2012. decemberi szakmai hírlevél

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. központi szakmai hírlevele

Negyedik évfolyam – 2012/12.

Felelős kiadó: Cserti-Szauer Csilla
Szerkesztők: Gombkötő Andrea, Lakatos Péter

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet Kívánunk
az FSZK minden munkatársa nevében!

 

Tisztelt Kollégák, kedves barátok!

Bizonyára már sokan értesültek arról, hogy pályafutásom az FSZK ügyvezető igazgatójaként véget ér. Az ilyen pillanatok az ember életében alkalmasak arra, hogy szembenézzen önmagával, az általa képviselt értékekkel, a szakmai meggyőződésén alapuló célok megvalósíthatóságával és új terveket gondoljon ki a maga számára. Én is ezt teszem majd az elkövetkező időszakban.

Engedjék meg, hogy további munkájukhoz figyelmükbe ajánljam az ENSZ Alapvető Szabályainak egy gondolatát, mely jól mutathat utat mindannyiunk számára a jövőben is:

„A világ minden társadalmában vannak még akadályok, amelyek hátráltatják a fogyatékos embereket jogaik és szabadságjogaik gyakorlásában és megnehezítik számukra a teljes részvételt a társadalmi tevékenységekben. A tagállamok felelőssége, hogy mindent elkövessenek az ilyen akadályok elhárítására.”

Köszönöm Önöknek az elhivatott, az emberi jogok tiszteletén és a fogyatékos emberek ügye iránti elkötelezettségen alapuló hozzáállásukat, mellyel az elmúlt években az FSZK szakmai tevékenységét támogatták.

Kívánok Boldog Karácsonyt és olyan újévet, ahol elképzeléseik valóra válhatnak!

Szeretettel,

Cserti-Szauer Csilla

DECEMBERI ELŐSZÓ

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai hírlevelének e havi számában ismét beszámolunk Önnek az elmúlt hónap eseményeiről.

SZABADEGYETEMI ELŐADÁSOK

Sunyovszky Sylvia az FSZK szabadegyetemén

A szabadegyetem minden alkalmára igyekszünk olyan személyiségeket meghívni, kiknek életművük önmagában is tanulságos, példaértékű, kiknek munkássága messze túlmutat azon, ami egy átlagos állampolgártól elvárható. Az idei évben Szekeres Pál, helyettes-államtitkár, hazánk paralimpiai bajnoka, életművével arra hozott példát, hogy fogyatékos emberként csak elhatározás kérdése a teljes értékű élet. Kósa Ádám, az Európa Parlament egyetlen siket képviselője a hatékony érdekérvényesítés kalandos útjairól mesélt nekünk. Aáry-Tamás Lajos ombudsman az oktatásügy szemüvegén keresztül a Magyarországon élő hátrányos helyzetű emberek életébe, kihívásaiba engedett bepillantást kollégáinknak.

2012. november 28-án nagy örömmel köszöntöttük a Jászai Mari-díjas színművésznőt, az Erzsébet-program tanácsadó testületének elnökét az FSZK Szabadegyetemének előadói közt.  Az Elnök Asszony a program első évének tapasztalatairól, sikereiről beszélt kollégáinknak, bemutatva, hogy hogyan lehet egy nemes elképzelést értékteremtő valósággá változtatni.

Amikor az Erzsébet-program még csak el elképzelés, ötlet volt, a program szervezői egy olyan személyiséget kerestek, és találtak Sunyovszky Sylvia művésznő személyében, aki átfogó, tudományágakon átívelő tapasztalatával segítségükre lehet a programok kialakításában. Fontos cél volt, hogy a programban résztvevő fiatalok olyan példaképekkel kerüljenek kapcsolatba, olyan személyiségektől tanulhassanak, kik szakmai munkájukkal, hozzáállásukkal és egész életükkel olyan értéket képviselnek, mely a nemzet nagyjai emeli őket. A művésznő e cél mentén tette vonzóvá a programban történő részvételt a hazai sport, a képzőművészet és az egészségügy legnagyszerűbb képviselőinek.

A program keretein belül több tucat példakép töltött együtt napokat a fiatalokkal. Kovács „Koko” István, Erdei „Madár” Zsolt ökölvívók heteken át öklöztek együtt fiatal rajongóikkal, Zacher Gábor toxikológus lényegre törő gondolatai a droghasználat potenciális veszélyeiről beszélt, Csókai agysebész professzor pedig a lélektan érdekességeibe vezette be az érdeklődő fiatalságot. Főleg a lányok számára voltak vonzóak Borza Teréz porcelánművész foglalkozásai, ahol az elismert művész segítségével önthettek anyagból formát elképzeléseiknek.  Nagy népszerűségnek örvendett a balatoni vízi-mentőszolgálat programja, ahol a lelkes résztvevők maguk is „bay watch sztárrá” változhattak egy rövid időre – kimenthették társaikat, vagy akár rádiózhattak a zánkai központtal.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy az Erzsébet-program olyan gyerekeknek kínál kikapcsolódási, nyaralási és nem utolsósorban tanulási lehetőséget, kik számára az ilyen színvonalú program csak álom lehetne. Negyvenezer gyerek elégedett, boldog mosolya bizonyítja, hogy az elképzelésünk valódi értéket hozott létre – mondta el Elnök Asszony szabadegyetemi előadásában.

A vállalkozás különlegessége, hogy anyagi fedezetét az Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó eredmények biztosítják. A programban 6 és 18 éves fiatalok vehettek részt, akik valóban rászorulók (ezt igazolniuk kellett a jelentkezésükben). Érdekes hozadéka volt e széles korcsoport együttlétének, hogy az idősebb gyerekek megéreztek valamit a szülői felelősségvállalásból, ami fontos tapasztalat. Azt hiszem ma a felelősségvállalás kultúrája rendkívül fontos emberi érték – bízom benne, hogy e tapasztalatok eredményeként a fiatalokban megerősödik felelős, az emberi értékekért kiálló és küzdő attitűd! Már csak önmagában ezért is megérte volna létrehozni az Erzsébet-programot – tette hozzá a művésznő.

Sunyovszky Sylvia a jövő kapcsán elmondta: szeretnénk a programot kiszélesíteni és a fogyatékos gyerekek számára is lehetővé tenni a részvételt. Sajnos, jelenlegi helyszíneink nem akadálymentesek, így bízom benne, hogy az FSZK szakembereivel együttműködve ezt a gondot is sikerül majd orvosolnunk és a jövőben az Erzsébet-program is aktív részese lehet a társadalmi integráció megteremtésének. Biztos vagyok benne, hogy mind a fogyatékos, mind az egészséges gyerekek számára fontos tanulság lenne a tolerancián, a másság elfogadásán és befogadásán alapuló értékek megtapasztalása – tette hozzá a művésznő.

EGYENLŐESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

Lezárult az intézményi férőhely kiváltást segítő mentorok képzése

Összesen százhét szakember vette át mentoring képzettségét igazoló tanúsítványát az TÁMOP 5.4.5-11/1-2012-0001 „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” kiemelt projekt keretében.

A képzés zárásaként 2012. december 13-án megrendezett rendezvényen a mentorjelöltek bemutatták a szakterületükre kidolgozott feladat- és munkatervüket egy-egy rövid prezentációban.

A mentorok az 50 fő feletti bentlakásos intézmények kiváltásának folyamatát segítik az élhetőbb, a bentlakó fogyatékos emberek személyes igényeire épülő lakások, lakóotthonok irányában. A mentorok feladata nem lesz egyszerű: a következő években a több évtizedes gyakorlatok megváltoztatásában, egy új működési forma kialakításában és fenntartásában játszanak kulcsszerepet.

KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

Hivatalosan is kezdetét vette a RÉV projekt megvalósítása

Ahogy már májusi hírlevelünkben is olvashatták, május 1-jén elindult a Rehabilitáció – Érték – Változás (RÉV) című, a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogramunk. Soltész Miklósnak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkárának december 3-i budapesti sajtótájékoztatójával immár hivatalosan is kezdetét vette a projekt szakmai megvalósítása. (A sajtótájékoztatóról bővebben is olvashatnak honlapunkon a http://fszk.hu/sajtokozlemeny/#more-1492 hivatkozás alatt.)

A májustól decemberig eltelt időszakban is születtek már eredmények a programban, így megtörtént a projekt megvalósításában közreműködő konzorciumi partnereknél foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók kompetenciáinak felmérése, ezek eredményeit felhasználva készül a munkavállalók készség-, képességfejlesztő „alapvető” képzésének tananyaga.

Az FSZK szervezetén belül zajló, programhoz kötődő szolgáltatás-módszertani és szervezetfejlesztési tevékenységeket négy munkacsoport koordinálja a nonprofit Kft-n belül.

A Monitoring munkacsoport feladata szakmailag irányítani a munkaerő-piaci szolgáltatások mérésére és értékelésére alkalmas módszertan kialakítását, ennek támogatását biztosító informatikai fejlesztést, valamint a munkaerő-piaci szolgáltatóknál történő helyszíni szakmai monitorozás tartalmát, menetét. Az Átvezetés munkacsoport a védett foglalkoztatókban dolgozó megváltozott munkaképességű munkavállalók nyíltpiaci elhelyezkedését segítő munkaerő-piaci szolgáltatás-módszertan kialakításáért felelős. A Hálózat munkacsoport a projekthez kapcsolódó egyfordulós pályázati konstrukció kedvezményezettjeit tömörítő Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat felállítását és a hálózati tevékenység megkezdését koordinálja a szervezetek körében végzett igény és szükségletfelmérés figyelembevételével. Az Irányító Testület a három másik munkacsoportban folyó szakmai fejlesztések összehangolásáért, a foglalkozási rehabilitáció területén működő szervezetek, intézmények, valamint a szakpolitika és az egyes ágazatok közötti párbeszéd rendszerének kialakításáért, illetve egy Országos szakmai és módszertani központ működésének előkészítéséért felelős.

AJÁNLÓ

Látogassa meg Facebook oldalunkat:
http://www.facebook.com/pages/Fogyatékos-Személyek-Esélyegyenlőségéért-Közhasznú-Nonprofit-Kft

Kellemes böngészést kívánunk!

***

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
KIEMELT TÁMOGATÓI:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Tisztelt Olvasónk!

Ha kapcsolatba kíván lépni velünk, az alábbi elérhetőségeken teheti meg:
Székhely és levelezési cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
E-mail: titkarsag@fszk.hu
Web: www.fszk.hu
Központi telefonszámok: (+36 1) 450-32-30, (+36 1) 450-32-40
Központi fax: (+36 1) 450-32-35