A TÁRS Projekt együttműködése az érdekvédelemmel

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020

Az Érdekvédelmi Fórum és a TÁRS Projekt munkatársai egyaránt elkötelezettek abban, hogy a kiváltás elsődleges célcsoportjának (fogyatékos személyek, pszichoszociális fogyatékos személyek és szenvedélybetegek) képviselői a rendszeres tájékoztatás mellett aktívan bekapcsolódjanak a projekt tevékenységeibe, részeseivé váljanak a koncepciók alakításának, a szakmai anyagok kidolgozásának, a terepen történő szakmai feladatok megvalósításának. Ennek kiemelt tevékenysége a kiváltást megvalósító intézmények lakóinak segítése érdekvédelmi tanácsadással, mely tevékenységet az elkövetkezendő időszakban a FESZT fogja végezni érdekvédelmi hálózata által.

 A TÁRS Projekt kiemelten fontosnak tartja az Érdekvédelem aktív közreműködését a kiváltási folyamat megvalósításában, hiszen ezen keresztül maguk az érintettek is még inkább bevonódnak a kiváltással kapcsolatos gondolkodásba és gyakorlati megvalósításba. A „Semmit rólunk, nélkülünk!” elv szellemében az FSZK a projekt tervezési időszakától kezdődően együttműködik az érdekvédelem képviselőivel, Érdekvédelmi Fórum keretében rendszeres egyeztetést tart.

A munka során hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a kiváltási folyamatban az érdekvédelemmel kapcsolatos tevékenységek megvalósítása során felmerülő kérdések, dilemmák megválaszolásra kerüljenek, illetve az érdekvédelmi szervezetek és a megvalósítók között folyamatos konzultáció, egyeztetés történjen, amely hozzájárul a sikeres megvalósításhoz.

Az Érdekvédelmi Fórum tagjai a kiváltás folyamata iránt érdeklődő, a TÁRS Projekt tevékenységeit, szolgáltatásait figyelemmel kísérő civil szervezetek köre, melynek munkáját a FESZT fogja össze. A Fórum a kezdetek óta jelen van a projekt munkájában, mely tevékenységet a 2016. december 20-án kötött együttműködési megállapodás foglalja hivatalos keretbe.

Az elmúlt időszak együttműködése több színtéren zajlott, egyrészt rendszeresek voltak a projekt előrehaladását bemutató egyeztetések – úgy, mint az Érdekvédelmi Fórum ülései –, továbbá azok a szorosabb, munkacsoportokkal történő egyeztetések, melyek kifejezetten a szakmai előrehaladást segítik a lakók érdekvédelmének, szükségleteinek figyelembe vételével, az emberjogi megközelítést szem előtt tartva. Ezek alapján az Érdekvédelmi Fórum tagjai együttgondolkodtak, tapasztalatot cseréltek az intézményi koordinátorokkal, a rehabilitációs szakmérnökökkel, bekapcsolódtak a munkacsoportok tevékenységeibe továbbá részt vettek az IFKT (Intézmény Férőhely Kiváltási Terv) felkészítéseken, mely alapján képet kaptak a pályázók tervezési időszakában végzendő feladatairól, és az intézmények részéről felmerülő nehézségekről.

A májusi Érdekvédelmi Fórumon az FSZK szakemberein és a FESZT vezető képviselőin kívül a FESZT számos tagszervezete illetve vele együtt működő szervezet (AOSZ, SVOE, VGYKE, ÉTA Országos Szövetség, PÉF) delegáltja részt vett. Továbbá aktívan jelen volt egy bentlakásos intézmény lakója és egy nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező emberjogi szakértő is.

Az ülésen a projektvezetés beszámolt a TÁRS Projekt előrehaladásáról és a Szakmai Konzultációs Testület legutóbbi üléséről. A megbeszélés során szó esett a TÁRS Projekt keretei között megvalósuló érdekvédelmi tanácsadás szolgáltatás ügyében történt előrelépésekről. A feladat megvalósítása során foglalkoztatni kívánt érdekvédelmi tanácsadók képzési tematikája elkészült, jelenleg a felkészítésük zajlik. A TÁRS Projekt munkacsoportjai és az Érdekvédelmi Fórum delegált szakemberei a projekt előrehaladásához igazítva határozták meg az együttműködés munkamódjait. A megállapodásnak megfelelően a munkacsoportok az egyes részfeladatok vonatkozásában is felvették a kapcsolatot és megkezdték a közös munkát az érdekvédelem kijelölt kapcsolattartóival.
Ezáltal elkezdődött a projekt folyamán kidolgozandó szakmai-módszertani anyagok – így például a Kiváltási folyamat kommunikációs stratégiája és Válságkommunikációs terv –, valamint a megvalósítandó szolgáltatások érdekvédelmi szempontú támogatásában végzett érdemi munka.

 Az Érdekvédelmi Fórum munkáját, értékes segítségüket ez úton is köszöni a TÁRS Projekt!

További információk a projektről