2011. decemberi szakmai hírlevél

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai hírlevelének huszonhatodik számában ismét beszámolunk Önnek az elmúlt hónap eseményeiről. Továbbra is várjuk az Ön értékes hozzászólásait és reagálásait az itt közölt információkkal kapcsolatban.

SZABADEGYETEMI ELŐADÁSOK 

2011. november 30-án Locsmándi Alajos, a Prizma Általános Iskola és Óvoda EGYMI intézményvezetője tartott előadást kollégáinknak az „Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények szolgáltatásai és jövője” címmel.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008 óta belső workshop keretében rendszeresen szervez munkatársaink számára szakmai előadásokat. Szabadegyetemi előadásainkra olyan szaktekintélyeket kérünk fel, akik kimagaslóan ismerik a fogyatékosságokból adódó nehézségeket és megoldásaikat, birtokában vannak a legújabb kutatások eredményeinek, így szélesítve ismereteink spektrumát.

EGYENLŐESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

Honlap a Szülőkért

Megújult tartalommal működik tovább a Lépjünk Szülősegítő Honlap. Célunk kettős: a tájékoztatás és a kapcsolatépítés lehetőségének a megteremtése. Arra biztatjuk a kedves szülőket, hogy regisztráljanak a honlapon, keressenek rá sorstársakra, ismerkedjenek egymással.

A civil szervezetek és intézmények közreműködésére is számítunk. A regisztrációs lehetőség rájuk is vonatkozik, de emellett szeretnék arra kérni az érintett szervezetek, intézmények vezetőit, hogy terjesszék a honlap elérhetőségét a szülők körében.

Az FSZK Lépjünk csapata folyamatos frissítésekkel kívánja biztosítani a felületet arra, hogy a fogyatékos gyermeket nevelő szülők segítséget kapjanak a hétköznapjaikhoz, a szervezetek pedig „találkozhassanak” a szülőkkel, bemutathassák munkájukat, tevékenységeiket, értesíthessék a szülőket az aktuális eseményeikről, programjaikról. Külön kiemelendő a fórum felület, ahol különböző fontos témákat érintve a szülők, és érintett szakemberek megoszthatják egymással tapasztalataikat.

A honlap az alábbi linken érhető el: www.lepjunk.hu

Konzultáció az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében

Budapest XI. kerületének önkormányzata 2011 októberében vette fel a kapcsolatot a Közalapítvánnyal annak érdekében, hogy a kerület minél gyorsabban és minél hatékonyabban fel tudjon készülni a rá váró akadálymentesítési, egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához kapcsolódó feladatok elvégzésére. Újbuda önkormányzatának szakemberei 2011. november 24-én jártak a Közalapítványnál és vettek részt egy konzultációs délelőttön, amely során a teljes körű, egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges tudásanyagból hallgattak előadást, valamint kaptak hasznos, gyakorlati tanácsokat.

A találkozó nagy siker volt a résztvevők számára, ezt pozitív visszajelzéseik bizonyítják. Ez a konzultáció várhatóan egy hosszabb távú és szorosabb együttműködés kezdete, amely kialakulhat az önkormányzat és a Közalapítvány között.

Jelnyelvi Tolmácsszolgálatok 

Örömmel adjuk hírül, hogy a  jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011.(XI.10.) NEFMI rendelet a 131. számú Magyar Közlönyben (2011.november 10., csütörtök) megjelent.

Elérhetősége: http://www.magyarkozlony.hu/pdf/10807

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvény és az ehhez kapcsolódó NEFMI rendelet hatályos rendelkezéseinek figyelembe vételével a NEFMI felkérésére Közalapítványunk megkezdte a jelnyelvi tolmácsszolgálatok országos hálózatának működtetésére irányuló program szakmai előkészítését, és a pályázati csomag összeállítását.

FELNŐTTKÉPZÉS

Mindennapi hősök a Debreceni Egyetemen 

Idén harmadik alkalommal vizsgáztak december 7-én jegyzetelési ismeretekből Debrecenben tanuló egyetemisták a Rochester program keretében meghirdetett e-learning képzés záróakkordjaként a Közalapítvány székhelyén.

Az on-line 8 órás képzés önálló feladatvégzésre, gyakorolva tanulásra épül. Az érzékenyítés saját élményszerzésen keresztül történik, az elméleti anyag közlése könnyen feldolgozható formában, kis egységekben valósul meg, és lehetőség szerint azonnal gyakorlati feladat követi. A könnyen hozzáférhető, online tananyag ez által elősegíti a jegyzetelés alapjainak elsajátítását, a sajátos igényű (elsősorban hallássérült) hallgatók speciális szükségleteire való nyitottság kialakulását, továbbá alkalmas arra, hogy jegyzetelő szolgáltatás nyújtására való alkalmasságot hívjon életre.

A tanfolyam sikeres elvégzése után költséghatékony megoldás áll rendelkezésre a felsőoktatásban tanuló sajátos igényű hallgatók számára való jegyzetelésre. A képzés közvetlen célcsoportja a felsőoktatásban tanuló hallgatók, de más érdeklődőt is szívesen fogadunk.  Közvetett célcsoport elsősorban súlyosan hallássérült, másodsorban más sajátos igényű hallgatók, például látássérült, mozgáskorlátozott diákok.

A képzés résztvevői a Közalapítvány Vizsgaközpontjában tették le a vizsgát, amellyel célunk volt a képzés presztízsének emelése, valamint a képzés minőségének biztosítása. A képzéseken összességében 9 fő vett részt, és mindannyian sikeresen teljesítettek. Az eredményes munkához hozzájárult, hogy a diákok szinte kivétel nélkül már jegyzetelnek az egyetemi órákon sajátos igényű évfolyamtársaiknak. A résztvevők között többek között leendő biológusok, fizikusok és mérnökök képviseltették magukat. Felelősségteljes munkájukhoz ezúton is sok sikert és örömteli pillanatot kívánunk!

Jelnyelvi műhely az FSZK-ban

2011. november 29-én került sor a „Jelnyelvi tudás fejlesztése jelnyelvi tolmácsok részére” elnevezésű képzésünkre. A képzés szorosan kapcsolódik a Tolmácsdiagnosztika felnőttképzési szolgáltatásunkhoz. A Tolmácsdiagnosztika célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő jelnyelvi tolmácsok tolmácsolási tevékenysége során előforduló hibákat, hibafajtákat feltérképezzük és egyéni fejlesztési tervet készítsünk a jeltolmácsolási tudás fejlesztéséhez.

KOMPLEX REHABILITÁCIÓ 

Autista személyeket ellátó lakóotthonok támogatása

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Közalapítványunk bonyolítja az autista személyeket ápoló-gondozó nem állami, nem egyházi fenntartású lakóotthonok folyamatos és biztonságos működését célzó pályázati programot. Az FSZK a 12 nyertes szervezet számára összesen 12 350 000 Ft támogatási összeget utalt ki, mellyel a kedvezményezetteknek 2012. január 20-ig kell elszámolniuk. A programról bővebb felvilágosítás kérhető Giflo H. Péter programmenedzsertől a giflo.peter@fszk.hu e-mail címen.

KOMP II. záró konferencia

Végéhez közeledik a „Speciális szakiskolákban és integráló szakiskolákban folyó, a nevelési-oktatási folyamat egészére ható munkára való felkészítés modelljének továbbfejlesztése a programba bevont évfolyamok körének kiszélesítése révén” („KOMP II.”) című programunk.  A KOMP I. program célja a nevelési-oktatási folyamat egészére ható munkára való felkészítés beépítése a szakiskolai oktatásba, ezen belül a szakiskolákban szegregáltan vagy integráltan tanuló sajátos nevelési igényű tanulók munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlesztése volt, jelen program pedig a 10-12. évfolyamok számára alakította ki a szakiskolák munkaerő- piaci szolgáltató tevékenységét erősítő Munkahelyi Gyakorlat programot előkészítő és azt megalapozó programcsomagot, melyet 5, a KOMP I. programban részt vett speciális szakiskola vezetett be. A tapasztalatokat a december 5-én megtartott záró konferencián oszthatták meg egymással az iskolák képviselői, mentorai, és a program szakértői. A programról felvilágosítás kérhető Nagy Orsolya programmenedzsertől (nagy.orsolya@fszk.hu), illetve az FSZK többi szakiskolai programjával együtt olvashatnak róla az Esély Folyóirat decemberi számában is.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Nemzetközi képzési program az intézménytelenítésben

A European Social Network (ESN) szervezésében valósul meg a „Managing Change: the Role of Public Authorities in Deinstitutionalisation” című képzés, amelynek első találkozója 2011. november 30. – december 1. között került megrendezésre Brightonban, Angliában. A képzésen a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felkérésére a Közalapítvány egy munkatársa is részt vesz, annak érdekében, hogy a Közalapítvány megfelelő felkészültséggel tudja segíteni az intézményi férőhely kiváltási stratégia megvalósítását.

A képzési program első találkozóján a résztvevők, a Visegrádi országok (Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország) képviselői bemutatták az intézménytelenítésben végzett eddigi munkájukat illetve terveiket, valamint megismerkedtek az angol kiváltási program elméletével és gyakorlatával.

A képzési program 2012-ben további két találkozóval folytatódik majd, amely szerencsés, hiszen ezzel párhuzamosan indul a magyar intézményi férőhely kiváltás előkészítése országos szinten, valamint a Közalapítvány munkájában is.