Az Országos Közösségi Ellátások Egyesületének konferenciáján jártunk

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 20202018. március 26-án az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének munkatársai is részt vettek az Országos Közösségi Ellátások Egyesülete (OKEE) által szervezett, „A pszicho-szociális fogyatékosság és szociális ellátások új irányelvei” című konferencián.

A rendezvény azzal a céllal jött létre, hogy bemutatásra kerüljenek a szenvedélybeteg emberek alacsonyküszöbű ellátásának, illetve a pszicho-szociális és szenvedélybeteg emberek közösségi és nappali ellátásának irányelvei, melyek megvitatására az előadásokat követő műhelymunkák során volt lehetőség.

A konferenciát Nyitrai Imre, szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg, majd ismertetésre került egy, a pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek társadalmi helyzetét feltáró országos kutatásról szóló tanulmánykötet (melynek borítóján az FSZK egyik korábbi munkatársa, Lombos Judit festménye látható).

Az előadások során Bódy Éva, az EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályának főosztályvezető helyettese hangsúlyozta, hogy a Támogatott Lakhatás (TL) a munka-rehabilitáció nélkül, illetve közösségi és a nappali ellátások igénybevétele nélkül elképzelhetetlen.  Emellett felhívta a figyelmet arra, hogy a TÁRS Projektben kialakításra kerülő TL protokollnak ezen irányelveket figyelembe kell vennie. Ezek az elkészült munkaanyagok a napokban feltöltésre kerülnek az OKEE honlapjára, hogy azt a szolgáltatásnyújtók, illetve a célcsoport ellátásában résztvevő szakemberek véleményezzék, majd ezt követően kerül elfogadásra a minisztérium által. Az elfogadott irányelvek – amelyek tartalmazzák a dokumentációs rendszert is – megtalálhatóak lesznek az OKEE honlapján, a Szociális Ágazati Portálon és a kormany.hu-n is. Bódy Éva felhívta a figyelmet, hogy az irányelveket, és az azt tartalmazó dokumentációs rendszert  az államtitkári elfogadást követően kell alkalmazni.

A délelőtti szekció zárásaként lehetőség volt kérdések felvetésére. A résztvevők részéről felmerült, hogy az intézményi férőhelykiváltásban a már meglévő közösségi és a nappali ellátások vajon milyen szerepet fognak kapni. Szentkatolnay Miklós a TÁRS Projekt projektmenedzsere elmondta, hogy 2019 év elejéig 2500 fő, míg 2023-ig újabb 7500 fő kiváltása várható. Hozzátette, hogy a szoláltatások igénybevételéről, illetve a szolgáltatások bővítéséről az intézmények fenntartói döntenek, mindarra a TÁRS Projektnek nincs ráhatása. Mindazonáltal az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv Módszertan tartalmazza a szolgáltatási gyűrű feltérképezését. A résztvevőknek pedig azt javasolta, hogy keressék meg a megyei fenntartót és folytassanak velük tárgyalásokat annak érdekében, hogy feltérképezzék egymás szervezeteinek lehetőségeit.

További információk a projektről