2011. augusztusi szakmai hírlevél

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai hírlevelének huszonkettedik számában ismét beszámolunk Önnek az elmúlt hónap eseményeiről. Továbbra is várjuk az Ön értékes hozzászólásait és reagálásait az itt közölt információkkal kapcsolatban.

AKTUÁLIS

Megkezdte munkáját a szociális intézmények átalakítását felügyelő testület

Csütörtökön első ülését tartotta az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület.

A tanácskozás részleteit és a szervezet jövőbeli feladatait Nyitrai Imre szociálpolitikai helyettes államtitkár ismertette sajtótájékoztatóján.

Nyitrai Imre elmondta, hogy a testület felállítása az első lépése annak a harminc éves folyamatnak, amelynek végén a tervek szerint megvalósul a sok férőhellyel működő, fogyatékos személyeket ápoló-gondozó intézmények átalakítása. Kiemelte: a cél az, hogy az ellátottak az öngondoskodásra építve, önálló életvitelt folytathassanak családjukhoz, saját környezetükhöz közel.

Nagy megtiszteltetés érte Közalapítványunkat, hogy az elnökségi teendőket Szauer Csilla ügyvezető igazgató látja el.

EGYENLŐESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

 

Tolmácsdiagnosztika

 

Ismét meghirdetésre került Tolmácsdiagnosztika szolgáltatásunk! A szolgáltatás célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő jelnyelvi tolmácsok tolmácsolási tevékenysége során előforduló esetleges hibákat, hibafajtákat feltérképezzük és egyéni fejlesztési tervet készítsünk a jeltolmácsolási tudás fejlesztéséhez. A Tolmácsdiagnosztikai szolgáltatásunkra az érdeklődő a Jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet. A Jelentkezési lap megtalálható ügyfélszolgálatunkon, honlapunkon, illetve a felnőttképzési vezető kérésre e-mailben, vagy faxon is továbbítja az érdeklődőknek. További részletek: http://fszk.hu/felnottkepzes/kepzesek/Tolmacsdiagnosztika-felhivas2011.doc

 

 

 

 

Pályázatok az esélyegyenlőségért

 

A Közalapítvány a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából 2011. június 25-én pályázatot hirdetett a „Fogyatékos személyek országos, megyei és helyi szervezeteinek a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő szakmai programjainak és szolgáltatásainak támogatása 2011” címmel.

A pályázati határidő 2011. augusztus 10-én zárult le, ameddig összesen 78 db pályázat érkezett be (további pályázatok még érkezhetnek, hiszen augusztus 10. a postára adás határideje volt). Ezt követően megkezdődik a pályázatok formai és szakmai értékelése, amely alapján, augusztus végén várható a Kuratórium döntése a nyertes pályázatokról.

KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

 

 

Autizmus – specifikus Támogatott Foglalkoztatás, Módszertani kézikönyv és Munkáltatói film

 

Augusztus elejétől elérhető honlapunkon az Autizmus- specifikus Támogatott Foglalkoztatás módszertani kézikönyve. A kötet az „Autista személyek részére alternatív munkaerő-piaci modellprogram kidolgozása” című programunk keretében megszületett módszertant kívánja bemutatni. Az autista munkavállalók speciális igényei körültekintő, minden részletre kiterjedő előkészületeket követelnek meg mind a munkavállaló, mind a munkáltató felkészítése terén.

 A TF alapjaira épülő módszer szakemberigénye is kibővül; egy autizmus szakértő, és egy foglalkoztatási tanácsadó kíséri az ügyfelet az első interjútól az utókövetés stádiumáig.

A kötet szerzői Jásper Éva (Salva Vita Alapítvány) és Kanizsai-Nagy Ildikó (Autizmus Alapítvány) valamint a szervezetek munkatársai voltak, szakmai lektorok Dávid Andrea, Dr. Simó Judit, és Borbély-Pecze Tibor Bors. Az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók számára hiánypótló kézikönyv pdf formátumban tekinthető meg a következő linken: MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV, illetve honlapunkon a Rehabilitációs Programiroda „Szakmai anyagok” menüpontja alatt.

Szintén közzétettük honlapunkon az autista munkavállalókat alkalmazni kívánó munkáltatóknak szánt kisfilmet. A film – csakúgy, mint a módszertani kézikönyv- bemutatja a szolgáltatás folyamatát amellett, hogy mindenki számára közérthetően beszél az autizmussal élő személyek jellegzetesnek nevezhető vonásairól. A film megtekinthető honlapunkon, illetve a következő linken: MUNKÁLTATÓI FILM

A kiadványról, a filmről és a közelmúltban lezárult programról bővebb felvilágosítás kérhető Fehér Ildikó programiroda vezetőtől a feher.ildiko@fszk.hu e-mail címen.

 

Szakmai nap Kaposváron

 

Az Oktatási és Képzési Programiroda által koordinált „Hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében a pályaorientációt, és a szakképzést segítő szolgáltatáscsomag kidolgozása” című programunk keretében szakmai tájékoztató és felkészítő napot szervezünk 2011. szeptember 2-án Kaposváron, melynek helyszíne a Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója és Diákotthona. A kidolgozott program célja a hallássérült tanulók, fiatalok számára hátránykompenzáló, munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyét növelő új szolgáltatási programcsomag kidolgozása, kipróbálása és meghonosítása, valamint hosszú távon a szolgáltatáscsomag beépülése mind a hallássérült tanulókat oktató-nevelő speciális intézmények, mind a többségi integráló (befogadó) intézmények programjába.

A kaposvári intézményben már kismodellként kipróbálásra került, 7-12. osztályfokra kidolgozott „Ráhangolás” című életpálya-építési programcsomag tapasztalatairól, a szolgáltatáscsomag nagymodellben, azaz további intézmények bevonásával történő kipróbálásának legfontosabb tudnivalóiról, és feladatokról egyeztetünk a programban résztvevő Partner intézményekkel.

A nagymodell program 2011/2012. tanév őszi félévében kezdődik.

SZAKKÉPZÉS

Pedagógus felkészítő program a Dobbantóban

2011. augusztus 24. és 26. között elkezdődik egy 60 órás pedagógus felkészítő program a projektbe újonnan belépő pedagógusok számára. A képzés célja a Dobbantó pedagógiai módszereinek a megismerése: személyközpontú pedagógia, diáktámogatás – segítő kapcsolat, az életpálya-építés és a munka világához szükséges kompetenciák.

A tervezett 15 fő helyett 20 jelentkezést tudtunk elfogadni. A Budapesten tartandó képzés további időpontjai 2011. szeptember 23-24. és október 14-15.

                                                          Új képzést hirdetünk!

Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia… tanulási nehézség, zavar, akadályozottság….súlyos szavak, egy életutat meghatározhatnak. A gyakorló szakembereknek nem kell magyarázni, hogy egy gyermek sorsát mennyire meghatározza egy téves, vagy éppen helyesen felállított diagnózis, és az erre épülő terápia.
A képzésről és tematikájáról az alábbi linken tájékozódhatnak!

http://www.fszk.hu/felnottkepzes/kepzesek/komplex/tajekoztato.pdf