2011. júliusi szakmai hírlevél

A legnagyobb hőség közepette sem feledkezünk meg arról, hogy beszámoljunk Önnek az elmúlt hónap eseményeiről a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai hírlevelének huszonnegyedik számában. Továbbra is várjuk az Ön értékes hozzászólásait és reagálásait az itt közölt információkkal kapcsolatban.

EGYENLŐESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

Elérhető a Jel-lelő siketvakok multimédiás web-alapú jelnyelvi szótára

Elérhetővé vált az FSZK által a TÁMOP 5.4.5 „Fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” megnevezésű kiemelt projekt keretében létrehozott siketvakok multimédiás web-alapú jelnyelvi szótára.

A szótár elérhető a Közalapítvány honlapjára kihelyezett linken vagy két önálló internetes címen, a www.jellelo.hu vagy www.svjellelo.hu elérési útvonalon keresztül is.

FELNŐTTKÉPZÉS

Fogyatékos emberek ellátásában dolgozó szakemberek szupervíziója

Új szupervíziós szolgáltatást indítottunk idén májusban főállású jelnyelvi tolmácsok részére. A 7 alkalomból álló, összesen 32 órás budapesti képzésen a résztvevők csoportos helyzetben, egymástól tanulva találkoztak olyan témákkal, amelyeket más körülmények között nehezen tudnának segítséggel átgondolni, és a személyes tanulást kialakítani. A csoporttagok részvétele kezdettől nyitott, lelkes és a szupervízorok visszajelzése szerint egyre inkább szakmai, professzionális jelenlétté vált. A találkozásokon megélt, meglátott, átbeszélt témáknál sokat segített önmaguk elfogadásában és megerősítésében, hogy a csoport többi tagjánál hasonló kérdések merültek fel. A képzésen 4 fő szerzett tanúsítványt. A tréninget egy látó és egy látássérült szupervízor vezette, ezzel is példát mutatva az együttműködésre, a közös munkában rejlő értékek kiaknázására.

Szupervíziós csoportjainkat érdeklődés és kellő létszám esetén, vidéken is elindítjuk. Jelenleg Szegeden 6 fő, Kaposváron pedig 4 fő jelnyelvi tolmács vesz részt a kidolgozott módszertani keretek között zajló, konzultatív tanácsadási folyamatban. További részletekért kérjük, kattintson az alábbi linkre, melyen más, a szociális területen kifejlesztett képzésünkről is tájékozódhat:

http://fszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=364&Itemid=148

Fogyatékos emberek ellátásában dolgozó szakemberek kommunikációs tréningje 

Sikeresen lezajlott június első hetében kommunikációs és konfliktuskezelésre épülő képzésünk. A tréningnek az 1981-ben eredetileg szociális foglalkoztató néven alakult pécsi Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye adott otthont. Mára 150 fő gyermek és felnőtt fejlesztése, illetve foglalkoztatása a feladatuk. Fő tevékenységi területeik: Fogyatékosok nappali ellátása, Mozgáskorlátozottak részlege, Átmeneti szállás és Támogató Szolgálat.

A tréneri feladatokat Szabóné dr. Gondos Piroska kommunikációs szakoktató látta el a 30 órás képzés során. Jó hangulat, pontosság és remek tréning-attitűd jellemezte a közösen eltöltött 4 napot. A résztvevők az elméleti ismeretek elsajátítása mellett kiscsoportos és páros szituációs gyakorlatokon keresztül tapasztaltak meg tipikus kommunikációs és konfliktus helyzeteket. A különféle részlegeken feladatot teljesítő munkatársi körből a képzési program során összesen – a Gyöngyfa Napközi Otthon intézményvezetőjével együtt – 13 fő szerzett tanúsítványt. A tréning külön hozadékául könyveljük el valamennyien, hogy a napi munkavégzés során kevésbé vagy alig találkozó kollégák az együtt töltött napok alatt szorosabb kapcsolatba kerültek, mely igen kedvező hatású az egész intézmény működésére nézve.

Ha felkeltette érdeklődését a tréning, kérjük, kattintson az alábbi linkre, melyen más, a szociális területen kifejlesztett képzésünkről is tájékozódhat:

http://fszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=364&Itemid=148

KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

Lezárult a majorságokat támogató programunk

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium jogelődje 2009-ben az FSZK-t bízta meg az „Autizmussal élő személyek szakszerű védett foglalkoztatását és teljes körű ellátását biztosító majorságokban foglalkoztatott munkavállalók munkahelyének megőrzése” című program lebonyolításával.

Közalapítványunk aktív részese volt már az első, ír mintára alakult majorságok megszületésének, s 2004 óta számos programunk hivatott támogatni fenntartásukat. A farmokon a felnőtt korú autizmus spektrum zavarral élő munkavállalók különböző mezőgazdasági és kézműves tevékenységet végeznek, s áruikat a nyílt piacon értékesítik. Jelen, 2009 szeptembere és 2011 májusa között megvalósult program három komponensből állt. Az első komponensben nyolc majorság támogatására volt lehetőségünk, a másodikban három, a harmadikban négy farm kapott hozzájárulást munkahelyeinek megőrzéséhez, így összesen tizenöt majorság munkájának folyamatosságát biztosítottuk a program során. A majorságokról bővebb felvilágosítás kérhető Giflo Péter programmenedzsertől a giflo.peter@fszk.hu e-mail címen.

Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzéke

2012. március 1-jén lép hatályba a nemzeti erőforrás miniszter 38/2011. (VI.29.) NEFMI rendelete a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről (Magyar Közlöny 2011. évi 72. szám), amely szabályozza a jelnyelvi tolmácsolási tevékenység részletes feltételeit, meghatározza, hogy milyen szakképesítés, rész-szakképesítés vagy bizonyítvány, továbbá szakmai gyakorlat szükséges ahhoz, hogy a jelnyelvi tolmács bejelentkezhessen a Névjegyzékbe. A rendelet felsorolja, hogy milyen tolmácsolási típusok vannak, a minőségi jelnyelvi tolmácsolás érdekében pedig előírja, hogy a jelnyelvi tolmács köteles háromévenként legalább 60 óra időtartamú továbbképzésen részt venni, valamint legalább 300 tolmácsolt óra szakmai gyakorlatot végezni.

 

aktuális pályázatok

Pályázati felhívás autizmussal élő személyeket ellátó ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók számára

Az FSZK a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából pályázatot hirdet autizmussal élő személyeket ellátó ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók számára elnyerhető kiegészítő támogatásra. A támogatás célja az autizmussal élő személyeket ellátó lakóotthonok folyamatos és biztonságos működésének fenntartása; a lakóotthoni ellátást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása, segítségnyújtás a működést veszélyeztető, nem várt ellátási problémák megoldásához, valamint a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

A pályázatok benyújtási határideje 2011. július 31.

A pályázati űrlap regisztráció után letölthető a Közalapítvány honlapjáról:

http://fszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=359:41191-autizmussal-el-szemelyeket-ellato-apolo-gondozo-celu-lakootthoni-ellatast-nyujto-nem-allami-nem-egyhazi-fenntartok-kiegeszit-tamogatasa&catid=121:aktualis-palyazatok&Itemid=131

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a 41191@fszk.hu e-mail címre várjuk, a válaszokat 5 munkanapon belül közzétesszük Közalapítványunk honlapján.

Pályázati felhívás „Fogyatékos személyek országos, megyei és helyi szervezeteinek a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő szakmai programjainak és szolgáltatásainak támogatása 2011” címmel

Az FSZK a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából pályázatot hirdet „Fogyatékos személyek országos, megyei és helyi szervezeteinek a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő szakmai programjainak és szolgáltatásainak támogatása 2011” megnevezéssel.

A pályázatok benyújtási határideje 2011. augusztus 2.

A részletek megtekinthetőek honlapunkon az aktuális pályázatok alatt, vagy az alábbi elérési útvonalon:
http://www.fszk.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=88:pályázati-felhívás

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a fep2011@fszk.hu e-mail címre várjuk, a válaszokat 5 munkanapon belül közzétesszük Közalapítványunk honlapján. A pályázati kiírás kapcsán 2011. július 14-én számos érdeklődő jelenlétével információs nap került megrendezésre.

Pályázat Szülősegítő szolgáltatások támogatására

Ismét kiírásra került a „Szülősegítő szolgáltatások támogatása” című pályázati program. Civil szervezetek pályázhatnak a következő tevékenységek támogatására: szülőtanfolyam/szülőtréning, mentálhigiénés foglalkozások, kiadványkészítés, érzékenyítő program. A megpályázható összeg 350 000 Ft. Beadási határidő: 2011. augusztus 22. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeget a Nemzeti Erőforrás Minisztérium biztosítja.