2011. júniusi szakmai hírlevél

Itt a nyár, és júniusban sem feledkezünk meg arról, hogy beszámoljunk Önnek az elmúlt hónap eseményeiről a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai hírlevelének huszonharmadik számában. Továbbra is várjuk az Ön értékes hozzászólásait és reagálásait az itt közölt információkkal kapcsolatban.

EGYENLŐESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

Látássérült személyek részére rehabilitációs központok működtetése- pályázati eredmény

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2011. április 18-án hirdette meg a 41171 kódjelű „Látássérült személyek részére rehabilitációs központok működtetése” című pályázati programot. A pályázat célja a felnőtt korú látássérült személyek számára elemi rehabilitációs szolgáltatások nyújtása az elemi rehabilitációt nyújtó szolgáltató szervezetek működtetésével. A 2011. május 6-i benyújtási határidőre 8 pályázat érkezett, melyek mindegyike megfelelt a formai – szakmai követelményeknek. A Közalapítvány Kuratóriumának döntése értelmében mind a 8 pályázat támogatásra jogosult. A projekt megvalósítási időszaka 2011. március 1-től 2011. december 31-ig tart. Az FSZK pályázataival évek óta hozzájárul a központok elemi és foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatásainak működtetéséhez. A nyertes szervezetek listáját megtalálja honlapunkon az alábbi linken: http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=336:latasseruelt-szemelyek-reszere-rehabilitacios-koezpontok-mkoedtetese&catid=98:lejart-palyazatok&Itemid=131

A programról bővebb felvilágosítás kérhető Nagy Orsolya programmenedzsertől a nagy.orsolya@fszk.hu e-mail címen.


Autizmus Stratégiai Munkacsoport

Befejeződött az Autizmus Stratégiai Munkacsoport fejlesztéseinek 2. szakasza. Az autizmus hazai ügyét rendszerszinten befolyásoló fejlesztések a Munkacsoport működésének első időszakában végzett munkára támaszkodva olyan – az autizmussal élő személyek és családtagjaik életét támogató – konkrét eredményeket ért el, mint például a mentorszülők kiképzése, vagy a szolgáltató szervezetek számára szóló követelményrendszerek megfogalmazása. Az autizmus-specifikus konszenzusos minőségirányítási rendszer építése jelen programszakaszban egy modell-leírással és két területre megfogalmazott követelményrendszerrel bővült. Jelentős lépés még az Országos Autizmus Stratégia felülvizsgálata, illetve a további rendszeres felülvizsgálatok terve, melyben a szakértők több szinten, konkrét célokkal és erőforrásokkal fogalmazták meg a feladatokat. A Munkacsoport eredményeiről Giflo Péter programmenedzsertől érdeklődhet a giflo.peter@fszk.hu e-mail címen.

KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából az FSZK honlapján 2011. április 7-én került meghirdetésre a 21182 kódszámú, „Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 01-től 2012. február 29-ig terjedő időszakra” című pályázati program. Az előírt benyújtási határidőn belül 23 db pályázat érkezett a Közalapítványhoz. A pályázó szervezetek azonosak voltak az előző futamidők (2981 és 21081 kódszámú pályázati programok) során jelnyelvi tolmácsszolgáltatást biztosító, és a Közalapítvány által támogatott szervezetekkel. A pályázatok értékelése lezajlott, a Kuratórium 2011. május 26-án döntött a beérkezett pályázatokról. A pályázók kiértesítése megtörtént, és a szerződéskötések folyamatban vannak.

A programról bővebb felvilágosítás kérhető Mózes Beáta programkoordinátortól a mozes.beata@fszk.hu e-mail címen.


Programzárás

Sikeresen lezárult a „Fogyatékos gyermekek, tanulók részére tanórán kívüli, szabadidős vagy rehabilitációs/terápiás jellegű úszásának, lovagoltatásának megszervezése” című programunk, melynek során 30 szervezet közreműködésével mintegy 500 fogyatékos gyermek vehetett részt terápiás és szabadidős célú úszás, illetve lovaglás foglalkozásokon. A program eredményességét jelzi, hogy mind a szülők, mind pedig a gyermekek örömmel vettek részt valamennyi foglalkozáson. A programot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával és együttműködésével, valamint az FSZK saját forrásának bevonásával sikerült megvalósítani.

SZAKKÉPZÉS

Dobbantó tanévzáró Csillebércen

A Dobbantó program 2011. június 24-én Csillebércen tartja harmadik tanévzáró konferenciáját. A programban előadások hangzanak el többek között a korai iskolaelhagyás prevenciójáról, a szakképzés koncepciójának megújításának kérdéseiről, a Dobbantó iskolaelhagyás prevenciójában betöltött szerepéről, valamint az eddig végzett dobbantós diákok nyomon követésének tapasztalatairól. A tanévzárót megelőzően, június 22-23-án a programban résztvevő pedagógusok számára gazdag programot nyújtó műhelyekre kerül sor, amelyeken kiscsoportos foglalkozásokon mélyíthetik el az értékeléssel, személyiségfejlesztéssel kapcsolatosan megszerzett tudásukat, kompetenciáikat a résztvevők. Ezzel párhuzamosan zajlanak a dobbantós diákok számára szervezett vetélkedő, alkotó, önkifejezést lehetővé tevő programok.

nemzetközi kapcsolatok

EDF Nemzetközi szeminárium

2011. május 28-án délelőtt a European Disability Forum, a Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa és az FSZK közös szakmai szemináriumot szervezett Budapesten az egyenlő esélyű hozzáférés témakörében. Hazai és nemzetközi partnerek bevonásával kerülhetett megvitatásra, mennyire fontos szerepet játszik a fogyatékos emberek életében a különféle közszolgáltatásokhoz való hozzáférés. A rendezvényt, amely az EDF idei Közgyűlése keretében valósult meg, Yannis Vardakastanis, az EDF elnöke nyitotta meg.

„A fogyatékos emberek igényei sokfélék, így a hozzáférhetőségnek is nagyon sokféle vonatkozása van. Az igények nem univerzálisak. De a jogok egyetemesek. És senki sem tudja élvezni azokat az emberi jogokat, amelyekhez nem rendelkeznek hozzáféréssel.” – hangsúlyozta Rodolfo Cattani, az EDF ügyvezető tagja.

A rendezvény során előadást tartott többek között Kósa Ádám Európai Parlamenti Képviselő, Gyene Piroska, a FESZT elnöke és Tóth Egon, az FSZK alelnöke.