Aktualizált kiadványok foglalkoztatás témában

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja a projekt indulása óta támogatja az intézményben dolgozó szakembereket a foglalkoztatás fejlesztését segítő kiadványok készítésével. Az elmúlt években 15 – a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását támogató – kiadvány készült, többek között a különböző foglalkoztatási formákról, a fogyatékos személyek munkavállalásra történő felkészítéséről, a foglalkozási rehabilitáció intézményrendszeréről, az Intézményi Foglalkoztatási Munkacsoportok működéséről, feladatairól. Az azóta bekövetkezett változásokhoz és tapasztalatokhoz igazodva most a kiadványok többsége aktualizálásra került.

Időközben számos jogszabályban történt változás, illetve a kiváltási folyamat előrehaladtával kialakultak azok a folyamatok, működésmódok, amelyekről korábban csak előzetes elképzeléseik voltak a projektben dolgozó munkatársaknak.

Ezeknek a változásoknak a szellemében a kiadványok többsége aktualizálásra került, és elérhetővé vált az NFSZK honlapján a foglalkozási rehabilitáció, valamint az intézményi férőhely-kiváltás témájával foglalkozó kiadványok között.

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását támogató kiadványokat, köztük a most frissítetteket, az alábbi linken találja:

https://fszk.hu/kiadvany-tematerulet/foglalkozasi-rehabilitacio/

Továbbá itt is elérheti azokat a kiváltási folyamatot bemutató és támogató kiadványok között:

https://fszk.hu/kiadvany-tematerulet/intezmenyi-ferohely-kivaltas/

További információk a projektről