Befogadó – inkluzív iskola

12973363_1179319642101530_7535963426310411360_oBefogadó – inkluzív iskola címmel 30 órás pedagógusképzést hirdettünk márciusban az általános iskolában dolgozóknak egyedi konzultációs lehetőség megteremtéséhez, az inkluzív iskolává válás előkészítéséhez. A felhívásra végül 18 fő, köztük két helyi munkaközösség is jelentkezett, így a délegyházi Hunyadi János Általános Iskola és a gödi Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógusai új helyzetben, mégis együtt gondolkodhattak a saját iskolai gyakorlatukból hozott nevelési helyzeteikről.

Az általános iskolában dolgozó tanítók egyre gyakrabban találkoznak sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal mindennapi munkájuk során. Ezzel együtt gyakoriak a konfliktusok például: a részlegesen integrált eltérő tantervű tagozatos összevont osztályok és az általános tantervű diákok között a közös szünetekben, sőt egy-egy résztvevőnknél saját gyermekeik révén egyéni érintettségek is megjelentek.

Kinek a felelőssége az integrált tanuló? Mindenáron kell-e integrálni? Hogy lehet egyensúlyt tartani, hogy mindenkinek jó legyen? A segítségadás hogyan történjen, mennyit segítsünk? Hogyan tudok differenciált tanmenetet, fejlesztési terveket, személyre szabott terveket készíteni? Záporoztak a kérdések oktatóinkra, akik maguk is gyakorló, sok éves szakmai és oktatási tapasztalattal rendelkező gyógypedagógusok.

A résztvevők elmondása szerint, bár munkájukat segíti utazó gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus, ötletekért, módszerekért jöttek a napi tanítási dilemmák megoldásához, beleértve a tananyag adaptálását, valamint az értékelés módjainak kidolgozását is. Visszatérő konduktori, logopédusi, és fejlesztő pedagógusi diplomával rendelkező szakember résztvevőt is felfedeztünk a csoport soraiban, aki újabb inspirációt remélve jött el képzésünkre.  „Az itt tanultak a napi munkámat nagyban segítik, a tapasztalataimat többségi tanító kollégáimnak is átadom.”

A képzés zárását követően nagyon sok pozitív visszajelzést adtak a résztvevők oktatóinknak. „Volt, aki végig visszafogott volt, majd a végén odajött hozzám, megölelt, megpuszilt, hogy mennyire köszöni ezt a szemléletet és ezt az elfogadó attitűdöt, amit itt ’tanult’ tőlünk. Voltak, akik kérdezték, hogy lesz-e folytatás és hogy iskolába kimennénk-e.”… „Úgy vélem sikerült elmélyíteni a néhányukban már meglévő belső igényt a differenciáló pedagógia irányába. Érdeklődő, együttműködő társasággal volt dolgunk.”

Az egyéni- és kiscsoportos munka során számos értékes prezentáció született, és nagy örömünkre résztvevőink egymás között is kicserélték jó gyakorlataikat.