A Kutatási munkacsoport legfrissebb induló kutatásai

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 20202017 őszén megkezdődött a munka az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje Kutatási Munkacsoportjának két nyertes közbeszerzési pályázatában is. A „fenntarthatósági (költséghatékonyság) elemzés és jogi inkonzisztenciák” vizsgálatára vonatkozó kutatásban a részben már működő illetve a létrehozni kívánt TL hálózat fenntarthatóságát, költségeit, kiadásait vizsgálják, illetve hasonlítják össze. A kutatás jogi ellentmondásokkal foglalkozó része felméri, hogy az új intézményi és szolgáltatási struktúra létrejöttében milyen jogszabályi rendelkezések okoztak, okoznak nehézségeket. A „komplex vizsgálatok a kiváltással érintett helyszíneken” megnevezésű kutatásban a lakossági attitűd vizsgálat mellett a kiváltással érintett, előre kiválasztott terepeken történik adatgyűjtés több érintett csoportban a kiváltás hatásait vizsgálva.

A fenntarthatósági (költséghatékonyság) és jogi inkonzisztenciákat vizsgáló kutatásban a KézenFogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány, mint vállalkozó prezentálta első munkaanyagát (Módszertan). Az elkészült Módszertant a december 1-jén tartott első Fenntarthatósági és költséghatékonysági munkacsoport ülésen mutatták be, ahol az érdeklődő és érintett szervezetek – EMMI illetékes főosztályainak képviselői, SZGYF képviselője, a FESZT delegált kollégája és az FSZK több munkatársa – a közös gondolkodás jegyében véleményezhették azt. A Módszertan összefoglalót nyújt a kiváltás folyamatával érintett intézmények költséghatékonyságának és fenntarthatóságának vizsgálatára vonatkozóan, részletezve a kutatás célját, indokoltságát, illetve annak tervezett lépéseit.

Az elkészült Módszertani anyagot követően a kutatás további 3 fő pontjának megvalósítása kezdődik:

  • az Intézményi Férőhely Kiváltási Tervek „Kiváltás költségterve és fenntarthatósági számítások” fejezet vagy a pályázatok Szakmai tervének „Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok” illetve „Fenntartás” fejezeteinek elemzése,
  • költségek alakulásának elemzése a kiváltás első hullámában létrejött TL-ek illetve együttműködő ún. „zöldmezős” TL-ek esetében,
  • költséghatékonyság elemzés elvégzése.

A Fenntarthatósági és költséghatékonysági munkacsoport célja, hogy bizonyos időközönként az érintett szervezetek és képviselőik értesüljenek a kutatás eredményeiről. Proaktív hozzáállásukkal pedig segítsék a kutatás jövőbeni részfeladatainak alakítását, megvitatását. Az eredményes első ülést követően a Kutatási munkacsoport több hasonló alkalom szervezését tervezi a jövőben.

Jelen kutatás jogi inkonzisztenciákra vonatkozó egyeztetései is megkezdődtek, 2018 első felében a munkacsoport tagjainak bevonásával több az intézményi férőhelykiváltással érintett szakemberrel történik interjú felvétel.

„Komplex mérések a kiváltással érintett terepeken” tárgyú kutatás elvégzésének megbízási szerződését 2017 októberében írta alá az FSZK Nonprofit Kft. a nyertes konzorciumban pályázó Revita Alapítvánnyal és Budapest Szakpolitikai Elemző Intézettel. A kutatás gyakorlati megvalósítása 2018 év elején kezdődik, ekkor indul el a kutatásba bevont felsőoktatási hallgatók felkészítése majd a kutatás adatfelvételének első hulláma. Az összesen három hullámban (kiváltás előtt, közvetlenül utána és hosszabb idő eltelte után) tervezett kutatás során lakossági attitűdváltozás mérésére kerül sor, ezen kívül pedig a kiváltás folyamatának rögzítése történik a kliensek (támogatott lakhatásba költözők), a kliensek hozzátartozóinak, a kiváltandó intézmények dolgozóinak illetve a helyi társadalmak/ellátórendszerek és szolgáltatások választott szakembereinek segítségével.

A kutatás céljai:

  • Egyrészről a kliensek, hozzátartozóik „nyomon követése” és „értékelése” a kiváltás szemszögéből.
  • Felmérni, hogy az érintett intézmények dolgozói hogyan érzékelik és értékelik a változásokat, milyen nehézségekkel, problémákkal szembesülnek a kiváltás során.
  • A helyi ellátórendszerben és a kapcsolódó nonprofit szervezetekben dolgozó szakemberek alkalmazkodásának vizsgálata a bekövetkező változásokhoz, attitűdbeli változásaik mérése.

A folyamat következő állomása 2018 első negyedévére tehető. Ekkor várható ugyanis a fenntarthatóság (költséghatékonysági) elemzések következő elkészített tanulmánya, illetve a „Komplex mérések a kiváltással érintett terepeken” tárgyú kutatás gyakorlati indulása felsőoktatási hallgatók bevonásával. Minderről folyamatosan tájékozódhatnak az FSZK honlapján.

További információk a projektről