2012. májusi szakmai hírlevél

FSZK: Közalapítvány helyett Közhasznú Nonprofit Kft.

A Kormány 1121/2011. határozata értelmében Közhasznú Nonprofit Kft-vé alakul a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. A változás nem befolyásolja az FSZK napi működését – a szervezet munkatársai nagy hangsúlyt helyeznek a zökkenőmentes átmenetre.

Az FSZK feladatköre nem változik meg az átalakulással, a szervezet továbbra is olyan szakmai fejlesztéseket valósít meg, melyek oktatási intézményekben, munkahelyeken és sportlétesítményekben, sőt, a mindennapi élet szinte minden területén könnyítik meg a fogyatékos emberek életét. Az átalakulás nem jelenti a munkaerő cseréjét, továbbra is partnereink és fogyatékos embertársaink szolgálatára állnak azok a szakemberek, kik a szervezet működésének elmúlt évtizedében már bizonyították elhivatottságukat és hozzáértésüket.

Az idei évben azonban több új, komoly szakmai múlttal rendelkező kolléga is csatlakozott a szervezethez. E szakemberek az FSZK által 2012-től felügyelt és koordinált uniós finanszírozású TÁMOP projektek végrehajtását segítik majd, s bízunk abban, hogy kompetenciáik, a szervezetben általuk megjelenő új látásmód az FSZK minden szakterületén előremutató eredménnyel jár majd.

A fentiek mellett minden tisztelt partnerünket örömmel tájékoztatjuk, hogy az átadás-átvétel jelen pillanatban is folyamatban van a Kft. és a Közalapítvány között. Mindent elkövetünk, hogy az átállás zökkenőmentesen, a mindennapi munkát a legkisebb mértékben sem befolyásolva, partnereinkkel történő együttműködést a legkevésbé sem zavarva történhessen. Ennek érdekében minden érintett partnerünkkel személyesen egyeztetünk.

A szervezet vezetősége személyes küldetésének tekinti, hogy az átalakulást követően az FSZK továbbra is a tőle már megszokott minőséggel, odaadással és szakmai hozzáértéssel segítse a fogyatékos embereket, családtagjaikat és a számukra szolgáltatást nyújtó szervezeteket!

Szauer Csilla ügyvezető

MÁJUSI ELŐSZÓ

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai hírlevelének harmincegyedik számában ismét beszámolunk Önnek az elmúlt hónap eseményeiről.

SZABADEGYETEMI ELŐADÁSOK

2012. május 9-én Székely György, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnöke mutatta be szervezetét kollégáinknak.

Az FSZK 2008 óta belső workshop keretében rendszeresen szervez munkatársaink számára szakmai előadásokat. Szabadegyetemi előadásainkra olyan szaktekintélyeket kérünk fel, akik kimagaslóan ismerik a fogyatékosságokból adódó nehézségeket és megoldásaikat, birtokában vannak a legújabb kutatások eredményeinek, így szélesítve ismereteink spektrumát.

EGYENLŐESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

Tanulmányút

Sikeresen lezajlott az Egész életen át tartó tanulás program Grundtvig – Tanulási kapcsolatok projektjének lengyel tanulmányútja, melyre 2012. április 25-27. között került sor Krakkóban. A tanulmányút során a török főpályázó, és a lengyel, valamint román szakemberek együttműködésével sikerült megismerni a lengyel siket szervezet tevékenységét, valamint lehetőség nyílt a helyi gyógypedagógiai intézmény munkájába való betekintésre. A három napos tanulmányúton az intézménylátogatások mellett szakmai egyeztetésre, és a projekt zárásának előkészítésére került sor. A következő tanulmányút várhatóan 2012 júniusában Ankarában kerül megrendezésre, mely a két éves együttműködés zárását jelenti. A program eredményeként a nemzetközi tapasztalatokra épülve olyan kiadvány készül, mely komplex segítséget nyújthat a szülőknek. A projekttel kapcsolatos információk megtalálhatók honlapunkon a Grundtvig program menüpont alatt.


Szakmai tanácsadók munkájának bemutatása 

A TÁMOP 5.4.5/11-1 „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” című kiemelt projekt megvalósítása során az FSZK felhívást tett közzé „Szakmai tanácsadó tevékenység szolgáltatás” igénybevételére. A szakmai tanácsadó tevékenység szolgáltatás létrehozásának célja, hogy a TIOP 3.4.1.A-11/1 „Bentlakásos intézmények kiváltása” projekt pályázóinak a pályázati anyag elkészítéséhez szükséges szakmai támogatásokat biztosítsák. A Kuratórium döntése és a felkészítés után 61 szakember került fel a mentorhálózat kialakításának előkészítését támogató tanácsadók szakértői, ill. tartaléklistájára.

A rehabilitációs és környezettervező szakmérnökök rendszeres műhelybeszélgetéseket tartanak. A műhelymunka eredményeként kidolgozták az épület kiválasztás szempontjait, a lakások (lakóotthon, lakó-centrum) főbb jellemzőit tartalmazó listát, valamint egy lakóotthon alaprajz-sablontervét. A mérnökök törekednek arra, hogy egységes szakmai tevékenységet végezzenek, mindanyain kiközvetítésre kerültek az egyes pályázó intézményekhez, melyekben mintegy 10 mérnöknapnyi tanácsadást fognak biztosítani. A komplex szükségletfelméréseket szakmai teamek szervezésével biztosítjuk. Egy teamben két felmérő és egy facilitátor dolgozik. Egy lakónak kétórányi felmérési idő biztosított.

Összesen 1.364 fő felmérése várható 2012. június 20-ig, az adatok feldolgozása az intézményekben történik meg, melyek beépítésre kerülnek a pályázók megvalósíthatósági tanulmányába.

KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

Új projekt az FSZK-ban

Május 1-jén elindult a Rehabilitáció – Érték – Változás (RÉV) című, a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogramunk, mely a TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projekt (A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása) keretében valósul meg.

A megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációban részesülő, hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci integrációjának elősegítése érdekében az FSZK vezette konzorcium országos szakmai módszertani központot hoz létre és működteti a munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatát; a projektben résztvevő védett foglalkoztatók megváltozott munkaképességű munkavállalóik felmérését és képzését végzik. A célok megvalósulását integrált informatikai tudásmenedzsment keretrendszer és egy új felmérő eljárás támogatja.

A projekt megvalósítását végző konzorcium tagjai az ERFO Nonprofit Kft., FŐKEFE Nonprofit Kft., KÉZMŰ Nonprofit Kft. és Társadalomfejlesztési és Módszertani Szolgáltató Központ Nonprofit Kft.

A projekt támogatására a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szakmapolitikai Koordinációs Testületet hívott életre, melynek tagjai Bernáth Ildikó, Dr. Vadász János és Szabó Péter.

Autism Europe X. Kongresszus 2013 – Az autizmus új dimenziói 

2013. szeptember 26. és 28. között hazánk ad otthont a 30 éves Autism Europe jubileumi, „Az autizmus új dimenziói” címmel megrendezendő kongresszusának. Az Autism Europe Európa legnagyobb autizmussal foglalkozó ernyőszervezete, melynek tagjai között megtaláljuk mind az egyéni szakembereket, mind a szakmai szervezeteket és érdekvédelmi szövetségeket is. Az FSZK közreműködik az Autisták Országos Szövetsége által szervezett eseményben, az FSZK ügyvezető igazgató asszonya, Szauer Csilla a tudományos bizottság tagja.

Az első bizottsági ülésre, melyen a szakértők a kongresszus tudományos koncepciójának alapjait kezdték el kidolgozni, május 8-án az FSZK székhelyén került sor.

Országos Majorháló Találkozók 

Országos Majorháló találkozót tartott 2012. március 9-10-én a Szimbiózis a Harmonikus Együtt-Létért Alapítvány. A rendezvény fő témája az autizmussal élő felnőttek foglalkoztathatósága, foglalkoztathatóságuk társadalom általi elismertetése volt.

Április 28-án Budapesten újabb találkozóra került sor, ahol a tagszervezetek megoldási javaslatokat kerestek a nehéz helyzetbe került Csókakői Autifarm problémáira.

A Majorháló a magyarországi „autista majorságokat” tömörítő szervezet, jelenleg 16 tagot számlál. A különböző szervezetek által előállított, minőségi kézműves termékek skálája igen széles, ezt hivatott összegyűjteni a „Majorháló Kincsestár” címmel kiadott tájékoztató füzet, mely az FSZK támogatásával, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által biztosított forrásból készült el.

Mindkét Majorháló Találkozón az FSZK részéről Nagy Orsolya programiroda vezető és Giflo H. Péter vett részt.

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Együttműködés Újbudával

A közszolgáltatások igénybevételekor a fogyatékos emberek más-más szempontból akadályozottak. Törvényi kötelezettség, hogy számukra az épületből, az információkból és a szolgáltatásból álló közszolgáltatást eltérő szükségleteik alapján hozzáférhetővé tegyék. Ezért Újbuda Önkormányzata az FSZK segítségével szeretne hatékonyan felkészülni a rá váró akadálymentesítési, egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához kapcsolódó feladatok elvégzésére. A jövőbeni együttműködést tartalmazó keret-megállapodást Dr. Hoffmann Tamás Újbuda polgármestere és Tóth Egon az FSZK kuratóriumának alelnöke írta alá.

Az együttműködés első lépéseként az Önkormányzat szakemberei 2011 novemberében az FSZK-ban részt vettek egy konzultációs délelőttön, amely során a teljes körű, egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges tudásanyagból hallgattak előadást, hasznos, gyakorlati tanácsokat kaptak, valamint eszközbemutatón vettek részt. Az előadásokon szó volt a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, a siketvak, az autista, a súlyosan, halmozottan sérült, valamint az értelmi sérült személyek szükségleteiről, illetve a nekik nyújtható segítségről ügyeik intézése során.

A konzultáció sikerének köszönhetően 2012. május 3-án a két szervezet vezetője együttműködési keret-megállapodást írt alá azzal a közös céllal, hogy az FSZK vagy az Önkormányzat szervezésében történő képzéseknél, programoknál egymást szakmailag támogatják.

Így a két szervezet szakemberei a jövőben – többek között – együttműködnek az esélyegyenlőséggel, a fogyatékos üggyel kapcsolatos felnőttképzési-, illetve kutatás-fejlesztési programok megvalósításában, közös rendezvényekkel, pályázatokkal, partnerkapcsolatokkal, tanácsadással segítik egymás munkáját.

Az együttműködés jelentőségét erősíti, hogy a sajtó nyilvános eseményen olyan fontos partnerek is részt vettek, mint az Autisták Országos Szövetsége, a Bliss Alapítvány, a Down Alapítvány, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (Humanitás újság) és a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Fogyatékosügyi Főosztályát Dr. Juhász Péter vezető tanácsos képviselte.

A sajtótájékoztatóról készült videó:

http://www.youtube.com/watch?v=mrHmCcFCB6Q