2011. októberi szakmai hírlevél

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai hírlevelének huszonnegyedik számában ismét beszámolunk Önnek az elmúlt hónap eseményeiről. Továbbra is várjuk az Ön értékes hozzászólásait és reagálásait az itt közölt információkkal kapcsolatban.

SZABADEGYETEMI ELŐADÁSOK

2011. október 5-én Gyene Piroska, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének (ÉFOÉSZ) elnöke tartott előadást kollégáinknak „Az értelmi fogyatékos emberek érdekvédelme” címmel.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008 óta belső workshop keretében rendszeresen szervez munkatársaink számára szakmai előadásokat. Szabadegyetemi előadásainkra olyan szaktekintélyeket kérünk fel, akik kimagaslóan ismerik a fogyatékosságokból adódó nehézségeket és megoldásaikat, birtokában vannak a legújabb kutatások eredményeinek, így szélesítve ismereteink spektrumát.

EGYENLŐESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

Kutatás a leghátrányosabb helyzetű térségekben élő fogyatékos személyek intézményi és informális ellátottságáról

A Közalapítvány kutatási programot kezdeményezett annak feltérképezésére, hogy milyen hatással van a leghátrányosabb térségekben élő fogyatékos emberek élethelyzetére a hivatalos ellátórendszer és az informális támogató környezet. A kutatást a Revita Alapítvány 2011. március 18. és szeptember 30. közötti időszakban végezte a Baktalórántházai és a Debreceni kistérségben, amely több szempontból sem szokványos „fogyatékoskutatás”. Nem kívánt azzal a szokásos, de általában ki nem mondott előfeltevéssel élni, hogy a fogyatékos emberek legfontosabb személyiség-karaktere, és életük legfontosabb, pláne egyetlen életszervezési elve a fogyatékosságuk. Különösen nem kívánt azzal az előfeltevéssel élni, hogy a fogyatékos emberek életében központi életszervező erőt és funkciót töltenek be a fogyatékosságuk alapján megkapott (vagy legalábbis megszerzendő) ellátások, támogatások. Mindennek megfelelően a megkérdezettek nem az intézmények ügyfélköréből kerültek kiválasztásra, hanem az otthonukban, családjukkal vagy egyedül élő fogyatékos személyek közül, akiknek nem fogyatékosságukat, hanem élettörténetüket és a jelenben megélt napjaikat célozta a vizsgálat. A kutatási eredményeket, illetve az azokból levonható következtetéseket összegző zárótanulmány hamarosan elkészül. A kutatási programot érintő további kérdéseket a program menedzserénél teheti fel a giflo.peter@fszk.hu illetve a huszar.aniko@fszk.hu címen.

KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

Új pedagógusok a Dobbantó programban 

19 fő pedagógus részvételével és 6 fő tréner-oktató közreműködésével október 15-én lezajlott a három hónapon átívelő, 60 órás tanári felkészítő tréning a Budai Sport Hotelban.

Az újonnan belépő, szakiskolában tanító pedagógusok felkészítése lényeges mozzanata volt a 2008-ban útjára indult szakképzési programot fejlesztő Dobbantó programnak.

A résztvevők oldott légkörben, gyakorlatokon keresztül megtapasztalhatták, hogy milyen pedagógus szerepek alkalmazhatóak a gyakran magatartási és tanulási nehézségekkel egyszerre küzdő Dobbantós diákok esetében. Ezzel együtt olyan új fogalmak és nézőpontok tükrében nézhettek rá saját pedagógusi módszereikre, mint a személyközpontúság a tanár – diák kapcsolatban, a team-munka fontossága az egyéni életutak támogatásában. A kiscsoportokban és páros gyakorlatokban lehetőség nyílt a tanár kollégák számára a bizalomépítés és a segítő beszélgetés helyzetének saját élményen keresztül történő megtapasztalása is.

A Dobbantó pedagógia rendkívüli figyelmet fordít az egyéni sorsok – egyéni szükségletek alapelvének szem előtt tartására. Ennek megfelelően a képzésen résztvevő pedagógusok kézzel fogható segítséget kaptak a személyes támogatás egyes elemeinek elsajátításához, így az egyénizéshez, a szerződéses rendszer, a segítő-pár rendszer kialakításának szempontjaihoz, valamint az egyéni életutakat támogató tervek és portfoliók megalkotásához.

Mesterkurzusok

A Dobbantó program keretében 2011. október 6-8. között került megrendezésre a programban sikeresen együttműködő pedagógusok utolsó „Mesterképzése” 3 témában:

1. Élethosszig tartó tanulás és életpálya-építés

A résztvevők a Dobbantó program életpálya-építő elemének teljes ívét dolgozták fel gyakorlat- és saját élmény-központúan, fókuszban azokkal a kihívásokkal, melyeket a XXI. század követelményeként megjelenő élethosszig tartó tanulás jelent.

2. Segítő-pár, segítő kapcsolat, segítő beszélgetés

A résztvevők a következő kérdésekre kereste a válaszokat a gyakorlatra és saját élményekre épülő képzés során: Mit kezdjek az érzelmi bevonódásommal? Hol vannak a segítő kapcsolat határai? Hogyan beszélgessek? Hogyan segítsek? Lehet ezt tanulni? Hogyan fejlődjek? Kivel beszéljem meg és hogyan? Egyáltalán tud egyik ember a másiknak segíteni?

3. „Tanár Úr kérem” – mesterkurzus Dobbantó pedagógusoknak

A képzés célja volt, hogy áttekintse azokat a módszertani megoldásokat, amelyek sikeresebbé tehetik a tanítási- tanulási folyamatot tanár és diák számára egyaránt a Dobbantós osztályokban (és máshol is). A képzésen 13 iskola 33 pedagógusa vett részt hozva azokat a szakmai tapasztalatokat és kérdéseket, amelyeket a Dobbantó osztályokban végzett munkájuk során szereztek a program két tanéve során. A képzők célja az volt, hogy további muníciókkal, szakmai-, módszertani eszközökkel támogassák a Dobbantó pedagógus-teamekben dolgozó pedagógusokat azokban az intézményekben, ahol a programot ebben a tanévben is tovább folytatják immár külső szakmai támogatások nélkül.

A résztvevők maximális együttműködése, bevonódása egyértelműen jelezte, hogy a két és fél éves fejlesztő együttműködés során megismert és a saját pedagógiai fejlődést segítő szakmai támogatásra a pedagógusok részéről igény és szükség van.

A Dobbantó programzáró rendezvénye

2011. október 26-án 14.00-17.00 óra között tartja a Millenáris Parkban az FSZK és a Dobbantó Programiroda a programzáró konferenciáját.  Az elmúlt két és fél év munkáját bemutató dokumentumfilm vetítése köré szervezett rendezvényen részt vesznek a programban közreműködő iskolák a fenntartóikkal, az intézmények vezetőivel, a Dobbantó teamben tanító pedagógusokkal, a Dobbantó csoportokba járó diákjaikkal, valamint a támogató szakértőkkel és minden kedves érdeklődővel. A filmen keresztül és személyes élményeken át a volt és jelenlegi dobbantós osztályokkal közösen idézik fel a Program sikereit és pozitívumait.

Pályázat szülősegítés témakörben 

Idén is meghirdetésre került a Szülősegítő szolgáltatások támogatása című pályázati programunk. A következő négy kategória közül lehetett választani: szülőtanfolyam/ szülőtréning, mentálhigiénés foglalkozás, kiadványkészítés, érzékenyítő programok. A 2011. augusztus 22-i határidőre 71 pályázat érkezett be, összesen 24 107 596 Ft támogatási igénnyel. A Közalapítvány Kuratóriuma 2011. szeptember 29-i ülésén a beérkezett 71 pályázatból 13 támogatása mellett döntött, összesen 4 000 000 Ft összegben. A forrást a Nemzeti Erőforrás Minisztérium biztosítja.

Nyári táboroztatás

Véget ért a Közalapítvány saját forrásából meghirdetett „Integrált akadálymentes nyári táboroztatás támogatása fogyatékos személyek számára” című (3051 kódszámú) pályázati program megvalósítása. A pályázók 2011. október 30-ig szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást küldenek a megvalósított programról. Az eddig beérkezett szakmai beszámolók alapján elmondható, hogy rendkívül sikeres és eredményes programok megszervezésére került sor, ahol a fogyatékos és ép társaik közös nyaralása során a szabadidő aktív eltöltése nagymértékben segítette a célcsoport rehabilitációját, integrációját. Bízunk benne, hogy ezzel a lépéssel hozzájárultunk az akadálymentes turizmus jövőbeni kiépítéséhez.