stratégiai Munkacsoportunk az ellátás számos területének fejlesztésén dolgozik. A Munkacsoport tevékenységéről részletes felvilágosítás kérhető Giflo H. Péter programmenedzsertől a giflo.peter@fszk.hu e-mail címen.

Szakértői tanulmányút Romániában

Az Egész életen át tartó tanulási program – Grundtvig „Tanulási kapcsolatok” című projekt lebonyolítása során egy újabb szakértői tanulmányút megvalósítására került sor 2011. március 28- 2011. március 31. között. A program fő célja a hallássérült gyerekek szüleinek szóló képzési programokkal kapcsolatos nemzetközi tapasztalatcsere. Az Oktatási és Képzési Programiroda, illetve a Magyar Jelnyelvi Programiroda képviselői három napos tanulmányút keretében ismerhették meg a román partner-szervezet munkásságát, illetve az adott ország szakpolitikáját a hallássérült személyek támogatását illetően. A tanulmányút során intézménylátogatásra is lehetőséget biztosítottak, melynek során a szervezetek újabb tapasztalatokat szereztek a hallássérült gyermekek oktatásáról, a szülők támogatásáról. A következő látogatásra 2011 májusában kerül sor Lengyelországban.

Tananyag-fejlesztés az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézettel

Az FSZK az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet konzorciumi partnereként egy 12 hónapos tananyag-fejlesztési munkában vesz részt a TÁMOP 6.2.2/B „Képzési programok fejlesztése az egészségügyi szakképzés területén különös tekintettel a műtéti, egészségügyi asszisztensi szakterületekre, az interaktív vizsgákra és akadályozott személyek ellátására (MAVA)” című projekt keretén belül. A 2011. április 1-jén indult projektben a Közalapítvány az Akadályozott személyek gondozása című tananyag kidolgozását vállalta.

Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából az FSZK Magyar Jelnyelvi Programirodája április 7-én meghirdette a „Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-től 2012. február 29-ig terjedő időszakra” című, 21182-es kódszámú pályázati programját. A program teljes költségvetése 460 700 000 Ft, melyből vissza nem térítendő támogatásra fordítható összeg 437 665 000 Ft.

A pályázat teljes dokumentációja megtekinthető a

http://www.fszk.hu/mjp/palyazatok/21182/21182_palyazati_csomag.zip oldalon.

Az érdeklődőket a programiroda munkatársai április 26-án 11.00 órától pályázati információs nap keretén belül tájékoztatják a program koncepciójáról, a pályázat követelményeiről.

Regionális jelváltozatok szótára

Az FSZK által bonyolított, TÁMOP 5.4.5 „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” című kiemelt projekt keretében „Regionális jelváltozatok szótára” címmel programozott DVD készült. Az elkészült anyag szerves része a Közös Európai Referenciakeret (KER) előírásainak megfelelően kidolgozott A1; A2; B1; B2 és C1 szintű jelnyelvi tanfolyamok tananyagainak. Az érdeklődők jól strukturált, könnyen áttekinthető módon tudnak képet kapni a magyarországi jelnyelvjárások sokszínűségéről. A munka során a budapesti, debreceni, egri, kaposvári, soproni, szegedi és váci régió munkatársai nagy segítséget nyújtottak a jelek felgyűjtésében.

A most elkészült DVD alap szókincse 1000 kifejezést tartalmaz régiónként. A kifejezések számát növelni szeretnénk, igazodva a tananyaghoz. A munka folytatását tervezzük.

FELNŐTTKÉPZÉS

Mentorszülő képzés az Autizmus Stratégiai Munkacsoport keretében

Az Autizmus Stratégiai Munkacsoport keretében elkészült az „Autista gyermeket nevelő szülőket segítő mentorszülő” című képzési anyag. A tananyag segítségével Közalapítványunk háromnapos képzés keretében készíti fel a segítő szolgáltatásra a majdani mentorszülőket. A képzés időpontjai: április 29., 30., és május 6. A képzéssel kapcsolatos kérdéseket Giflo H. Péter programmenedzsernek (giflo.peter@fszk.hu) és Novotny-Farkas Tímea oktatásszervező menedzsernek (novotny.timea@fszk.hu) tehetik fel. A részletes képzési felhívás a következő linken található: Felhívás

KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása a közoktatási intézményekben (kód: 3033)

A Közalapítvány Kuratóriuma 2011. március 24-i ülésén döntött az Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása a közoktatási intézményekben című pályázati programra beérkezett projektek támogatásáról. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által biztosított 20 millió Ft keretösszeg a 42 pályázatát benyújtó szervezetből 12 támogatását tette lehetővé. A nyertes lista a www.fszk.hu honlapon olvasható a „Pályázatok” címszó alatt. A pályázat célja a minőségi, autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megteremtése a közoktatási intézményekben, illeszkedve ezzel a 1038/2010 sz. Kormányhatározatban foglaltakhoz. A pályázás feltétele a minimum 2, maximum 4 közoktatási intézmény között kötött konzorciumi együttműködési megállapodás volt. A konzorcium tagjai lehettek azok a közoktatási intézmények, melyek részt vesznek autista gyermekek nevelésében, oktatásában. Alapító okiratukban szerepelnie kell az autista gyermekek, tanulók ellátására vonatkozó feladatnak. Pályázni lehetett a következő tevékenységekre: mentorálás, eszközbeszerzés, képzésen való részvétel. Egy pályázat keretében mindhárom tevékenységre lehetett pályázni, de a mentorálás a pályázati program kötelező eleme volt. A projekt megvalósítási időszaka szerződéskötéstől 2011. június 30-ig fog tartani.

Programzáró konferencia

Mint ahogyan hírlevelünk márciusi számában már olvashatták, Közalapítványunk zárókonferenciát szervez az „Autista személyek részére alternatív munkaerő-piaci modellprogramok kidolgozása, alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások célcsoportjának bővítése” című program keretében. A konferencián bemutatjuk a program során kidolgozott szolgáltatási módszertant, illetve levetítjük a módszertan alkalmazásáról készült dokumentumfilmet is. A rendezvényre 2011. május 31-én kerül sor a budapesti Aranytíz Kultúrházban. A programról Fehér Ildikó programiroda vezető nyújt bővebb felvilágosítást a feher.ildiko@fszk.hu címen.

Iskolai nyílt napok a KOMP II. program keretében

„A speciális szakiskolákban és integráló szakiskolákban folyó, a nevelési-oktatási folyamat egészére ható munkára való felkészítés modelljének továbbfejlesztése a programba bevont évfolyamok körének kiszélesítése révén” című programunk keretében az elmúlt hónapokban is több alkalom nyílt az öt pályázó szakiskola találkozójára.

A februári nyílt napot a miskolci Martin János Szakképző Iskola rendezte, vendégül látva a többi programmegvalósító intézményt és Közalapítványunk képviselőit. A pedagógusok részletesen bemutatták az iskolában megvalósuló program elemeit, partner hálózatukat, a régióban végzők elhelyezkedési lehetőségeit. A bemutató órákon a résztvevők bepillantást nyerhettek a tanulók munkaerő-piaci felkészítésébe, a job shadowing módszer alkalmazásába (a job shadowing a munkahelyek több szempontú megfigyelése; más- más diák más- más szempontsor alapján értékeli a meglátogatott munkahelyet, majd az eredményeket közösen tekintik át). A program délutáni részében a KOMP programmal párhuzamosan futó fejlesztések, illetve ezek kapcsolódási pontjaival ismerkedhettek meg a résztvevők, illetve olyan jó gyakorlatok kerültek bemutatásra, mint az elektronikus napló vagy az iskolai szolgálatok. A március havi vendéglátó a sajószentpéteri Pattantyús Ábrahám Géza Szakképző Iskola volt. A megnyitó után a résztvevők megismerkedhettek az intézményben folyó munkával, meghallgathatták a KOMP II. program sajószentpéteri megvalósításának részleteit. Bemutató óra keretében a résztvevők bepillantást nyerhettek a kooperatív technikák, illetve a drámapedagógia alkalmazásába, ezeken keresztül közelebbi képet kaphattak a szociális gondozónak, kőművesnek tanuló diákok felkészüléséről, felkészítéséről. Az iskola pedagógusai megosztották a munkahelyi megfigyelések szervezésével és megvalósításával kapcsolatban szerzett tapasztalataikat, bemutatták az oktatást segítő eszközöket, termeket. A programban részt vevő iskolák részbeszámolóikban kiemelték a nyílt napok fontosságát: a fejlesztések eredményei, a jó gyakorlatok megvalósítása, az intézmény sajátosságai helyben láthatóak, megismerhetőek, könnyebben valósul meg a hálózati tanulás. A résztvevők a következő nyílt napon az esztergomi Montágh Imre Általános Iskola és Fejlesztő Szakiskolába látogatnak el. Szakiskolai programjainkról tájékoztatás kérhető Nagy Orsolya programmenedzsertől a nagy.orsolya@fszk.hu e-mail címen.

Regionális Dobbantó találkozók Kiskunfélegyházán, Miskolcon és Pécsett

2011. február 24-25-én a Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakiskolában, március 24-25-én a miskolci Martin János Szakképző Iskolában, április 7-8-án pedig a Pécsi Budai Városkapu Iskolaközpont Szakiskolájában került sor a Dobbantó program immár hagyományos regionális pedagógus találkozóira. A rendezvényeken – amelynek programjait a rendező iskolák állították össze – a Dobbantó programban résztvevő intézmények vezetői és pedagógusai cserélték ki tapasztalataikat. A szakmai programok során bemutatókra, a jó gyakorlatok megismerésére és a Dobbantó program hosszabb távú megőrzésének lehetőségeiről történő közös gondolkodásra került sor. Mindhárom találkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy a Dobbantó keretében fontos pedagógiai innovációk jöttek létre, amelyek további hasznosítása fontos társadalompolitikai és pedagógiai érdek.

AJÁNLÓ

Látogassa meg Facebook oldalunkat:

http://www.facebook.com/pages/Fogyatékos-Személyek-Esélyegyenlőségéért-Közalapítvány

Honlapunkon blogok is olvashatók, amelyet ajánlunk olvasóink figyelmébe:

http://egyuttazeselyegyenlosegert.blog.hu/

http://hozzaferes-mindenkinek.blogspot.com/

Kellemes böngészést kívánunk!