A felépülés szabadsága – Beszámoló a Lakók Támogatása Csoport Ébredések Alapítványnál tett látogatásairól

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A Lakók Támogatása Csoport a TÁRS Projekt Szakmai Koordinációs Műhelyének keretében alakult azzal a céllal, hogy a kiváltásban érintett intézményekben folyó érdekvédelmi munkát támogassa.  Ezért a csoportban dolgozó szakemberek fontosnak tartják, hogy minél tájékozottabbak legyenek olyan már működő jó gyakorlatokról, melyek nagyban segíthetik a lakók Támogatott Lakhatásba költözésre való felkészülési folyamatát. A nyár során a Lakók Támogatása Csoport munkatársai az Ébredések Alapítvány gondozásában működő Hanghallók Önsegítő Csoportjánál tettek látogatást.

A Hanghallók Önsegítő Csoportja 2012 májusa óta, Dr. Harangozó Judit pszichiáter irányítása mellett működik az Ébredések Alapítvány a Semmelweis Egyetemen létrehozott Közösségi Pszichiátriai Centrumának keretében. A csoportot Dr. Mérey Zsolt kísérő szakértő vezeti két tapasztalati szakértő társával, köztük Gallai Istvánnal.

Gallai István és Kéri Péter az Ébredések Alapítvány képviseletében rendszeres résztvevői a TÁRS Projekt által működtetett Érdekvédelmi Fórumnak. Tevékeny, reflektív jelenlétük kiegészül az iránti érdeklődésükkel, hogy a kiváltás alatt lévő intézmények pszichiátriai ellátottjai milyen típusú kezelést, terápiát kapnak. Ők ugyanis kiscsoportos munkájuk során egy olyan asszertív technikát alkalmaznak, amely hatékonyan segíti az említett célcsoport mentálhigiénés állapotát a megfelelő szintre felemelni, és céljuk, hogy ezt a módszert minél több érintettel megosszák. Önsegítő, hanghalló terápiájukkal sorstársi segítséget nyújtanak, melynek lényege a hangjelenségek metaforikus tartalmának a vizsgálata. A terápia a pszichotikus élményt elemzi személyre szabott módon, csoportos megosztással, tapasztalati szakértői vezetéssel. Ilyen hanghalló módszerrel segítő csoportok a világ számos országában működnek már, hatékony eszközt adva ahhoz, hogy a hangokkal élő emberek teljesebb életet élhessenek. Tervük az, hogy országos hálózat keretén belül itthon is minden érintett hozzájuthasson ehhez a lehetőséghez.

Mi is az a hanghalló módszer, melyet az Ébredések Alapítványnál jó eredményekkel használnak?

A módszer segítségével a kliens feltárja a hangjelenség és saját élettörténete közötti összefüggéseket. A hanghalló személy tudatosíthatja, hogy életének mely mozzanatai, esetlegesen személyesen kik ingatták meg a világba vetett bizalmát, önbizalmát, önbecsülését, önismeretét és önmaga elfogadását, mi vezetett el oda, hogy akár képtelenné vált saját élete irányítására. A módszer csoportosan és egyénileg is alkalmazható. A hanghalló módszer vezérmotívuma az, hogy a hangok a felépülés irányába hatnak annak ellenére, hogy üzenetük az esetek többségében bántó, becsmérlő, zaklató, parancsoló. Ezt az ellentmondást a hanggal folytatott párbeszéd oldhatja fel. A hang elutasításával szemben a hang megfigyelése, szimbolikus üzenetének kibontása, megértése hozzájárul ahhoz is, hogy a hanghalló személy tudatosítsa, melyek voltak azok a pontok az életében, ahol nem sikerült alkalmazkodnia az életkörülményeiben bekövetkezett változásokhoz, a külvilág kihívásaihoz. Melyek voltak azok a pontok, ahol hibásan mérte fel saját lehetőségeit és képességeit, és az ebből adódó stressz elviselése meghaladta az erejét, tehát a felépülés során milyen változtatásokra van szükség, saját magának  miben kell változtatni ahhoz, hogy a jövőben ezek a buktatók elkerülhetők legyenek. Ez nyitja meg az utat ahhoz, hogy a hanghalló személy mind tudati szinten, mind pedig az álmai megvalósításának útján visszaszerezze önbizalmát, önbecsülését, javítsa önismeretét és előbbre lépjen az önelfogadásban. Mindez elvezet oda, hogy a hang visszahúzódik, miután már nincs szükség rá, hiszen küldetését teljesítette. A hanghalló személy így visszaszerezheti az irányítást a hangoktól és az élete felett ismét saját maga rendelkezhet szabadon.

A hanghalló módszerről, illetve az ezt használó kliensek felépüléséről bővebben olvashatnak a téma iránt érdeklődők az Ébredések Alapítvány által kiadott „HANGOKKAL ÉLNI” című könyvben, mely megrendelhető az ebredesekalapitvany@gmail.com e-mail címen. A kiadvány megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az FSZK Nonprofit Kft. támogatta.

A TÁRS Projekt Lakók Támogatása Csoportja több kiváltás előtt álló intézményben tartott kis- és nagycsoportos foglalkozásokat, ahová élményátadás céljából tapasztalati szakértőket is meghívott.  A csoport a jövőben szeretné a pszichoszociális fogyatékos emberek Támogatott Lakhatásba költözésének nehézségeit még inkább segíteni, többek között azzal, hogy ezzel a hathatós módszerrel, terápiás lehetőséggel megismerteti az érintetteket és a mentálhigiénés szakembereket.

Ennek érdekében a Lakók Támogatása Csoport még szorosabb szakmai kapcsolat kialakítására törekszik az Ébredések Alapítvánnyal, akinek meghívására júliusban részt vett a Hanghalló Önsegítő Csoport ülésén. A TÁRS Projekt szakembereinek bemutatkozását követően a résztvevők sokat kérdeztek a projektről. Természetesnek vehető, hogy a jelenlévő személyek közül két szülő érdeklődése volt a legaktívabb, hiszen érintett gyermekük jövőbeni sorsának egyik kulcsfontosságú kérdése a lakhatásuk, illetve a speciális igényű ellátásuk megnyugtató rendezése. Ezt követően a csoporton először jelenlévő érintettek és szülők mutatkoztak be és ismertették esetüket, élethelyzetüket. A tapasztalati szakértő vezetők sűrűn reflektáltak az anamnézisre és bátorító kérdéseikkel segítették az új csoporttagok őszinte megnyílását, akik a csoport egészétől is személyre szabott visszajelzéseket kaptak. Az állandó tagok is megnyilvánulhattak személyes helyzetükről, melynek igazi csoportkohéziós ereje abban rejlett, hogy a folytatólagos bizalmat, az egymásrautaltságot szemléltette.

Végül a résztvevők megismerkedtek Dr. Prokop Susanne agykutatóval, az Asszertívia mobil applikáció egyik fejlesztőjével, aki az önkéntes csoport működéseinek tapasztalatait, a közösség csoportos, illetve egyéni visszajelzéseit, a vezetők rutinját igyekszik beépíteni ebbe az interaktív, kommunikációs készségeket fejlesztő okostelefonos alkalmazásba. Az ingyenes mobilapp az asszertív kommunikációs tréning elméletének átültetése játékos, élvezhető formába: „Az oktatási anyagokat kvízek, tesztek, figurák, hanganyagok teszik színesebbé, a felhasználó pedig folyamatos visszajelzést kap a teljesítményéről. A tesztkérdések olvasása közben a felhasználó egy virtuális városba, Asszertíviába jut, ahol állandó karakterek kommunikálnak egymással különböző élethelyzetekben, és a felhasználó feladata az, hogy hatékony kifejezéseket találjon a számukra, melyekkel nem sértenek másokat. Mivel az applikációban felbukkanó karakterek különböző generációkat reprezentálnak, biztosan mindenki talál majd olyan szituációkat, amelyek kísértetiesen emlékeztetni fogják saját élethelyzeteire.”

Mindent egybevetve, hasznosak és ígéretesnek bizonyult a Lakók Támogatása Csoport hanghalló csoporton való részvétele, így augusztusban két alkalommal is látogatást tettek náluk, hogy tovább mélyítsék ismereteiket a hanghalló módszerről. A TÁRS Projekt munkatársai ezúton is szeretnének köszönetet mondani, amiért az Ébredések Alapítvány jóvoltából részt vehettek a Hanghalló Önsegítő Csoport életében, és az intim, sokszor megrázó személyes történeteken keresztül bepillantást nyerhettek e forradalmian új, közösségi szemléletű módszer gyakorlati alkalmazásába. A Lakók Támogatása Csoport távlati tervei között szerepel, hogy a kiváltásban résztvevő intézmények lakóival és az őket segítő mentálhigiénés munkatársakkal is megismerteti a Hanghalló Önsegítő Csoport munkáját, tevékenységük lényegét, a csoportot vezető, a felépülésükben kísérő támogatást nyújtó tapasztalati szakértők közreműködésével.

Képek forrása: Ébredések Alapítvány

További információk a projektről