2011. májusi szakmai hírlevél

Májusban sem feledkezünk meg arról, hogy beszámoljunk Önnek az elmúlt hónap eseményeiről a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai hírlevelének huszonharmadik számában. Továbbra is várjuk az Ön értékes hozzászólásait és reagálásait az itt közölt információkkal kapcsolatban.


EGYENLŐESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

Lezárult a TÁMOP 5.4.5. „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” című kiemelt uniós projekt első és második szakasza

Az FSZK lezárta azt a több mint három éves fejlesztési programot, melynek keretében az Akadálymentesítési Programirodán elkészült a TÁMOP 5.4.5. „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” című kiemelt uniós projektben kidolgozott több mint 70 féle képzés tananyaginak kiadása.

2011. május 12-én tankönyvbemutató rendezvény keretében ismerhették meg az érdeklődő szakemberek, köztisztviselők, felsőoktatási és felnőttképzési intézmény, valamint a sajtó képviselői a fogyatékos emberek társadalmi integrációját elősegítő új tankönyveket és képzési segédleteket. Mintegy harminc féle tankönyv, kiadvány készült 500-500 példányban. A nem csak mennyiségében, de szakmai területeiben is hatalmas, rendkívül széles területet átfogó tudásanyag immár nyomtatott, szerkesztett formában is elérhetővé vált, melyek egy újfajta szemlélet, sokoldalú megközelítést képviselnek a magyar fogyatékosság ügyben.

A program második felében a kiemelt projekt második szakaszában megvalósult Képzők képzése oktatási program keretében végzett 186 képzett oktató vehette át a tanúsítványát. A képzési program főcélja megvalósult, azaz a 70 féle képzéshez azonos szemléletet, az egyenlő esélyű hozzáférés eszméjét és az ehhez szükséges speciális tudásanyagot is elsajátították oktatók. A rendezvényt megtiszteltet jelenlétével a NEFMI helyettes-államtitkára Nyitrai Imre, valamint a Fogyatékosságügyi Főosztály több képviselője is.


FELNŐTTKÉPZÉS

Jegyzetelő képzés

Továbbra is nagy sikerrel működik a „Jegyzetelő képzés” című e-learning oktatás az FSZK szervezésében. A képzés célja, hogy a felsőoktatási intézményekben tanuló, önálló jegyzetelésre nem, vagy csak akadályozottan képes speciális igényű (siket, nagyothalló, mozgásfogyatékos, diszlexiás, diszgráfiás, stb.) diákok számára az elhangzott főbb és kiegészítő információk írásbeli rögzítése egységes minőségbiztosítási szempontok szerint történjen, így biztosítva az elhangzott információkhoz való akadálymentes hozzáférést.


KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

Programzáró konferencia

2011. május 31-én kerül sor az „Autizmussal élő személyek részére alternatív munkaerő-piaci modell program kidolgozása, alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások célcsoportjának bővítése” című programunk eredményeinek bemutatására. A 2009-2011. májusa között megvalósult program célja az autizmussal élő személyek nyílt munkaerő-piaci munkavállalását biztosító alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás módszertanának kidolgozása, modellezése, és gyakorlati tesztelése volt. A program indokoltságát támasztja alá az Országos Autizmus Stratégia azon megállapítása, hogy hazánkban eddig nem volt kifejezetten autista személyek számára kialakított munkaerő-piaci program. Emellett régóta megjelenő igény az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók részéről szolgáltatásaik célcsoportjának bővítése az autizmussal élő álláskeresők körével.A program keretében a módszertani fejlesztés megalapozása, illetve a stratégiai terv elkészítése érdekében lebonyolításra került egy, az autizmussal élő személyek nyílt munkaerő-piaci munkavállalásához kapcsolódó kutatás.

Elkészült egy módszertani kézikönyv, melyben a Salva Vita Alapítvány a munkaerő-piaci sajátosságokat, az Autizmus Alapítvány pedig az autizmus-specifikus vonásokat dolgozta ki. A módszertani fejlesztést két szolgáltató szervezet segítette az által, hogy gyakorlatban tesztelték a szolgáltatási modellt. E szervezetek a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. (Szombathely), és a Fogd a Kezem Alapítvány (Pécs).

A módszertan megoldást kínál a munkáltatóval való kapcsolatfelvételtől az utókövetésig minden állomásra, melyet az ügyfél és tanácsadója végigjár a folyamat során, figyelembe véve mind a munkavállaló, mind a munkáltató igényeit.

A zárókonferencia 2011. május 31-én kerül megrendezésre Budapesten, az Aranytíz Kultúrházban.

A rendezvény programjáról részletes felvilágosítás kérhető Lombos Judit programasszisztenstől a lombos.judit@fszk.hu e-mail címen.

Iskolai nyílt napok a KOMP II. program keretében

„A speciális szakiskolákban és integráló szakiskolákban folyó, a nevelési-oktatási folyamat egészére ható munkára való felkészítés modelljének továbbfejlesztése a programba bevont évfolyamok körének kiszélesítése révén” című programunk keretében április hónapban is lehetőségünk volt egy újabb iskola mélyebb megismerésére. 2011. április 13-án a programban részt vevő iskolák a Montágh Imre EGYMI Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskolába látogattak, ahol a szakiskola mellett óvodai és általános iskolai csoportok munkájából is ízelítőt kaptunk. A nyílt napon előadásokat hallgathattunk a térség munkaerő-piaci lehetőségeiről, az iskola gyermekvédelmi programjáról, illetve a KOMP program iskolai programba való illeszkedéséről. Az előadások mellett az iskola gyakorlati bemutatót szervezett egy, az iskolában működő mentálhigiénés, informatikai alapú programról. Lehetőségünk volt arra is, hogy megtekintsük a szakmai gyakorlatok helyszínét, illetve bepillantást nyerhettünk a tankonyhában, fémipari tanműhelyben, faipari tanműhelyben és könnyűipari tanműhelyben való munkába. A program zárásaként filmeket láthattunk az iskola tanulóinak munkahelyi tapasztalatszerzéséről, illetve egy végzett diák tartott nekünk előadást gépkezelői munkaköréről. Ezen a nyílt napon is számos információval, ötlettel és tapasztalattal gazdagodhattak a résztvevők. A programról bővebb felvilágosítás kérhető Nagy Orsolya programmenedzsertől a nagy.orsolya@fszk.hu e-mail címen.


Dobbantó – Vezetői találkozó

2011. május 12-én a Dobbantó programban résztvevő iskolák vezetői részére találkozót szervezett a Dobbantó Programiroda. A találkozón Bognár Mária a program vezetője ismertette a Dobbantó eredményeire vonatkozó különböző külső értékelések legfontosabb tanulságait. Az értékelések egybehangzóan azt mutatják, hogy sikeresen teljesültek a program fő céljai, a diákok döntő többsége a szakképzésben folytatja tanulmányait. A vonzó tanulási környezet és az egyéni problémakezelés eredményeként a tanulók szívesen tanulnak. A találkozón műhelybeszélgetést folytattak a vezetők arról, hogy milyen esélyei vannak a projekt lezárulása után a Dobbantó folytatásának, továbbá összegezték, hogy milyen pedagógiai módszereket, szellemiséget tanultak a program két tanéve során. A résztvevők fontosnak érzik, hogy a program intézményesült eredményei hosszú távon fennmaradjanak.


nemzetközi kapcsolatok

Az FSZK Oktatási és Képzési Programirodájának egyik munkatársa szakértői tanulmányúton vett részt Portugáliában 2011. május 2. és május 6. között. A tanulmányút célja, hogy elősegítse az európai szintű tapasztalatcserét. A tanulmányúton 12 ország oktatási területen dolgozó szakemberei, gyógypedagógusok és pszichológusok vettek részt. Az egyhetes program során a portugál oktatási reform egyes elemeit lehetett megismerni, melynek alapvető célja, hogy a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezményben rögzítetteknek megfelelően a sajátos nevelési igényű tanulók többségi iskolákba történő integrációját megvalósítsa, megszüntetve ezzel az iskolai szintű elkülönítést. A tanulmányút részletes beszámolója letölthető honlapunkról: http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=category&id=64&Itemid=123


AJÁNLÓ

Látogassa meg Facebook oldalunkat:

http://www.facebook.com/pages/Fogyatékos-Személyek-Esélyegyenlőségéért-Közalapítvány

Honlapunkon blogok is olvashatók, amelyet ajánlunk olvasóink figyelmébe:

http://egyuttazeselyegyenlosegert.blog.hu/


Kellemes böngészést kívánunk!