A LAKÓK TÁMOGATÁSA CSOPORT TEVÉKENYSÉGE A FELKERESŐ LÁTOGATÁSOK TÜKRÉBEN

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A TÁRS Projekt keretében alakult Lakók Támogatása Csoport több mint 1 évvel ezelőtt, 2018 februárjában indította útjára felkereső látogatásait, azzal a szándékkal, hogy a kiváltásban érintett intézményekben a Támogatott Lakhatásba (TL) költözésre való felkészülésben nyújtson segítséget az 50 férőhely feletti bentlakásos intézményben élő fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg lakók számára, a jelenlegi helyzetre adaptált módszerek felhasználásával. A csoport tagjai ez idáig 29 intézményben jártak és 782 lakót vontak be a nagy-, illetve kiscsoportos keretek között megszervezett Kiváltás Klubokba.

A kiköltözést megelőző átmeneti időszakban a személyes beszélgetések, felkészítések, illetve csoportfoglalkozások különös jelentőséggel bírnak a lakók számára. Segítik az előttük álló változásokra való ráhangolódást, az önálló életvitelhez (pl.: saját vélemény megfogalmazása, asszertív kommunikáció, támogatott döntéshozatal) köthető készségek, tudások átgondolását, fejlesztését.

A TÁRS Projekt Lakók Támogatása Csoportja az elmúlt másfél évben 782 ellátottal találkozott Kiváltás Klub keretein belül és 29 kiváltás előtt álló intézményben tartott kis- vagy nagycsoportos foglalkozásokat. A Csoport élményátadás céljából tapasztalati szakértőket is meghívott: a pszichoszociális fogyatékos emberek Támogatott Lakhatásba költözésének folyamatát az Ébredések Alapítvány munkatársa mutatta be. Ezeken az alkalmakon a tapasztalati szakértő többek között megismerteti a TL-be készülő lakókat a sorstárs önsegítő közösségekben rejlő lehetőségekkel is.

Az enyhe-, illetve középsúlyos értelmi fogyatékos résztvevőkből álló Kiváltás klubokban a beszélgetések ívét jellemzően a múltban megélt közös élmények és a napi cselekvések felidézése határozta meg. Jellemző témák: a napi feladatok elvégzésében való közreműködés, kirándulások, közös szabadidős tevékenységek, egymás segítése a hétköznapokban, társas kapcsolatok. A beszélgetésekkel válnak elképzelhetővé, átélhetővé az ellátottak számára a közösségi befogadáshoz köthető üzenetek, valamint az önálló életvitelhez kapcsolható személyes felelősségvállalások. A kiváltási folyamatban résztvevő intézmény egyik lakója mindezt így összegezte: „A segítés elindult. Mindenkinek vannak gyenge pontja és erősségei is. Segítjük egymást, hiszen együtt lakunk.”

A felkereső látogatások alkalmasak arra is, hogy a TÁRS Projekt szakemberei feltérképezzék a lehetséges kapcsolódási pontokat (szervezeteket, partnereket), amelyekre alapozva az 50 főnél magasabb ellátotti számú bentlakásos intézményekben szerveződő önsegítő lakóközösségek hosszútávon is fenntarthatók, egymással összekapcsolhatók legyenek

A Lakók Támogatása Csoport 2019-ben is folytatni kívánja az eddig megismert ellátotti kiscsoportok látogatását, a kiköltözésre történő felkészítését előre egyeztetett módon. A Csoport tagjai ezúton is köszönik minden meglátogatott intézmény szakmai stábjának, az Intézményi Koordinátoroknak, illetve szakértőknek az előkészítésben nyújtott segítséget, és az intézményekben tapasztalt összehangolt munkát.

További információk a projektről