Bemutatkozik a Lakók Támogatása Csoport

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A Lakók Támogatása Csoport a TÁRS Projekt Szakmai Koordinációs Műhelyének keretében alakult azzal a céllal, hogy a kiváltásban érintett intézményekben folyó érdekvédelmi munkát támogassa. Tevékenységük – mely 2018 elején indult útjára – előkészíti a Projekt által nyújtott érdekvédelmi tanácsadó szolgáltatás kiépítését, mely a kiköltöző lakók önérdek-érvényesítésének előmozdítására, a szolgáltatások demokratikus, a lakók részvételén alapuló döntéshozatali, irányítási formáinak kialakítására irányul.

A mentorálási munka megalapozását, elindítását az intézményi igények indokolták, hiszen a TÁRS Projekt támogatni kívánja napi munkájukban a kiköltözés előtt álló lakók felkészítésével foglalkozó elkötelezett mentálhigiénés szakembereket is. Eddig összesen hat kiváltásban érintett intézmény telephelyén – Magyarszerdahelyen, Zalaapátin, Búcsúszentlászlón, Derecskén, Bárándon és Szerep-Hosszúháton – tett látogatást a Lakók Támogatása Csoport, akik kiscsoportos illetve egyéni foglalkozásokat, tartottak.

A kiváltás jelenlegi pályázati ciklusának megvalósítás előtti időszakában a TÁRS Projekt különösen fontosnak tartja a leendő TL lakókkal való fokozott törődést, tájékozottságuk növelését, ezzel is elősegítve személyes felkészülésüket a Támogatott Lakhatásra. A Lakók Támogatása Csoport közvetlenül a jelenleg nagy bentlakásos intézményben élő fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg lakók számára nyújt támogatást befogadható tapasztalati tudás, élmény átadásával, megosztásával.

A személyes találkozások benyomásai alapján elengedhetetlen, hogy a TÁRS Projekt – mint a kiváltási folyamat szakmai-módszertani támogatója – erősítse a személyes kapcsolatot a kiváltási folyamatban érintett lakókkal és az őket segítő szakemberekkel. A lakók hangulata, informáltsága nagymértékben meghatározza az intézményben folyó munkát, illetve a szakmai megvalósítás minőségét is, melyhez a TÁRS Projekt a kiváltás kezdetétől az átmeneten keresztül a Támogatott Lakhatás szolgáltatás működtetéséig szakmai támogatást nyújt.

A kiscsoportos érdekvédelmi tevékenység tematikája a látogatást megelőzően összegyűjtött és a Csoport részére elküldött kérdésekre épül. Visszatérő témák az önállóság (pl: „Járhatok én biciklivel?” „Lesznek virágaink?” „Fogunk kártyázni?”), illetve a hétköznapi teendőket érintő kérdések („Ki fog főzni?” „Hogyan járunk el a munkahelyünkre?”), valamint a TL házak működése. A beszélgetések során a „Semmit rólunk, nélkülünk” elv alapján a leendő TL lakók megismerkednek a lehetőségeikkel, például, hogy ők is alakíthatják, formálhatják személyes igényeik szerint a házak belső elrendezését, illetve közvetlen környezetüket.

Az elmúlt alkalmak során a TÁRS Projekt munkatársait elkísérte egy-egy, már TL-ben élő tapasztalati szakértő is. Személyes élményeik megosztása és tapasztalati tudásuk átadása nagyban segítette a jelenleg nagy intézményben élő lakókat a Támogatott Lakhatásban zajló mindennapi élet megértésében.

A Lakók Támogatása Csoport törekszik arra, hogy az érdekvédelmi támogató foglalkozás minden egyes kiköltözés előtt álló lakó számára értékes és hasznos fejlesztéseket, egyéni szükségletalapú segítséget adjon. A távlati célok között szerepel, hogy a Kiváltás Klubokból kikerülő fogékony, felkészült résztvevők a belső szakmai team tagjaiként lakótársaikat képviseljék, támogassák az intézményi férőhely kiváltás során.

A Kiváltás Klubokba bekapcsolódva a Lakók Támogatása Csoport eddig az alábbi intézményekben kezdte meg tevékenységét:

  • Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény Boróka Otthona (Zalaapáti) Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény (Búcsúszentlászló, Magyarszerdahely)
  • Debreceni Szociális Szolgáltató Központ Bárándi Humán Szolgáltató Otthon
  • Debreceni Szociális Szolgáltató Központ Szerep-Hosszúháti Humán Szolgáltató Otthon
  • Bihari Egyesített Szociális Intézmény Derecskei Humán Szolgáltató Otthon

A Lakók Támogatása Csoport azon munkálkodik, hogy a felkeresett intézmények lakóival folyamatos legyen a TÁRS Projekt kapcsolattartása. Mindemellett újabb találkozásokat kezdeményez, végigkísérve a jelenleg nagy bentlakásos intézményben élő fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg lakókat mind a kiköltözést megelőző, mind a Támogatott Lakhatásban töltött időszakban is.

A lakótámogató tevékenység lehetőségéről a TÁRS Projekt intézményi koordinátorai tájékoztatják az intézmények mentálhigiénés csoportjait, az ő segítségükkel valósulnak meg a látogatások. Ez a lehetőség folyamatos, térítésmentes, és az intézményi koordinátorokon keresztül minden kiváltásban érintett intézmény számára nyitott.

További információk a projektről