2012. júniusi szakmai hírlevél

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai hírlevelének e havi számában ismét beszámolunk Önnek az elmúlt hónap eseményeiről.

SZABADEGYETEMI ELŐADÁSOK

2012. június 6-án Hajdu Ágnes, az ADHD-Magyarország Alapítvány alapítója mutatta be szervezetét kollégáinknak.

A figyelemhiányos hiperaktív betegség vagy ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) egy olyan pszichiátriai kórkép, mely főként gyermekeket és fiatalokat érint világszerte. Becslések szerint az iskolás korú gyermekek 5 %-át érinti az ADHD, azon belül is kétszer-háromszor annyi fiút, mint lányt. Mivel a betegséget még mindig nem ismerik el teljesen, az érintett gyermekek és serdülők kevesebb, mint a fele lesz diagnosztizálva. Ennek eredményeképpen még ennél is kevesebben részesülnek megfelelő kezelésben.

Az FSZK 2008 óta belső workshop keretében rendszeresen szervez munkatársaink számára szakmai előadásokat. Szabadegyetemi előadásainkra olyan szaktekintélyeket kérünk fel, akik kimagaslóan ismerik a fogyatékosságokból adódó nehézségeket és megoldásaikat, birtokában vannak a legújabb kutatások eredményeinek, így szélesítve ismereteink spektrumát.

EGYENLŐESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

Júniustól a Jelnyelvi törvény szerint igényelhető a szolgáltatás

Nagy várakozás előzte meg a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009.évi CXXV. törvény (továbbiakban: Jelnyelvi törvény), valamint a jelnyelvi tolmácsszolgálatok pályáztatásával összefüggő és a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás finanszírozására vonatkozó részletes szabályokat rögzítő miniszteri rendelet alapján kiírt, a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működtetését célzó pályázat kiírását és eredményét.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nkft. eddig is nagy figyelmet fordított a fogyatékos emberek megfelelő tájékoztatására annak érdekében, hogy minél hatékonyabban és szélesebb körben valósulhasson meg a szervezetünk által képviselt legfontosabb alapgondolat, a „Semmit rólunk, nélkülünk” elve. Ezen elv érvényesüléséhez alapvető fontosságú, hogy fogyatékos embertársaink számára hozzáférhetőek legyenek a számukra fontos információk.

Ennek fényében engedjék meg, hogy a nemzeti erőforrás miniszter 62/2011. (XI.10.) NEFMI rendelete kapcsán az alábbiakra hívjam fel a figyelmüket.

A rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon hatályba lépett azzal, hogy rendelkezéseit először a hatálybalépését követő általános pályázati eljárás során kell alkalmazni, tehát a 2012. április 2-án meghirdetett pályázat során, valamint az eredményhirdetést követően a működtetés során, 2012. június 1-jétől.

A hatályos jogszabály a jelnyelvi szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan tartalmaz néhány, az eddig megszokott működéstől eltérő elvárást. A szolgáltatást igénybevevő ügyfélnek ugyanis június elsejétől igazolnia szükséges az erre való jogosultságot. A tolmácsszolgáltatás első megrendelésekor tehát minden igénylőnek be kell mutatni azokat a papírokat, dokumentumokat, melyek alapján igazolni tudja a jogosultságát.

Ugyancsak fontos újdonság, hogy az eddig korlátlan óraszámban igényelhető tolmácsszolgáltatást már csak meghatározott óraszámban veheti igénybe az ügyfél. A Jelnyelvi törvény összesen évi 120 órában maximálta ezt. Június elsejétől az FSZK vezet nyilvántartást az ügyfeleket megillető térítésmentes tolmácsszolgáltatások igénybevételeiről. Bízunk benne, hogy ez a 120 óra szolgáltatási időkeret elégséges lesz minden rászoruló embertársunk számára. Kiegészítésként hozzá kell tennünk, hogy azon igénylők számára, kik az oktatási rendszerbe lépve ezt a keretet meghaladó óraszámban igényelnének tolmácsszolgáltatást, azok számára a törvény lehetőséget biztosít a 120 órán felül is arra, hogy térítésmentesen vegyék igénybe a számukra elengedhetetlen tolmácsolást.

Amennyiben szeretne bővebben tájékozódni a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás általános működési feltételeivel és a szolgáltatás igénybevételének feltételeivel kapcsolatban, kérjük, forduljon az Ön megyei tolmácsszolgáltató ügyfélszolgálatához, melynek ügyfélfogadási rendjéről itt tájékozódhat.

KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

Ajánlások az intézményi férőhely-kiváltáshoz

Az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület szakmai ajánlásokat készített a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának tervezéséhez az alábbi területekre vonatkozóan:

  • szervezetfejlesztés
  • szupervízió
  • lakók felkészítése
  • dolgozók felkészítése

Az ajánlások célja: szakmai segítséget nyújtani a kiváltás folyamatába bekapcsolódó intézményeknek részint a projektek megtervezéséhez, részint a folyamat megvalósításához.

Az ajánlások a Szociális Ágazati Portálon jelennek meg: szocialisportal.hu

Májusi mentortalálkozó

Az FSZK a Nemzeti Munkaügyi Hivatal támogatásával egy, a hallássérült fiatalok pályaorientációját, munkába állását segítő projektet valósít meg. A projekt 2009-ben kezdődött, a megvalósítási határidő 2012. december 31. A projekt keretében már kidolgozásra került a Ráhangolás elnevezésű életpálya tervezést és építést segítő program 7-12. évfolyamosok részére, mely a tantervbe beépíthető, évfolyamonként kb. 20 tanítási órát jelent (lehet egyéni és csoportos formában is gyakorolni).

Négy intézménnyel (Budapest, Kaposvár, Szeged, Sopron) kötöttünk együttműködési megállapodást, ahol a Ráhangolás jelenleg kipróbálás alatt van. A programba bevont gyermekek gyógypedagógusai tartják a Ráhangolás órákat. Továbbá iskolánként 2-2 mentor segíti a gyermek pályaorientációját azáltal, hogy kapcsolatokat épít az iskolán kívül, munkahely látogatásokat szervez, feltérképezi a szóba jöhető szakmákat, együttműködik a szülőkkel; stb.

Titkárságunkon havonta tartunk egy mentortalálkozót, ahol a mentorok szakértők közreműködésével megvitatják a menet közben felmerült problémákat, megosztják egymással tapasztalataikat. A legutóbbi workshop május 17-én került megrendezésre. A tapasztalat az, hogy bár nem könnyű megszervezni egy munkahelyi látogatást, a hozadéka szinte kivétel nélkül pozitív. A munkáltatói adatbázis bővül, folyamatosan töltik a mentorok. Ismét szóba került a rendszer szereplőinek (a gyermek, az iskolavezetés, a gyógypedagógus, a mentor, a szülő) szoros együttműködésének a fontossága. Dr. Vincze Imre, az NRSZH munkatársa előadást tartott a témához kapcsolódó munkajogi kérdésekről.

A Dobbantó program további életéről 

A hivatalosan 2011 novemberében zárult Dobbantó projektnek több, különböző formájú utóélete van. Az első és legfontosabb, hogy 12 iskolában a támogatási időszak után is folytatták a programot, több esetben nem is egy, hanem több dobbantós csoportot működtetve. Ezekben az iskolákban a következő, 2012/13-as tanévben is indulnak előkészítő szakiskolai dobbantós csoportok.

A nemzetközi érdeklődés is egyre nagyobb az FSZK-nak a korai iskolaelhagyás elleni és a fiatalok munkanélkülivé válását megelőző eredményes programja iránt, mert három különböző kutatási program is elemzi az eredményeket és a további hasznosítás lehetőségeit. Így az Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) a fiatalok munkaerő-piacra segítését támogató jó gyakorlatok feltárása érdekében, míg az Európai Bizottság Oktatási Igazgatósága megbízásából készülő kutatás abból a szempontból elemezi a Dobbantót, hogy a program gyakorlata alapján miként lehetne eredményesebbé tenni a többségi oktatást és képzést.

Ugyancsak az egyes diákok tanulásának eredményessége javításához kíván hozzájárulni az OECD kutatása, amely az innovatív tanulási környezetekre fókuszál, és ebből a szempontból találta figyelemre méltónak és további elemzésre érdemesnek az FSZK programját. A tényekkel igazoltan eredményes program a hazai fejlesztések figyelmét sem kerülte el: a Dobbantó program jó gyakorlata a kormányzati szándékok szerint a Köznevelési Hídprogramokban él tovább.

EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Nyári tábor

Az Alternatív Terápiás Központ fejlesztő, felzárkóztató nyári táborokat indít Herceghalmon. A táborlakó gyerekek, fiatalok lovaglással, vízhez szoktatással, zeneterápiával, logopédiai ellátással, kézműves foglalkozásokkal, étkezéssel tölthetik szabadidejüket több turnusban, július folyamán. A táborokról bővebb információt Hajdu Józsefnétől kaphatnak az adhdmo@gmail.com email címen, vagy pedig az Alternatív Terápiás Központ Facebook oldalán.