2011. novemberi szakmai hírlevél

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai hírlevelének huszonötödik számában ismét beszámolunk Önnek az elmúlt hónap eseményeiről. Továbbra is várjuk az Ön értékes hozzászólásait és reagálásait az itt közölt információkkal kapcsolatban.

Nekünk fontos aZ ÖN véleménye!

Az FSZK 2009-2012 időszakra vonatkozó jövőképe a Közalapítványt professzionálisan működő tudásközpontként azonosítja, mely valós igényekre ad megoldásokat és innovatív, hosszútávra ható szakmai fejlesztéseket generál.

A szakmai fejlesztési koncepció szerint a jövőkép megvalósításához vezető út egyik mérföldköve a K+F+I funkció megerősítése, ahol a felmérések tényadataira alapozzuk a fejlesztéseket, melyek így valós igényekre válaszolnak majd.

Ennek jegyében Közalapítványunk kérdőíves felmérést kezdett a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szakemberek körében. A kérdőív elsősorban olyan szakembereket céloz meg, akik az alternatív munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek, illetve a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársai. Emellett örömmel fogadjuk mindazok véleményét, akik érintettek megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezésében.

A kérdőív egy on-line felületen érhető el a következő címen:

www.kerdoivem.hu/kerdoiv/493226782/

A kitöltés névtelenül történik, kitöltése kb. 5 percet vesz igénybe. A kérdőív 2011. november 30-ig érhető el a megadott címen.

Fontos számunkra, hogy tervezett fejlesztéseinket a gyakorlati munkát végző szakemberek igényeihez igazítsuk. Köszönjük, hogy véleményével, javaslataival segíti szakmai munkánkat!

SZABADEGYETEMI ELŐADÁSOK

2011. október 19-én Formanek Tamás, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályának fogyatékosügyi szakreferense tartott előadást kollégáinknak az intézményi férőhely-kiváltási programról, a kitagolás 30 éves stratégiájáról, tervekről és a megvalósításról.

2011. november 2-án Czibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat irodavezetője, november 16-án pedig Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke tartott előadást az  egyházak szerepéről a fogyatékosságügyben.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008 óta belső workshop keretében rendszeresen szervez munkatársaink számára szakmai előadásokat. Szabadegyetemi előadásainkra olyan szaktekintélyeket kérünk fel, akik kimagaslóan ismerik a fogyatékosságokból adódó nehézségeket és megoldásaikat, birtokában vannak a legújabb kutatások eredményeinek, így szélesítve ismereteink spektrumát.

EGYENLŐESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

Jelnyelv

A Miskolci Egyetem BTK Modern Filológiai Intézete és Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszéke az MTA Miskolci Területi Bizottsága Nyelvtudományi Munkabizottságának közreműködésével a Tudomány Ünnepe alkalmából 2011. november 4-én egynapos konferenciát szervezett Miskolcon  A nyelvi közvetítés különböző aspektusai – Jelnyelvi és hangzó nyelvi kommunikáció, fordítás és tolmácsolás címmel.

A rendezvényen Közalapítványunkat Páter Tünde képviselte.  Szabó Mária Helga jelnyelvkutatóval közösen számoltak be a konferencia résztvevőinek a Magyar Jelnyelvi Programiroda által koordinált gyűjtőmunkáról, mely a magyar jelnyelv változatainak feltérképezését és bemutatását tűzte ki célul a TÁMOP 5.4.5. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása című kiemelt projekt keretén belül.

FELNŐTTKÉPZÉS

Szupervíziós szolgáltatás a segítő szakmában dolgozó szakemberek részére

Május óta zajlik szupervíziós szolgáltatásunk jelnyelvi tolmácsok és fejlesztő iskolák munkatársai részére az ország több pontján. Budapesten, Kaposváron, Szegeden és Makón idáig összesen 5 kiscsoport vett részt a konzultációs folyamatban, ahol a résztvevők egymástól tanulva találkoztak olyan témákkal, amelyeket más körülmények között nehezen tudnának segítséggel átgondolni, és a személyes tanulást kialakítani. Szupervíziós képzésünk annak hivatott megteremteni a kereteit, hogy a segítő hivatásban dolgozó szakemberek egy újfajta megközelítésben, közös szakmai gondolkodásban találják meg a saját szaktudásukat új módon serkentő kreatív választ szakmai dilemmáikra. Szupervízóraink: dr. Répássy Helga, Veres Katalin, Vizsolyi Ákos és Szegedi Ágnes. Beszámolóik szerint a képzés erényei közé tartozik, hogy a résztvevők saját magukra tanultak meg koncentráltan figyelni. Ezen kívül megerősödött bennük az „úgy vagyok jó, ahogy vagyok” érzés, melynek megtapasztalása és tudatosítása a személyes- és szakmai személyfejlődésükben egyaránt előremutató.

A szupervíziós folyamatban kérdésként jelentek meg: „hogyan tudnék nemet mondani, hogy másokat ne bántsak meg?”; „veszteségeim milyen hatással vannak a munkámra?”; „mit kezdjek a túlzott empátiámmal?” „hogyan tudunk elköszönni azoktól a munkatársainktól, akikkel hosszabb időt dolgoztunk együtt?” E kérdések mentén tudott a csoport hatékonyan dolgozni. A résztvevők meglátták a több szempontú megközelítés előnyeit és lehetőségeit. A személyes kérdésfelvetéseken túl szakmapolitikai kérdések is megjelentek: „hogyan tudok hatékonyabb lenni?”; „hol a határ?”- mármint a siket ügyfél és a jelnyelvi tolmács szakmai kapcsolatában; „hogyan lehetne egységesebben dolgozni?”; „mi a felelősségem a nagy egészben?”

A csoportok tagjai tanultak önmagukról, melyhez nagy segítséget kaptak a szupervízortól. Egymás gondolatai, hozzászólásai és kérdései megerősítették mind a jelnyelvi tolmácsszolgálatok, mind pedig a fejlesztő iskolák munkatársait hitükben, szakmaszeretetükben, és ezzel együtt választ kaptak a munkájukban előforduló kérdésekre.

KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

Sikeresen lezajlott a Dobbantó programzáró rendezvénye

2011. október 26-án 14.00-17.00 óra között tartotta a Millenáris Parkban az FSZK és a Dobbantó Programiroda a programzáró konferenciáját.  Az elmúlt két és fél év munkáját bemutató dokumentumfilm vetítése köré szervezett rendezvényen részt vettek a programban közreműködő iskolák a fenntartóikkal, az intézmények vezetőivel, a Dobbantó teamben tanító pedagógusokkal, a Dobbantó csoportokba járó diákjaikkal, valamint a támogató szakértőkkel és minden kedves érdeklődővel. A filmen keresztül és személyes élményeken át a volt és jelenlegi dobbantós osztályokkal közösen idézték fel a Program sikereit és pozitívumait.

ASK születésnap

„Volt egyszer egy világ, a világban egy bolygó, a bolygón egy földrész, a földrészen egy ország, az országban egy város, a városban egy lakás, a lakásban egy szoba, a szobában egy ember, az emberben egy világ” Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte idén a gyöngyösi Autista Segítő Központ. Az ünnepi eseményen a vendégek a Nemsenkilény című darabot hallgathatták meg Börcsök Enikő előadásában. Az autizmussal élő alkotók (Seth F. Henriett, Mark Haddon, Donna Williams és Birger Sellin) írásaiból, szakmai támogatással született előadás szövegét Gyulay Eszter állította össze. Az ünnepségen részt vett Soltész Miklós Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkár. Közalapítványunk képviseletében Giflo H. Péter, az autista majorságokat támogató FSZK programok menedzsere látogatott el Gyöngyösre.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Grundtvig – Tanulási kapcsolatok

Sikeresen lezajlott a Grundtvig – Tanulási kapcsolatok című nemzetközi projekt szakértői tanulmányutjainak hazai rendezvénye. A program célja hallássérült gyermekek, fiatalok szüleinek támogatása. A három napos program keretében török, lengyel és román szakembereknek nyújtottunk betekintést a hazai fogyatékosságügy szabályozásába, az FSZK fejlesztéseibe. A Magyar Cochleáris Implantáltak Egyesülete, a Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky EGYMI-je, a Hallod?! Szülőklub, valamint a Dr. Török Béla EGYMI munkatársai tartottak előadást a hazai hallássérült oktatás és ellátás kereteiről. A program rendkívüli sikerességét és eredményességét jelzi, hogy az egyes magyar és külföldi résztvevők a jövőben közös projektek kidolgozásában fognak közreműködni. Bízunk benne, hogy a jövőben mindezen ismeretek hasznosan szolgálják a hazai fogyatékosságügyi tevékenységet.