V. évfolyam – 2013. január

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. központi szakmai hírlevele

Ötödik évfolyam – 2013/1.

Felelős kiadó: Farkas Edit
Szerkesztők: Gombkötő Andrea, Lakatos Péter

2013

buek

JANUÁRI ELŐSZÓ

Kedves Olvasó!

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 1-jétől kinevezett ügyvezetőjeként nagyon boldog és eredményes újesztendőt kívánok Önnek!

Bár csak órák teltek el az óév búcsúztatása óta, már megvan az újév első győztese: Berlin nyerte a 2013. év Akadálymentes Városa díjat, melyet Viviane Reding az Európai Bizottság alelnöke adott át Földesi Erzsébet – a díj társalapítója – az Európai Fogyatékosügyi Fórum alelnökének jelenlétben.  Gratulálunk, Berlin!

A díj az európai fogyatékossági stratégia 2010–2020 „Megújított kötelezettségvállalás az akadálymentes Európáért” keretében jött létre, mely stratégia középpontjában az a törekvés áll, hogy fogyatékos személyek ugyanolyan feltételek mellett gyakorolhassák jogaikat, mint egészséges társaik, és 2020-ra teljesen eltűnjenek a mindennapi életüket megnehezítő akadályok.

A fenti cél elérése érdekében az Európai Unió 2014-20 közötti időszakra szóló stratégiájához és a nemzeti stratégiához illeszkedően alakítja ki az FSZK Nonprofit Kft. saját hosszú és középtávú terveit, melynek megalkotásába a Koordinációs Testület által bevonjuk az érdekvédelmi szervezeteket és a reprezentatív szakmai testületeket is.

Az elkövetkező évben is folytatjuk a már megkezdett kiemelt projektjeinket az akadálymentesítés és a foglalkoztatás területén, illetve újabb program megvalósításába kezdünk, melynek részleteiről remélhetőleg hamarosan hírt adhatunk.

Mint hosszú éveken át gyakorló gyógypedagógus, kiemelten fontosnak tartom pályáztatói tevékenységünket, mely során hozzájárulhatunk a területen tevékenykedő szervezetek sikeres működéséhez.

Az „akadálymentes Magyarország” megteremtése érdekében szándékaink szerint folytatjuk, illetve bővítjük az FSZK szolgáltatási tevékenységeit az eszközkölcsönzés, érzékenyítés, képzések lebonyolítása területén, illetve tevőleges szerepet is szeretnénk vállalni a közintézmények akadálymentesítése érdekében.

Bár csak néhányat emeltem ki a 2013-as céljaink és ránk váró feladataink közül, hiszek abban, hogy az érdekvédelem, a szakma és az érintettek széleskörű összefogásával sikerre visszük őket, így a terület minden szereplője nyertes lesz.

Farkas Edit
ügyvezető

EGYENLŐESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

Közbeszerzési felhívás

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. az IFKT mentorszolgáltatás területén  következő lépésként 2012. december 31-én megjelentette a Közbeszerzési Értesítőben az IFKT mentorokra vonatkozó közbeszerzési felhívását, melyet az alábbi linken lehet elérni:
http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_20690_2012

A felhívás célja, hogy az Intézmény Férőhely Kiváltást Támogató mentorszolgáltatás biztosításához, melyet az FSZK a „TÁMOP-5.4.5-11/1-2012-0001 – A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása tárgyú projekthez kapcsolódó, Intézmény Férőhely Kiváltást Támogató mentorszolgáltatás” tevékenység keretében kíván megvalósítani a szükséges létszámban és a megfelelő felkészültséggel rendelkező mentorokat biztosítani tudjuk az egyes szakterületekre.

Jegyzetelő szolgáltatás

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkára döntést hozott a „Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében” című, 21221-es kódszámú pályázati program nyertes pályázóiról.

Ez alapján hét felsőoktatási intézmény nyert támogatást, mindösszesen 6 023 695 Ft összegben.

A nyertes pályázók listája az alábbi linkre kattintva megtalálható:
http://fszk.hu/21221-kodszamu-palyazati-program-nyertes-palyazoi/#more-1684

A jegyzetelő szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen az e-learning alapú képzésen való részvétel, amelyre folyamatos a jelentkezés. Sikeres vizsgára december 14-én került sor az előző félévben, legközelebb pedig január 18-án van lehetőség a képzésen résztvevő hallgatóknak bizonyítványt szerezni.

A képzésről és a jelentkezés módjáról bővebb tájékoztatás az alábbi linken található:

http://fszk.hu/mindennapi-hosok-az-iskolapadban-avagy-a-jegyzetelo-szolgaltatas/

Eszközkölcsönzés

Ismételten felhívjuk partnereink és az érdeklődők szíves figyelmét, hogy a korábban szervezetünk által megvalósított TÁMOP 5.4.5-07/1-2007-0001 azonosítószámú, „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének fejlesztése” című kiemelt projekt keretében számos segédeszköz került beszerzésre. Ezek továbbra is térítésmentesen kölcsönözhetőek előzetes egyeztetést követően. Az eszközöket és rövid leírásukat megtekinthetik a Nonprofit Kft. honlapján lévő katalógusban, melynek elérhetősége http://fszk.hu/api/aktualis_programok/tamop/Katalogus.pdf

A kölcsönözhető segédeszközök ismertetése a katalógus 92. oldalán kezdődik.

A segédeszközökkel és a kölcsönzéssel kapcsolatban Simonics Benjámint, az Akadálymentesítési programiroda munkatársát lehet keresni a simonics.benjamin@fszk.hu e-mail címen.

FELNŐTTKÉPZÉS

Lezárult az egészségügyi oktatói képzés

Az FSZK Nonprofit Kft. a TÁMOP 5.4.5-11/1-2012-0001 azonosítószámú, „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” című kiemelt projekt keretében indította 2012. novemberében 8 fővel a „Képzők képzése – Felkészítés akadálymentesítés témájú képzési programok oktatására az egészségügyben” című képzését. A résztvevők 4 képzés oktatására szereztek oktatói jogosultságot:

  • Sajátos ellátási igényű páciensek az egészségügyi ellátásban
  • Tartós akadályozottsághoz vezető kórképek
  • Az esélyegyenlőség biztosítása a sajátos ellátási igényű páciensek egészségügyi ellátásában
  • Akadályozottság és környezet

Örömünkre szolgál, hogy a kis létszámmal induló csoportnak köszönhetően a kifejlesztett tananyagok a védőnőktől a mentősökig, a foglalkoztatás-egészségügytől az intenzí-vosztályok dolgozóig juthatnak el a nagyszerűen teljesítő oktatói csoportnak köszönhetően. Reméljük, hogy az elköteleződésüket a fogyatékosügy iránt azzal a töretlen lelkesedéssel továbbítják tanítványaik felé, amelyet ők maguk is tanúsítottak a képzés során! Sok sikert kívánunk munkájukhoz!

Képzők Képzése – oktatói képzések indítása márciusban

Az FSZK Nonprofit Kft. a TÁMOP 5.4.5-11/1-2012-0001 azonosítószámú, „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” című kiemelt projekt keretében  2  oktatói felkészítő 1 kompetencia-fejlesztő képzés indítását tervezi 2013 márciusában:

  • Képzők képzése – Oktatói felkészítés esélyegyenlőségi és akadálymentesítési témájú programok oktatására a szociális szakágazatban, melynek elvégzésével a résztvevők felkészültté válnak a TÁMOP 5.4.5. kiemelt projekt keretében kidolgozott szociális ellátás és szociális joggyakorlat témájú képzések oktatására, képviselve az egyenlő esélyű hozzáférés filozófiáját. Emellett alkalmazásra kész ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek a fogyatékos emberekkel történő árnyalt kommunikációra.
  • Képzők képzése – Speciális kommunikációs szükségletű személyek kommunikációs megsegítése képzési program, melynek célja, hogy a résztvevők felkészültté váljanak a TÁMOP 5.4.5. kiemelt projekt keretében, a Speciális kommunikációs szükségletű személyek kommunikációs megsegítése képzési program oktatására, képviselve az egyenlő esélyű hozzáférés filozófiáját.
  • Vezetői esélyegyenlőségi kompetenciák képzés, melynek célja, hogy a leendő vezetők, vagy már vezetői pozícióban dolgozók szemléletmódjának, kompetenciáinak fejlesztése. A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők képessé válnak a fogyatékos személyek társadalmi befogadásával kapcsolatos kérdések szervezeti és vezetői szempontú megközelítésére, valamint arra, hogy munkahelyi szervezetüket a fogyatékos személyek befogadására alkalmassá tegyék. A képzés a kompetencia-fejlesztéssel együtt hozzájárul a résztvevők együttműködési és kommunikációs képességének fejlesztéshez a fogyatékos személyekkel.

A képzési felhívás hamarosan elérhetővé válik a www.fszk.hu oldalon.

KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

Megkezdte munkáját a Mérési, Értékelési és SZER Specifikációs Műhely

Ahogy már korábbi hírlevelünkben is olvashatták, elindult a Rehabilitáció – Érték – Változás (RÉV) projekt (TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001), a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram. Az FSZK szervezetén belül zajló, programhoz kötődő szolgáltatás-módszertani és szervezetfejlesztési tevékenységeket négy munkacsoport koordinálja a nonprofit Kft-n belül.

Ezek közül egyik a Monitoring munkacsoport, mely tevékenységének célja szakmailag irányítani a munkaerő-piaci szolgáltatások mérésére és értékelésére alkalmas módszertan kialakítását, ennek támogatását biztosító informatikai fejlesztést, valamint a munkaerő-piaci szolgáltatóknál történő helyszíni szakmai monitorozás tartalmát, menetét. A munkacsoport feladatait közbeszerzési eljárás útján kiválasztásra kerülő szervezetek és szakemberek bevonását követően, műhelymunka keretében végzi.

2013. január elején megalakításra került a Mérési, Értékelési és SZER Specifikációs Műhely, amely megkezdte a munkát. A műhely tevékenysége során kidolgozza az országosan egységes mérési és értékelési rendszert, meghatározza az informatikai fejlesztéssel szemben támasztandó követelményeket, majd az informatikai fejlesztést követően támogatja annak bevezetését.

Támogató partnerünk bemutatkozik

A Kinnarps az emberre figyel

Kinnarps bútoraiEurópa vezető irodabútor-gyártó és irodai megoldásokat szállító vállalata a svéd Kinnarps olyan megoldásokat kínál, hogy minden ember kényelembe helyezkedve jól érezze magát a munkahelyén, az otthonában vagy tanulás közben. A Kinnarps működésének középpontjában a kezdetektől a környezetvédelem, az ergonómia és az innováció állnak. Az emberközpontú gondolkodásmód pedig olyan bútorok kifejlesztésével párosul, amelyek minden felhasználói réteg számára kényelmesen és biztonságosan használhatók. (www.kinnarps.hu)

A Kinnarps teljes körű szolgáltatásai pedig mindent magukba foglalnak az iroda kiválasztásától, a belsőépítészeti tervezésen át a berendezett munkakörnyezet átadásáig. (www.spaceconcept.hu)

AJÁNLÓ

Látogassa meg Facebook oldalunkat:

http://www.facebook.com/pages/Fogyatékos-Személyek-Esélyegyenlőségéért-Közhasznú-Nonprofit-Kft

Kellemes böngészést kívánunk!

***

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. KIEMELT TÁMOGATÓI:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Tisztelt Olvasónk!
Ha kapcsolatba kíván lépni velünk, az alábbi elérhetőségeken teheti meg:
Székhely és levelezési cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
E-mail: titkarsag@fszk.hu
Web: www.fszk.hu
Központi telefonszámok: (+36 1) 450-32-30, (+36 1) 450-32-40
Központi fax: (+36 1) 450-32-35