Beszámoló az ököritófülpösi Szervezetfejlesztési Régiós Műhelymunkáról

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Az intézményi férőhely kiváltási programban a TÁRS Projekt szakmai támogatása keretében biztosított szervezetfejlesztési tanácsadási alkalmakon a jövőtervezés van a fókuszban.  Fontosak az elméleti ismeretek is, de nem hiányozhatnak azok a megélt, feldolgozott szakmai tapasztalatok, amelyek segíthetik a folyamat melletti elköteleződést, a közös tervezést, hiszen biztonságot adnak és általuk láthatóvá válik az a világ, amely a későbbiekben egy új szakmai feladat megvalósításának színtere  lesz a Támogatott Lakhatás (TL) szolgáltatásban.

A jó gyakorlatok megismerésének ajánlása szerepel az intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióban is, mely szerint a kiváltásra felkészülő intézmények vezetői, fenntartói, szakdolgozói és lakói kapjanak lehetőséget a hazai vagy külföldi, már működő jó gyakorlatok alapos megismerésére tanulmányutak, látogatások keretében.

Erre reagálva a fejlesztési folyamatok támogatása és a tapasztalati tanulás igénye hívta elő, a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Viktória Egyesített Szociális Intézmény” ököritófülpösi intézményének meglátogatását, mint egy már működő, jó gyakorlat megismerésének lehetőségét. Kovács Eszter intézményvezető-helyettes javasolta tapasztalatcsere céljából a látogatást, amely a Szervezetfejlesztési Regionális Műhely keretében valósult meg 2018. április 17-én az intézmény-, és szervezeti egység vezetők, illetve az intézményi koordinátorok részvételével.

A szakmai szervezet-átalakítást és szervezetfejlesztést segítő műhelymunka során három TL házat, a lakócentrumot és a szolgáltató központot látogatták meg a résztvevők, akik szakmai kérdéseikre hiteles, tapasztalatokon alapuló válaszokat kaptak, nemcsak az eredményekről, de a problémákról, a változásokról, a házak működtetéséről, a lakók életkörülményeiről, továbbá a TL lakók közvetlen szomszédsággal és a tágabb környezettel való kapcsolatáról is.

A TL házak két éves működés tapasztalata, illetve vezetőinek szakmai biztonsága és felkészültsége, szemlélete megerősítette a kiváltási folyamatban résztvevő, segítő szakembereket abban, hogy a legfontosabb eredmény a lakók életminőségének változása. A Támogatott Lakhatásban több figyelem és idő jut a személyközpontú feladatellátásra. A legnagyobb szakmai kihívás a lakók támogatása az önálló életvitel kialakításában, a lakók bevonása a saját életüket érintő döntésekbe, az együttműködési megállapodás közös kidolgozása.

A Szervezetfejlesztési Régiós Műhelymunkán a kérdések érintették a finanszírozást, a működés, működtetés megoldási alternatíváit, a lakók mindennapi tevékenységének szervezését, a szolgáltatások biztosítását a TL házakban és a szolgáltató központban.

A szakmai rendezvényen egy kerekasztal beszélgetésre is sor került az intézmény vezetőinek részvételével, majd a napot a tapasztalatok, gondolatok és kérdések közös megbeszélése zárta.

Jól felépített szolgáltatást nézhettek meg az érdeklődő szakemberek Ököritófülpösön, amely szervezetten működteti a közösségi szolgáltatásokat a településen. A közeljövőben induló foglalkoztatási lehetőségekkel bővülve pedig teljes körű lesz a szolgáltatási hálózat. A helyi szakemberek elmondása szerint a település kezdeti ellenállását felváltotta egy be- és elfogadó attitűd. A lakóközösségek is gazdagodnak, a helyi klubok látogatottsága megnőtt, élénkebbé váltak a helyi közösségi programok, a helyi és országos ünnepek is népesebb közösség előtt zajlanak. Csökkentek az információhiányból adódó feszültségek is. Ezt bizonyítja, hogy a kapcsolat a szomszédokkal mára egy kölcsönösen előnyös viszonyra változott át. Gyakorlattá vált például, hogy a szomszéd  a TL lakókat kéri meg, hogy vigyázzanak a házára ha elutazik és az sem ritka , hogy vasárnap egy tál süteménnyel állít be. Az is megesett, hogy a szomszédos esküvőt segítették a TL lakók. A segítők beszámoltak arról is, hogy sokkal több mindenre képesek a lakók, ha a körülmények változásával új feladatokat kapnak. Emellett a szakemberek is jóval több szakmai munkát tudnak végezni, és sokkal eredményesebbek ezáltal az új keretek között. Mára már több olyan lakó esetében is fejlődést, olyan mértékű előrelépést értek el, amelyet korábban nem gondoltak volna.

Az ököritófülpösi példalelkesítő-mozgósító erejét nem lehet tagadni. A lakók és munkatársak jobb körülmények között, magasabb életminőséggel működhet a megváltozott körülmények között a Támogatott Lakhatásban, és ennek mutatta meg élő példáját a Szervezetfejlesztési Regionális Műhely.

Inspiráló és hatékony volt ez a szakmai nap és ezt a résztvevők visszacsatolása is igazolta a szakmai program értékelésekor.

Nagy köszönet Kovács Eszter intézményvezető-helyettesnek és munkatársainak, hogy ezt az alkalmat lehetővé tették. Vendégszeretetük és profeszionalizmusuk nagy segítséget nyújtott minden résztvevőnek. Továbbá köszönet a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Viktória Egyesített Szociális Intézmény” ököritófülpösi intézmény munkatársainak, illetve a TL-házak lakóinak!

Hallgató Éva -szervetfejlesztési szakértő
Kristóf Róbert -szervezetfejlesztési szakértő
Balogh Zsuzsanna -intézményi koordinátor

További információk a projektről