Elindult a kiváltás érdekvédelmi tanácsadása

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Megkezdte működését a kiváltáshoz kapcsolódó érdekvédelmi tanácsadói szolgáltatás. Az FSZK e tevékenységre szerződést kötött a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsával (FESZT; www.feszt.eu). A FESZT, mint ernyőszervezet a magyarországi fogyatékossággal élő személyek legszélesebb körét képviseli tagszervezetein keresztül nemzetközi, európai és nemzeti szinten. Az érdekvédelmi tanácsadás célja, hogy a kiváltásban résztvevő intézmények (jelenleg az EFOP-2.2.2/17 kódszámú pályázat nyertesei) számára folyamatos támogatást biztosítsanak a lakók önrendelkező életviteléhez, egyenlő esélyű hozzáféréséhez és a lakókat elfogadó társadalmi attitűd eléréséhez. Az érdekvédelmi tanácsadók a fogyatékosságügy területén jelentős szakmai, érdekvédelmi tapasztalattal rendelkeznek.

Az FSZK számára kötelező a kiváltás folyamatában a lakók érdekvédelmének biztosítása. Túl azon, hogy ez a Kormány elvárása a TÁRS projekttel és a kiváltást megvalósító intézményekkel szemben, mi magunk is rendkívül fontosnak tartjuk ezt. A „semmit rólunk nélkülünk” elvvel, illetve az ENSZ Egyezményben rögzítettekkel teljes mértékben azonosulunk.

Az érdekvédelmi tanácsadói szolgáltatás az egész országra kiterjed. A tanácsadók munkájukat – szerződés szerint – 2021 márciusáig végzik. Ennek során – többek közt – feladatuk:

  • a kiváltási folyamat ENSZ CRPD Egyezmény előírásai és az intézménykiváltás nemzetközi szempontjai szerinti megvalósításának monitorozása az egyes intézményekben,
  • a kiváltási folyamatban részt vevő intézmények lakóinak felkészítése az önérdek-érvényesítésre és az önérdek-érvényesítésük folyamatos támogatása a teljes folyamat során,
  • a kiváltási folyamatban részt vevő intézmények lakóinak érdekvédelme, a lakók szempontjainak megjelenítése a teljes folyamat során,
  • a kiváltási folyamatban a lakók részvételi formáinak kialakításában tanácsadás az intézményvezetőnek, illetve a projektvezetőségnek,
  • a kiváltási folyamatban részt vevő intézmények összekapcsolása a helyi érdekvédelmi szervezetekkel,
  • a kialakuló ellátási formákban a szolgáltatások demokratikus, a lakók részvételén alapuló döntéshozatali, irányítási formák kialakításában tanácsadás.

Az érdekvédelem természetéből adódóan a FESZT ezen tevékenységét az FSZK-val, illetve a TÁRS projekttel egyeztetve, de részben függetlenül végzi. A kiváltást megvalósító intézményeknek biztosítani szükséges a megfelelő hátteret az érdekvédelmi tanácsadók munkájához, lehetővé téve a minden érintettel való kommunikációt.

Bízunk benne, hogy az érdekvédelmi tanácsadók is hozzájárulnak a kiváltás sikeréhez!

 

További információk a projektről