A „Dolgozni jó!” füzetsorozat felhasználói visszajelzései

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja a Dolgozni jó! füzetsorozatról visszajelzéseket kért a felhasználóktól. A kiadványokat forgató szakemberek véleménye szerint a füzetek a fogyatékos emberek számára széles körű ismeretanyagot adnak a foglalkoztatás területén. Tapasztalataik szerint a füzetekkel kiegészített felkészítésben részt vevő személyek kapcsolata javult, illetve kifejezőképességük is erősödött az interaktív feladatok elvégzése során. A pozitív visszajelzések hatására a TÁRS projekt a füzetekben fellelhető gyakorlati feladatok bővítését és egy új füzet megjelentetését is tervezi.

A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja 2018-ban készítette el a Dolgozni jó! füzetsorozatot azzal a céllal, hogy az intézményekben élő személyek kedvet kapjanak a munkavégzéshez és felfedezzék a munkavállalással járó előnyöket. A sorozat 10 különálló füzetet tartalmaz, és az alábbi 3 témát öleli fel:

  1. Dolgozni jó! Ismerkedés a munka világával
  2. Dolgozni jó! Munkatípusok
  3. Dolgozni jó! Jogok és kötelezettségek

A füzetek könnyen érthető szövegezéssel is elkészültek. Kapcsolódik hozzájuk munkafüzet, segédlet, valamint egy könnyen érthető útmutató és feladattár is.

A füzetsorozat elsősorban az intézményi férőhelykiváltásban részt vevő intézmények munkatársai számára készült a foglalkoztatásra történő felkészítő munkájuk támogatására, de mindenki örömére olyan visszajelzések is érkeztek, miszerint más szociális szervezetek is rendszeresen használják. Ezért is merült fel annak az igénye, hogy a TÁRS projekt összegyűjtse a felhasználóktól a füzetekkel kapcsolatos munkatapasztalatait, s ezek alapján mérlegeljék a szakemberek azok esetleges átdolgozásának, kibővítésének lehetőségét. A tapasztalatok összegyűjtésében a Foglalkoztatási Munkacsoport tagjain kívül a TÁRS projekt intézményi koordinátorai is részt vettek. A szakemberek mini interjúkat készítettek a visszajelzést vállaló szervezetek képviselőivel.

A beérkezett visszajelzések alapján elmondható, hogy a szakemberek a füzeteket kifejezetten jól tudták használni mind az ismeretek bővítése, mind pedig a munkára való gyakorlatias felkészítés során. A kis létszámú, 4-5 fős csoportos feldolgozás bizonyult a leginkább hatékonynak. A kiscsoportok összetétele jellemzően heterogén volt, mind az életkor tekintetében, mind pedig a képességek, készségek terén. Megfigyelhető volt, hogy a 40 éves, illetve fiatalabb korosztály volt leginkább nyitott és motivált a füzetekkel való munka során. A kiscsoportok tagjai között gyakran tartalmas beszélgetés és szoros együttműködés alakult ki, amely a későbbiekben is megmaradt. Ez olyan személyek között is előfordult, akik korábban egyáltalán nem keresték egymás társaságát, sőt, a csoportmunka révén feloldódtak korábbi ellentétek is. A füzetek feldolgozásakor dolgozó fogyatékos személyek számára a leghasznosabbnak a munkához köthető jogok és kötelezettségek tématerülete bizonyult, azon belül is a munkaszerződés részei és a munkahelyen történő viselkedés szabályai. Azoknak, akik nem álltak munkaviszonyban a felkészítéskor, elsősorban a napirendi pontok megismerése volt a leghasznosabb.

A füzetek a munkára felkészítésen túl remekül alkalmazhatók az ismeretek bővítésére, a szabadidő hasznos eltöltésére. A segítő kiadványok feldolgozását követően valamennyi csoporttag motiváltabbá vált a munkavégzés iránt. A visszajelzések arra is kitérnek, hogy a füzetek felhasználói igényesebbek lettek környezetükre is. Különösen azoknál a személyeknél jelentős ez a változás, akik korábban csak kérésre tettek meg olyan egyszerű dolgokat, mint például az ágy megigazítása. Olyat is tapasztaltak a szakemberek, hogy egyik passzív ellátottjuk a füzetek feldolgozása után újból megtesz apróbb dolgokat a közösségért, sőt megkérdezi, segíthet-e bármiben.

A kiadványok feldolgozásának sikere természetesen nagyban függ a segítő személyektől is. Ott, ahol interaktív feladatokkal – például szóbeli bemutatkozással, vagy állásinterjút imitáló feladattal, esetleg valósághű munkaszerződésben történő hibakereséssel – egészítették ki a füzetek elméleti részeit, nagyon jó tapasztalatok születtek. Arra is volt példa, hogy a csoportfoglalkozást követően a csoporttagok meglátogatták egymás munkaterületét, ahol az adott területen dolgozó személy bemutatta saját munkáját, illetve egyes feladatok kipróbálására is lehetőség adódott.

A visszajelzések alapján a füzetek jól tagoltak, a képek jól kiegészítik a mondanivalót és széles körű ismeretanyagot adnak át, a bonyolultabb definíciókat is egyszerűen megfogva. A részt vevő személyek az interaktív feladatok során erősödtek a kifejezőképességükben, az önbecsülésükben és bővült a munkával kapcsolatos tudásuk.

A pozitív visszajelzések hatására a Foglalkoztatási Munkacsoport a jövőben a meglévő füzetek gyakorlati feladatokkal történő tartalmi bővítését és egy új füzet megjelentetését tervezi munkahelyi viselkedési szabályok, konfliktuskezelés, valamint a munkavégzéssel kapcsolatos felelősség témában. A Dolgozni jó! füzetsorozat elérhető az NFSZK honlapján, az alábbi linken: https://www.nfszk.hu/kiadvanyok/intezmenyi-ferohely-kivaltas-temajaval-foglalkozo-kiadvanyok/dolgozni-jo

További információk a projektről