41292 kódjelű pályázati program nyertes pályázói

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 41292 kódjelű „Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása” című pályázati programra beérkezett pályázatok formai ellenőrzése és szakmai bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént. 

2013. január 28-i határidővel 65 pályázat érkezett be. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkára a bírálóbizottság javaslatát elfogadta és támogatja a felhívásra beérkezett pályázatokat.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 148.395.000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

Nyertesek listája