2012. márciusi szakmai hírlevél

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai hírlevelének huszonkilencedik számában ismét beszámolunk Önnek az elmúlt hónap eseményeiről.

SZABADEGYETEMI ELŐADÁSOK

2012. február 29-én dr. Tapolczai Gergely, a FIDESZ országgyűlési képviselője, az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság Fogyatékossággal élők ügyeinek albizottságának elnöke mutatta be az Országgyűlés működését kollégáinknak.

2012. március 14-én pedig Szőllősiné Földesi Erzsébet, a a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Elnöke, a European Disability Forum alelnöke tartott előadást kollégáinknak a hazai szakértők bevonásával induló Accessibility Act előkészítéséről.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008 óta belső workshop keretében rendszeresen szervez munkatársaink számára szakmai előadásokat. Szabadegyetemi előadásainkra olyan szaktekintélyeket kérünk fel, akik kimagaslóan ismerik a fogyatékosságokból adódó nehézségeket és megoldásaikat, birtokában vannak a legújabb kutatások eredményeinek, így szélesítve ismereteink spektrumát.

EGYENLŐESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

Mindenki számára elérhető konferenciák, rendezvények, szabadidős programok

Mi a közös nevező egy fejlesztőpedagógus, egy környezetvédelmi koordinátor, egy szakorvos vagy egy multinacionális cégnél dolgozó rendezvényszervező között? Például az, hogy 2012. március 08-án együtt vettek részt egy, az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának jegyében szervezett képzésen. A képzésre olyan intézmények, szakemberek és segítőket invitáltunk, akik többek között minden fogyatékossági csoport számára hozzáférhető szakmai előadássorozatot, konferenciát, találkozót kívánnak szervezni. A résztvevők kivétel nélkül rendelkeztek valamilyen előzetes szakmai tapasztalattal, így könnyen megtalálták a közös hangot egymással.

Ezzel együtt a megjelentek az általános értelemben vett akadálymentesítésen kívül például a többszörös sérültséggel járó akadályok elhárítására alkalmas módszerek, és sokan jogosan a viszonylag könnyen kivitelezhető megoldások iránt érdeklődtek. Szóba kerültek a jó adottságokkal rendelkező helyszínek ismérvei, valamint megemlítés szintjén a speciális szolgáltatást nyújtó szervezetek úgyszintén. Többeket a közös gondolkodás, és a későbbi kapcsolattartás igénye is motivált, melyet örömmel támogatunk magunk is.

A téma iránti elhivatottságot jelzi, hogy a legfiatalabb résztvevőnk 28 éves, a rangidős pedig éppen kétszer annyi, azaz 56 éves volt. Érdekes színfoltként jelent meg a különféle tematika – környezetvédelem, a foglalkozás-egészségügy, a vidékfejlesztés, valamint a hitélettel összefüggő, fogyatékos fiatalokat célzó – szerint meghirdetett szabadidős programok, összejövetelek, workshop-okra jellemző rendezvényszervezési előkészületek hasonlóságai, és a specifikumokból adódó eltérések.

A képzés az elméleti háttér bemutatásán kívül, saját élményeket mozgósítva, kisfilmek bemutatásával és speciális kommunikációt segítő eszközök kipróbálásával mélyítette el a képzésre jelentkező 14 fő elhivatott szakember eddigi tudását. Zárásként a tanúsítványokon kívül, több, a témában íródott hasznos kiadvánnyal bocsájtottuk útjára résztvevőinket.

KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

Elindult a szakmai tanácsadók felkészítése

2012. február 29-én  és március 1-én az FSZK és a Kézenfogva Alapítvány szervezésében lezajlott azon tanácsadók felkészítése, akik jelentkeztek az FSZK „Szakmai tanácsadó tevékenység szolgáltatás” felhívására. A felhívás keretében mediátor, facilitátor-,  komplex támogatási szükségletet felmérő-, és rehabilitációs szakmérnök területekre lehetett jelentkezni. A Kuratórium döntése és a felkészítés után 61 szakember került fel az  FSZK  TÁMOP 5.4.5-11/1 „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” kiemelt projektjének keretében megvalósuló mentorhálózat kialakításának előkészítését támogató tanácsadók szakértői, ill. tartaléklistájára. A szakmai tanácsadó tevékenységek szolgáltatás létrehozásának célja, hogy a TIOP 3.4.1.A-11/1 „Bentlakásos intézmények kiváltása” projekt pályázóinak a pályázati anyag elkészítéséhez szükséges szakmai támogatásokat biztosítsák.

Munkaerőpiaci mentorok képzése Kaposváron

Sikeresen lezárult a Közalapítvány által Kaposváron szervezett „Munkaerőpiaci mentorok képzése” című három napos képzésünk, mely a „Hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében a pályaorientációt, és a szakképzést segítő szolgáltatáscsomag kidolgozása” című projekt keretében valósult meg. A képzést azon mentorok számára tartottuk, akik a projektben résztvevő intézményekkel együttműködve segítik a Ráhangolás programban résztvevő fiatalok pályaorientációját, pályaválasztását az alábbi városokban és vonzáskörzetükben: Budapest, Sopron, Szeged, Kaposvár. A munkaerőpiaci mentor feladata emellett a hallássérült fiatalok életpálya-tervezésének, és munkaerőpiaci beilleszkedésének támogatása, illetve részvétel az erre irányuló komplex programcsomag kipróbálásában.

A projekt keretében a hallássérült fiatalok részére egy olyan szolgáltatáscsomag került kidolgozásra, melynek középpontjában a hallássérült tanulók és közvetlen környezetük áll. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet jogutódja támogatásával megvalósuló projekt célja a hallássérült tanulók, fiatalok számára hátránykompenzáló, munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyét növelő új szolgáltatási programcsomag kidolgozása, kipróbálása és meghonosítása.

A képzésről a Somogy Tv is készített riportot, mely az alábbi linken elérhető: http://www.somogytv.hu/videok/hirado/83075/

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Dobbantó program bemutatkozott Brüsszelben

2012. március 1-2-án az Európai Bizottság Brüsszelben kétnapos konferenciát szervezett a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében. A konferenciára az FSZK képviseletében meghívást kaptak Bognár Mária és Páter Tünde. A rendezvényt Jan Truszczyński, az EU oktatási biztosa és Christine Antorini, a soros elnökséget betöltő Dánia oktatási minisztere nyitották meg. Az aktív munka négy szekcióban zajlott, az esti poszter bemutatón pedig az FSZK Dobbantó programja is bemutatkozott.


EGYÜTTMŰKÖDÉS

AOSZ-FSZK együttműködés

Az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) és  az FSZK megtartotta évkezdő egyeztetését, ahol a két szervezet 2012. évre vonatkozó terveit és a lehetséges kapcsolódási pontokat vitatták meg a „semmit rólunk nélkülünk” elv szellemében. A megbeszélésen Szauer Csilla, Gombkötő Andrea, Fehér Ildikó, Szentkatolnay Miklós és Giflo Péter az AOSZ elnökének, Dénesné Spitzer Évának és dr. Vályi Réka ügyvezetőnek mutatta be az FSZK autizmussal kapcsolatos fejlesztéseit. Kiemelt hangsúlyt kaptak a közeljövő programjai, melyek közül  a kiváltási stratégiához kapcsolódó mentorhálózati fejlesztés, a TÁMOP 5.3.8 program munkaerő-piaci programjai, valamint a 2013-ban megrendezésre kerülő Autism Europe kongresszussal kapcsolatban a legnagyobb a várakozás. Ez utóbbit az FSZK Kuratóriuma hárommillió forinttal támogatta. A következő egyeztetésre az autista lakóotthonok támogatási programjának lezárását követően, ez év tavaszán kerül majd sor.

MEGHÍVÓ

Az Autizmus Világnapja, április 2. és az Európában egyedülálló „Autizmus spektrum pedagógiája” szakirány indítása alkalmából az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara szeretettel várja az érdeklődőket a jövőben rendszeresen megrendezésre kerülő „Dialógusok az autizmusról” sorozatának nyitórendezvényén.

A rendezvény célja, hogy erősítse a párbeszédet a tudományos autizmus-kutatás és az autizmusban érintett vagy az autizmus iránt érdeklődő, a tudomány eredményeire nyitott személyek és közösségek között.

Helyszín: 1097 Budapest, Ecseri út 3. C/107

Időpont: 2012. március 29. 14.30 – 16.15