A Civil Szakmai Fórumok általános eredményeinek, tapasztalatainak összefoglalása

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsával (FESZT) közösen a „Semmit rólunk, nélkülünk!” elv szellemében, erősítve a fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezeteivel való szoros együttműködést, 2017 őszén Civil Szakmai Műhelyeket szervezett az ország több településén (Szombathely, Kaposvár, Nyíregyháza, Tamási, Békéscsaba, Budapest). A rendezvénysorozat célja volt egyrészt a kiváltás célcsoportjait képviselő helyi érdekvédelmi szervezetek informáltságának javítása a kiváltási folyamat tekintetében, másrészt a TÁRS Projekt népszerűsítése, harmadrészt pedig a FESZT és vidéki tagszervezetei együttműködésének erősítése a jövőbeli érdekvédelmi munka előfeltételeinek megteremtése érdekében. A korábban ígértek szerint most megosztjuk a Fórumok általános eredményeit és tapasztalatait.

A találkozók célcsoportja a FESZT tagszervezeteinek helyi tagsági köre, civil szervezetek vezetői, továbbá a kiváltási folyamatot helyi szinten, illetve az intézményekben segítő szakemberek (intézményi koordinátorok, érdekvédelmi tanácsadók). A rendezvények nyitottak voltak más érdeklődők számára is. A rendezvénysorozat 2017. augusztus 30. és november 15. között valósult meg, alkalmanként 15-25 fő részvételével.

A fórumokra történő regisztráció során egy önkéntes, rövid kérdőív kitöltésére került sor, mely által képet kaphattunk a résztvevők a kiváltásról való előzetes ismereteiről.

A kérdőívek tartalmáról és a fórumokon elhangzottakról bővebben itt olvashat.

Ez úton tisztelettel megköszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket, és együtt gondolkodtak velünk!

Az FSZK elkötelezett abban, hogy a kiváltási folyamatban vállalt szerepét, szakmai feladatainak megvalósítását partnerségben végezze a kiváltás célcsoportjainak érdekeit képviselő szervezetekkel, és magukkal az érintettekkel, a „Semmit rólunk nélkülünk!” elv jegyében. A fórumok tapasztalata újfent megerősítette, hogy ebben a folyamatban elengedhetetlen minél több időt szánni a közvetlen kommunikációra. Nagyon sok tapasztalattal, információval gazdagodtak mind az FSZK, mind a FESZT munkatársai, melyek szakmai támogatásunk fejlesztését szolgálják majd, a résztvevők számára pedig nagyobb elköteleződést eredményezett ez a módszer.

További információk a projektről