Ágazatközi együttműködés folytatása

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A Támogatott Lakhatás (TL) szolgáltatási protokoll kidolgozásának folyamata során életre hívott ágazatokon átívelő egyeztetések keretében február hónapban az egészségügyi és a szociális szféra képviselői között tovább folytatódott a megoldáskeresés a szolgáltatási gyűrű biztosítása érdekében az egészségügyi ellátással kapcsolatban felmerülő problémákra.

 Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a TL munkacsoport januári ülésén szakmaközi egyeztetés indult az egészségügyi és a szociális szféra képviselői között a Támogatott Lakhatás szolgáltatás nyújtás kapcsán szükséges ágazatközi összefogás érdekében. Az együttműködés folytatásaként került összehívásra február 16-án az FSZK Nonprofit Kft. székhelyén egy újabb, a témával foglalkozó megbeszélés. Az egészségügyi ágazatot Dr. Papp Renáta, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) orvos szakértője képviselte. Továbbá a szociális terület igényeinek megjelenítése és a szervezeten átívelő problémák megoldása érdekében részt vettek az FSZK több szervezeti egységének – így a MONTÁZS Projekt, Felnőttképzési Iroda, TÁRS Projekt – munkatársai is.

Az egyeztetésen a következő tématerületek kerültek érintésre:

  • Háziorvosok, szakorvosok, egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének fogyatékosságügyi ismeretekkel történő bővítésének lehetőségei, melyhez az FSZK képzési program kidolgozását ajánlotta fel.
  • A Támogatott Lakhatás szolgáltatást igénybevevők szakellátáshoz, valamint otthoni szakápoláshoz való hozzájutásának javítása, otthoni szakápolási kapacitások bővítésének lehetőségei, mely területen az FSZK a szükségletek megjelenítését megalapozó helyzetfeltárásban és ezek közvetítésében vállal szerepet.

Az említett tématerületek kapcsán elindult a megoldási lehetőségek feltérképezése, melyek előrehaladásának jelentősebb lépéseiről a későbbiek folyamán beszámolunk.

További információk a projektről