Beszámoló a frissen zárult „Párbeszéd a Támogatott Lakhatásról” Szakmai Fórum sorozatról

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 20202019 februárjában zárult a „Párbeszéd a Támogatott Lakhatásról” című, 19 alkalmas országos Szakmai Fórum sorozat. Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének keretében szervezett, a „Támogatott Lakhatás Protokoll” alkalmazását támogató rendezvénysorozat 2018 szeptemberében vette kezdetét. A résztvevői visszajelzések alapján a Fórumok előremozdították a Támogatott Lakhatások leendő szolgáltatói környezetének tájékozottságát és a kiváltásban érintett intézményekkel való együttműködését.   

A Fórumok megrendezésével az EFOP-2.2.2., illetve VEKOP-6.3.2. kódszámú pályázatokon nyertes ápoló-gondozó otthonok férőhely kiváltási folyamatát kívánta támogatni az FSZK Nonprofit Kft. A fórumsorozat azért szerveződött, hogy elősegítse – az új lakhatási formában élő, a Támogatott Lakhatás szolgáltatást (továbbiakban TL) igénybe vevő személyek részére szerveződő – szolgáltatási gyűrűk minél szélesebb körű kapcsolatokon és együttműködéseken alapuló kialakítását. Mindez összhangban áll azzal az alapvető céllal, miszerint a létesülő TL szolgáltatások környezetében már működő szociális alapszolgáltatások, illetve közszolgáltatások kapacitásaira építsen az átalakuló intézmény a szolgáltatási gyűrű kialakításában. Ehhez nélkülözhetetlen egymás szolgáltatásainak minél alaposabb megismerése, a befogadó településeken és környezetükben található helyi társ szakmák és helyi közszolgáltatások szereplőinek tájékoztatása, s ha szükséges érzékenyítése a kiváltás, s fogyatékos személyek helyzete iránt.

A TL szolgáltatás lényegét, egyben újszerűségét a szolgáltatási gyűrű megszervezésén keresztül lehet megragadni, alapvetően ez különbözteti meg a többi szakosított ellátást nyújtó ellátási formától. A szolgáltatási gyűrű részét képezik egyrészről a különböző szociális alapszolgáltatások, amelyek az igénybevevők szükségleteinek megfelelően nyújtják a jogszabály által TL-ben előírt 9 szolgáltatási elemet: tanácsadást, készségfejlesztést, gyógypedagógiai-, pedagógiai segítségnyújtást, étkeztetést, gondozást, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást, felügyeletet, szállítást. Másrészről a szolgáltatási gyűrű további szereplői a minden ember életében folyamatosan, vagy csak egy-egy életszakaszban igényelt közszolgáltatások – például: az egészségügyi ellátás, a foglalkoztatás, az oktatásügy, a TL  településeinek közösségi életét meghatározó szereplők, településvezetés, érdekvédelem, jogvédelem szervei – képviselői, valamint a mindennapokhoz kapcsolódó szolgáltatások – például: az üzletek, a pénzintézetek, szórakozóhelyek, egyházi közösségek –  képviselői is.

A TL-hez kapcsolódó szolgáltatási gyűrű megszervezése a helyi szolgáltatási környezet feltérképezésén, a környezet tájékoztatásán, a hiányzó szolgáltatások megszervezésén, valamint a helyi szociális háló és közszolgáltatások szereplőinek együttműködésén alapul. Ezen együttműködések létrejöttét segítette elő a rendezvénysorozat, azáltal hogy párbeszédet generált a TL szolgáltatók, valamint a szociális alapszolgáltatók és közszolgáltatók között.

Az őszi-téli 19 alkalmas rendezvénysorozat 2018. szeptember 4-én, az IRMÁK Nonprofit Kft. csobánkai telephelyű Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon férőhelyeinek kiváltásához kapcsolódó fórummal vette kezdetét Esztergomban, majd 2019. február 21-én Eleken zárult, az eleki Pszichiátriai Betegek Otthonának férőhelykiváltásához kapcsolódó rendezvénnyel.

Az összesen 497 fő részvételével zajló Fórumok a következő helyszíneken és időpontokban kerültek megrendezésre:

 • szeptember 04. – Esztergom
 • szeptember 18. – Géberjén
 • szeptember 27. – Báránd
 • október 05. – Albertirsa
 • október 11. – Békéscsaba
 • október 18. – Tarpa
 • október 25. – Somogyvár
 • október 30. – Polgárdi
 • november 8. – Tokaj
 • november 16. – Simontornya
 • november 23. – Derekegyház
 • december 06. – Medgyesegyháza
 • december 13. – Búcsúszentlászló – Zalaapáti
 • január 15 – Peresznye
 • január 24. – Szombathely
 • február 07. – Derecske
 • február 14. – Pásztori
 • február 17. – Tabdi
 • február 21. – Elek

A programsorozat iránt – a szolgáltatási gyűrű korábban említett szereplői között – kiemelt érdeklődést tanúsítottak a Kormányhivatalok Szociális és Gyámhivatalai, valamint a Foglalkoztatási Hivatalok képviselői. Előbbi a szolgáltatói nyilvántartásba vétel, illetve a szolgáltatást igénybevevők életét meghatározó gondnoki rendszer által közvetlenül, utóbbi közvetett módon a rendszeres munkalehetőség biztosításán keresztül kapcsolódik a TL-ben élők mindennapjaihoz, illetve a szolgáltatási gyűrű kialakításához és működéséhez. Szinte minden fórumon képviseltették magukat a kiváltást megvalósító intézmények fenntartói: az IRMÁK Nonprofit Kft, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság érintett, megyei kirendeltségeinek vezetői. Nagy érdeklődéssel vettek részt majd minden fórumon a rendőrség és polgárőrség képviselői is, akik ez alkalmat arra használták fel, hogy információt szerezzenek a változásról, és keresték feladatukat a kialakuló új rendszerben, a lakók támogatásában. Ugyanez mondható el az egyházak, és az érdekvédelmi szervezetek képviselőinek hozzáállásáról. Kérdéseikre minden alkalommal választ is kaptak az intézményeket képviselő vezetőktől és lakóktól.

A résztvevők a fórum erősségeként fogalmazták meg informatív voltát, mivel részletes tájékoztatást kaptak az intézményi férőhely kiváltási projektről, a támogató projektekről, valamint a TL szolgáltatás lényegéről és a támogatott döntéshozatalról – mint a TL legfontosabb alapelvéről, az intézményi lakók önállóbb, közösségi életre való felkészülésének folyamatáról –, a kiváltás aktualitásairól, az intézményvezetés, illetve fenntartó terveiről. Ugyancsak pozitívan értékelték a párbeszédet, a megismerkedés, a kérdések és esetleges aggodalmak megfogalmazásának a lehetőségét egymás felé, melyre eddig még nem volt alkalmuk.

Azok az alkalmak, melyeken a köz- és szociális alapszolgáltatások képviselői kisebb számban vagy nem képviseltették magukat a Fórumokon, arra ösztönözték az intézményeket, hogy fontos egyedi utakat is keresniük az érintett szereplőkhöz, s velük személyes egyeztetéseket is kezdeményezni, kiemelten például az egészségügyi alap-, és szakellátás képviselőivel. Ugyanakkor az is látható volt, hogy ahol részt vettek az egészségügyi szféra érintettjei, ott igen konstruktív egyeztetés alakult ki a TL szolgáltatást igénybevevők egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének biztosításával kapcsolatosan.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy az ilyen és hasonló Fórumok szervezésében komoly lehetőség nyílik a település közösségének érzékenyítésére, ahol erre szükség van. A jelenlévők kiemelték annak fontosságát, hogy a közösség tagjaiban tudatosuljon, milyen sürgető a fogyatékos emberek a szükséglete az őket megillető közösségi életben való helyük, szerepük elfoglalására és betöltésére. A hivatásos gondokok és természetes támogatók érzékenyítésére való igény is megfogalmazódott a résztvevői kör részéről, mely feladatban kezdeményező szerepet vállal és támogatást nyújt az FSZK Nonprofit Kft. mind a Kormányhivatalok, mind a férőhelykiváltást tervező vagy megvalósító intézmények számára.

A sok pozitívum mellett szinte minden Fórumon megfogalmazódott a résztvevők részéről az az aggály, hogy vajon lesz-e minden szükséglethez kapcsolódóan elegendő professzionális támogató, szakember az új szolgáltatási struktúrában? Kockázatként értékelték a szociális területen megfigyelhető, az ország egyes régióiban eltérő mértékű, ám mindenhol jelen lévő munkaerőhiányt.

Összességében a kapott visszajelzések azt mutatják, hogy a résztvevők számára pozitív tapasztalatot hoztak a Fórumok: kiemelten a tájékoztatásban betöltött szerepét hangsúlyozták. Segítségükkel pontos képet kaphattak a résztvevők az intézményi férőhelykiváltás céljáról, a folyamat alakulásáról. Továbbá a Fórumon résztvevő szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokról egy aktuális helyzetképet kaphattak a jelenlévők. Mindemellett a szereplők megismerhették egymás terveit, jövőbeni elképzeléseit, melynek során láthatóvá váltak a közös kapcsolódási pontok, s több helyen elmozdulás történt és történni fog a lehetséges együttműködés irányában.

További információk a projektről