Az EASPD segíti a magyarországi kiváltást

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A január végén megszületett együttműködési megállapodás tükrében megkezdődött a tevőleges kooperáció az FSZK Nonprofit Kft. és az EASPD, a fogyatékos emberek számára szolgáltatást nyújtó szervezeteket tömörítő nemzetközi ernyőszervezet között. Az együttműködés célja, hogy az EASPD szakmai tudásbázisát, nemzetközi együttműködésben feltárt és elemzett jó gyakorlatait a hazai viszonyokra adaptálják, és a lehető leginkább hasznosítsák a magyarországi kiváltás minőségének és sikerének biztosítása érdekében.

2018. január 26-án az FSZK Nonprofit Kft, mint a magyarországi intézményi férőhelykiváltás folyamatának koordinálásáért és szakmai-módszertani háttértámogatásáért felelős szervezet, valamint a European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), a fogyatékos emberek számára szolgáltatást nyújtó szervezeteket tömörítő nemzetközi ernyőszervezet, együttműködési megállapodást kötött a Magyarországon történő szociális intézményi férőhelykiváltás szakmai támogatásáról.

Az EASPD 1996-os alapítása óta arra törekszik, hogy magas színvonalú szolgáltatásokat biztosítson, és elősegítse a fogyatékos emberek teljes társadalmi részvételének és befogadásának megvalósulását. Célkitűzésük, hogy hozzájáruljanak a „szociális Európa” létrejöttéhez, ahol mindenki számára – a fogyatékos embereket is beleértve – biztosított a magas színvonalú szolgáltatásokhoz való általános hozzáférés. Hiszen – a fogyatékosságtól vagy bármely más tényezőtől függetlenül – a támogató szolgáltatások kulcsszerepet játszanak abban, hogy minden ember egyenrangúan élvezhesse alapvető emberi jogait.  Jelenleg a területen ez az egyik legjelentősebb nemzetközi szervezet, mely Európa 33 országában jelen van. Több mint 130 tagja 15 000 szociális szolgáltatást nyújt a fogyatékos emberek és ernyőszervezeteik számára.

Jelen együttműködés célja az intézeti ellátásról a közösségi életvitelt támogató szolgáltatásokra való áttérés folyamatának előmozdítása, összhangban az Európai Bizottság által megadott általános módszertannal, valamint az intézményi férőhely kiváltási hosszú távú koncepcióban és a kapcsolódó nemzetközi ajánlásokban foglaltakkal. Szintén kiemelt célkitűzés nemzetközi jó gyakorlatokon alapuló célok megvalósulásának előmozdítása, illetve a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése.

Áprilisban az EASPD küldöttsége – többek között James Crowe elnök, Valerija Buzan alelnök, Sabrina Ferraina szakpolitikáért felelős menedzser – Budapestre látogatott, és megkezdődött az együttműködési megállapodásban foglaltak gyakorlati megvalósítása. A szakmai találkozó mellett a küldöttek egyúttal részt vettek a PODIUM Projekt záró konferenciáján is.

A szakmai egyeztetések első lépcsőjében bemutatásra került a magyarországi intézményi férőhelykiváltás jelenlegi helyzete, sajátosságai, eddigi tapasztalatai, kihívásai és eredményei. Hogy mindebbe gyakorlati oldalról is betekintést nyerjenek, a szakemberek látogatást tettek az EFOP-2.2.2-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című pályázat egyik nyertes intézménye, az IRMÁK Nonprofit Kft. csobánkai telephelyén, ahol Szebenszki János ügyvezető bemutatta az intézményt és kiváltása megvalósításának lépcsőit.

A magyar viszonylatok megismerésén túl megkezdődött annak kidolgozása, hogy az EASPD az intézményi férőhelykiváltásban és a mindenki számára hozzáférhető szolgáltató rendszerek kialakításában szerzett két évtizednyi tapasztalatát hogyan lehet adaptálni a hazai igényekre. A közeljövőben az FSZK és az EASPD szakemberei megvizsgálják és felmérik, hogy az EASPD szakmai tudásbázisát, nemzetközi együttműködésben feltárt és elemzett jó gyakorlatait a kiváltás folyamatában Magyarországon mely területeken lehet a hasznosítani. Az EASPD szakmai támogatással, tanácsadással, képzéssel, a magyarországi modellekre, gyakorlatokra és a jogi keretekre tett fejlesztési javaslatokkal támogatja majd a kiváltás folyamatát.

Az FSZK pedig elkötelezett, hogy előmozdítsa, hogy az előremutató nemzetközi példák, jó gyakorlatok az intézményi férőhely kiváltás folyamatában a fejlesztésekben megfelelő hangsúlyt kapjanak.

További információk a projektről