Álláshirdetés Fogyatékosságügyi tanácsadó munkakör betöltésére

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai  Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (NFSZK Nonprofit Kft.) pályázatot hirdet az EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú „A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projektben az alábbi munkakör betöltésére:

Fogyatékosságügyi tanácsadó

A fogyatékosságügyi tanácsadó fő feladata, hogy komplex rendszerben pótolja a fogyatékos emberekre vonatkozó, hiányzó célcsoport-specifikus ismereteket és ezzel egyszerre nyújtson segítséget mind az érintettek, mind a velük kapcsolatba kerülő közfeladatot ellátó szakemberek számára.

A fogyatékosságügyi tanácsadói tevékenység, mint speciális segítő szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (heti 40 óra) vagy részmunkaidő (heti 20 óra)

A munkakör betöltésének várható kezdő időpontja:

2019. december 1-től folyamatosan

A munkaszerződés típusa:

Határozott idejű munkaszerződés, 3 hónapos próbaidővel.

A munkavégzés helye:

A projekt megvalósításában együttműködő Család- és Gyermekjóléti Központ telephelye.

Jelen esetben:

 1. Salgótarján és Térsége Egészségügyi- Szociális Központja
  3100 Salgótarján, Füleki út 41.
  (egy részmunkaidős (heti 20 óra) státusz betöltésére van lehetőség) 
 2. Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
  9700 Szombathely, Szőllőssi sétány 36.
  (kizárólag teljes munkaidős, heti 40 órás munkavégzésre van lehetőség) 
 3. Balatonfűzfői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
  8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 1.
  (kizárólag teljes munkaidős, heti 40 órás munkavégzésre van lehetőség) 
 4. Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
  8000 Székesfehérvár, Erzsébet út 20.
  (kizárólag teljes munkaidős, heti 40 órás munkavégzésre van lehetőség)

A fogyatékosságügyi tanácsadó főbb feladatai:

 • Biztosítja a fogyatékosságügyi tanácsadói szolgáltatást az érdeklődők számára (személyesen, telefonon, elektronikus úton).
 • Klubot működtet a súlyosan halmozottan sérült gyermekkel vagy felnőttel együtt élő családok számára.
 • Együttműködik a család- és gyermekjóléti központban dolgozó többi szakemberrel, így az esetmenedzserekkel is (komplex rendszerben pótolja a hiányzó célcsoport-specifikus ismereteket).
 • Kapcsolatot tart a család- és gyermekjóléti szolgálatokkal, számukra tovább adja az aktuális fogyatékosságügyi ismereteket.
 • Részt vesz a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Közhasznú Központ Nonprofit Kft képzésein.
 • Megismerteti a helyi szervezetekkel, intézményekkel, szakemberekkel a tanácsadói szolgáltatást, hálózatot (ezt a tevékenységet tervezett kampány segítségével végzi).
 • Aktívan részt vesz a projekt rendezvényein, kommunikációs aktivitásaiban.
 • Kapcsolatot épít a helyi érdekvédelmi szervezetekkel a munkakör ellátásához nélkülözhetetlen munkamegosztás, együttműködés, team munka biztosítása érdekében.
 • Felderíti a helyi szintű célcsoport specifikus ellátásokat, programokat, szolgáltatókat, szakembereket, létrejövő akadálymentes közszolgáltatásokat, majd ezeket a projektben kialakításra kerülő információs rendszerbe feltölti.
 • A projektben kialakított információs rendszert folyamatosan karbantartja, aktualizálja, frissíti.
 • A központi informatikai felületen rögzíti a tanácsadói szolgáltatással kapcsolatos ügyfélforgalmi adatokat, a megadott sablon alapján, havi rendszerességgel, szakmai beszámolót készít.
 • A munkaköréhez és tevékenységéhez kapcsolódóan rendszeresített dokumentációt vezeti.

Elvárt kompetenciák:

 • célcsoport specifikus érzékenység;
 • „a semmit rólunk nélkülünk” elv képviselete;
 • kiváló kommunikációs képesség;
 • rugalmasság és mobilitás;
 • együttműködések generálása, segítése;
 • teljesítmény- és feladatorientáció;
 • kezdeményezőképesség;
 • áttekintőképesség, rendszerszemlélet, szakmai koncepciók használata;
 • hatékony konfliktuskezelési képesség;
 • az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos készségek.

Pályázati feltételek

 • felsőfokú humán és/vagy egészségügyi végzettség;
 • felhasználói szintű számítógép-kezelői gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakirányú szociális végzettség;
 • gyógypedagógus végzettség;
 • szociális területen szerzett szakmai tapasztalat;
 • fogyatékosságügyi ellátás területén szerzett szakmai tapasztalat.

Amit kínálunk:

 • versenyképes jövedelem;
 • munkakör ellátásával kapcsolatos utazások költségeinek megtérítése;
 • folyamatos szakmai fejlődési lehetőség;
 • változatos, kihívásokkal teli munkakör;
 • önálló, felelősségteljes munkavégzés.

Az alkalmazás feltétele a büntetlen előélet igazolása (erkölcsi bizonyítvány), amelyet a munkába álláskor kell az egyéb dokumentumokkal együttesen benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:

folyamatosan

A pályázatok benyújtásának módja:

EUROPASS önéletrajz, végzettségeket igazoló dokumentumok és motivációs levél elküldésével a csgyjk@fszk.hu címre.

A projekt céljairól bővebben itt talál információt: http://fszk.hu/kiadvany/montazs-projekt-efop-1-9-2-megvalosithatosagi-tanulmany/

A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

További információk a MONTÁZS projekt - EFOP 1.9.2 projektről