Beszámoló a PODIUM Projekt záró konferenciájáról

A képen a konferencián résztvevők láthatóak előadás tartás közben.Az FSZK Nonprofit Kft. 2018. április 19-én és 20-án a budapesti Danubius Hotel Arenában rendezte meg az Európai Uniós támogatásból megvalósult „Path of Deinstitutionalisation – Urgent Moves” vagy rövidebb nevén a PODIUM projekt záró konferenciáját. Az első nap programjára ünnepélyes tanúsítványátadások, míg a második nap programjára egy profi szlovén színtársulat és fogyatékos személyek közös színdarabja tette fel a koronát.

2015 szeptemberében azzal a céllal indult útjára a PODIUM projekt öt nemzet hat partnerintézménye – FSZK Nonprofit Kft. (Magyarország), Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és Társadalomtudományi Kar (Magyarország), MDRI-S (Szerbia), CUDV Draga (Szlovénia), Asociatia Alternativa Brincovenesti (Románia) és Region Midtjylland (Dánia) – részvételével, hogy egymás tudását és az egyes országok különféle, intézményi férőhely-kiváltással kapcsolatos tapasztalatait kamatoztatva olyan szakemberek képződjenek ki a partnerországokban (Magyarországon, Romániában, Szerbiában és Szlovéniában), akik valóban az érintett személyek érdekeit szem előtt tartva, az ő életüket jobbító szándékkal tudják támogatni hazájuk intézményi férőhely-kiváltási folyamatát.

A képen Szentkatolnay Miklós projektvezető látható előadás tartása közben.Azóta, az elmúlt 32 hónapban hosszú utat tett meg a konzorcium, melynek tagjai számos jó gyakorlatot osztottak meg egymással, meglátogattak mindegyik partnerországban több szociális ellátó intézményt, szolgáltatót stb., ám nemcsak a jót osztották meg egymással, hiszen nem az volt a cél, hogy egy rózsaszín szemüvegen keresztül mutassák be egymásnak saját országuk szociális ellátórendszerét. Dilemmák, őszinte kérdésfelvetések és azok megvitatása, szüntelen szakmai diskurzus, csupa, a téma és a fogyatékos személyek iránt elhivatott szakember körében – ez kísérte végig a projektet.

A képen egy kerekesszékes férfi veszi át tanúsítványát. Kezet fog a tanúsítványt átadó Zászkaliczky Péterrel.Mindeközben elkészült egy közös alap képzési anyag, amit utána mindegyik partnerintézmény adaptált saját nemzeti kontextusába, majd a dán partner a képzők képzése keretében felvértezte a trénereket a megfelelő szakmai kompetenciákkal, valamint emberi szemlélettel, végül még szintén a projekt keretében Magyarországon, Szlovéniában, Szerbiában és Romániában is kiképződtek az első intézményi férőhely-kiváltási menedzserek, szám szerint 20 fő mindegyik említett országban. A jövő nemzedékében pedig az ELTE tanárai, professzorai hintették el a kiváltási folyamat etikailag, emberileg és szakmailag is kifogástalan megvalósításához elengedhetetlen szemléletet – a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a Társadalomtudományi Kar által közösen meghirdetett „Támogatott lakhatás elmélete és gyakorlata” című kurzust összesen 31 hallgató végezte el.

A záró konferencián többek között őket is ünnepelte a projekt. Ezt jól szimbolizálta, hogy az első napi program zárásaként az összesen 16 országból érkező több mint 150 fő konferenciarésztvevő szeme láttára és tapsvihara közepette vehette át tanúsítványát a képzés elvégzéséről Szekeres Pál a fogyatékos emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztostól az FSZK által kiképzett 18 fő intézményi férőhely-kiváltási menedzser, valamint Zászkaliczky Péter dékán úrtól az ELTE kurzusát elvégzett egyetemi hallgatók.

A képen egy férfi veszi át tanúsítványát Szekeres Páltól.Ugyancsak az esemény ünnepi hangulatát emelték a Szekeres Pál miniszteri biztos úr, dr. Juhász Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fogyatékosságügyi főosztályvezetője, Giflo Péter az FSZK Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Zászkaliczky Péter és dr. Juhász Gábor dékán urak, valamint Jim Crowe, a European Association of Service Providers for Persons with Disabilities elnöke által elmondott köszöntőbeszédek.

Az említett ünnepélyes nyitó, illetve záró programelemek között azonban, ahogy a teljes projekt megvalósítás során, úgy a záró konferencián is helyet kapott a szakmai diskurzus, az őszinte kérdésfelvetések és azok megvitatása, megválaszolása is. Az előadások sorában a megvalósításban érintett valamennyi partnerintézmény képviselői is szót kaptak, akik saját intézményük szemszögéből ismertették a projekt eredményeit, de őszintén beszéltek az intézményi férőhely-kiváltási folyamat visszatérő kérdéseiről, nehézségeiről és a jövő feladatairól is.

Egy ilyen, a jövőbe mutató kérdés volt az első nap délutáni programjában helyet kapó nemzetközi tudományos szimpózium címválasztása is: „Hogyan tovább az önrendelkezés támogatásáért?”.

A szimpózium keretében az EASPD alelnöke, Valerija Buzan az „Inkluzív közösségi tervezés és szolgáltatásfejlesztés a fogyatékos személyek részére” címmel tartott érdekfeszítő előadást; Masa Pavlovic és Maja Popovic (MDRI-S) az „Itt a falaknak is füle van” című, értelmi fogyatékossággal élő nők, őket az bentlakásos intézményekben érő, gender alapú erőszakról adott vallomásain alapuló kutatás eredményeit ismertette; Sziklai István, az ELTE TÁTK Szociálpolitikai Tanszék adjunktusa a magyar intézményi férőhely-kiváltási folyamatot mutatta be a kísérő kutatások tükrében; az Alpha Transilvana Foundation fejlesztési igazgatója, Andreia Moraru pedig a „Hogyan lépjünk át a felnőtt fogyatékossággal élő személyek intézményi férőhely-kiváltási folyamatának akadályain Romániában?” kérdést igyekezett megválaszolni előadásában.

Szintén a szimpózium részeként két olyan előadásra is sor került, amely érintett előadók bevonásával zajlott. A KULCS program két érintett főszereplője, a hazai kiváltás amolyan úttörőjének, vagy előhírnökének is tekinthető Kalányos György és Iván Zoltán – Horváthné Somogyi Ildikó és Sándor Anikó társaságában – egy participatív kutatás tapasztalatairól számolt be, míg Futár András Katona Vanda és Cserti-Szauer Csilla társaságában válaszolta meg saját szavaival azt a kérdést, hogy szerinte milyen az inkluzív felsőoktatás.

A konferencia második napján további nagyon izgalmas előadókat és témákat hallgathattak meg mindazok, akik tiszteletüket tették az eseményen. A szervezők örömére ezen a napon is több mint 150 fő gyűlt össze a konferencia helyszínén, és érdekesség, hogy a debreceni egyetem néhány hallgatójának személyében az afrikai kontinensnek is akadt néhány képviselője a rendezvényen, akik becsülettel végigülték mindkét nap előadásait az elejétől a végéig.

A második nap előadásainak a sorát Horváthné Somogyi Ildikó, a KULCS program vezetője nyitotta meg, ő tulajdonképpeni első magyarországi intézményi férőhely-kiváltási menedzserként (lásd: KULCS program) a menedzseri szerepkör fontosságáról beszélt az intézményi férőhely-kiváltási folyamatban.

Ezt követően, az EASPD szakpolitikáért felelős menedzsere, Sabrina Ferraina jóvoltából a résztvevők kitekinthettek az intézményi férőhely-kiváltási folyamat nemzetközi helyzetére, ezáltal nemzetközi kontextusba helyezve saját országuk kiváltási folyamatát, majd mindegyik partnerországból 1-1 fő frissen, a projekt keretében kiképzett intézményi férőhely-kiváltási menedzser osztotta meg a hallgatósággal a képzéssel és a kiváltással kapcsolatos tapasztalatait, érzéseit, meglátásait.

A képen két vak hölgy énekel egymást átkarolva.A kétnapos konferencia hivatalos programját a Slovenska Popevka (Szlovén Pop) című színházi darab bemutatása zárta. A színdarabban profi színészek és fogyatékos személyek együtt játszottak, táncoltak, zenéltek, énekeltek, egymással tökéletes harmóniában. Jól kifejezte az előadás annak a szemléletváltásnak a lényegét, ami alapvető feltétele minden országban az intézményi férőhely-kiváltás helyes értelmezésének és megvalósításának: a központban, ha úgy tetszik a pódiumon a fogyatékos személy áll, ő saját életének a főszereplője, a környezetének pedig törekednie kell arra, hogy szeretettel teli odafordulással felszínre hozza a benne rejlő értékeket, talentumokat.A képen egy Down szindrómás fiú dobol. A fülén egy nagy fejhallgató van.

Felemelő érzés volt mindezt a pódiumon, a színpadon is látni megvalósulni. A cél és a feladat pedig adott: annak elérése, hogy ne csak a pódiumon, a színdarabban valósuljon meg ez a szemlélet, hogy ne csak 1-1 jó példát, jó gyakorlatot lehessen hozni, hanem ez legyen az általános, a természetes minden fogyatékos személy számára, Magyarországon, a környező országokban és szerte a világban.

A záró konferencia előadásainak anyagai:

További információk a projektről