Elindult a MONTÁZS-projekt

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Új, kiemelt programot indítottunk MONTÁZS Projekt – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése címmel 2017. április 1-én.

A projektben meglévő és új szolgáltatási elemeket illesztünk össze annak érdekében, hogy a fogyatékos személyek számára szükségleteikre reagáló, rendszerszerű szolgáltatásokat fejlesszünk és tegyünk hozzáférhetőbbé.

A képen start felirat olvashatóA programban három munkacsoportban kezdtük meg a munkát, a szociális- és gyermekvédelmi szolgáltatások, az autizmus ellátás, valamint a speciális kommunikációs szükségletű személyek számára nyújtandó szolgáltatások területén.
Hálózatok és együttműködések generálásával, a szolgáltatások rendszerszintű támogatásával, információs csomópontok kialakításával, komplex szolgáltatások nyújtását elősegítő eszközök alkalmazásával, ellátási protokollok bevezetésével és továbbfejlesztésével, korszerű módszertanok alkalmazásával, valamint felkészítő programok kidolgozásával és megvalósításával kívánjuk elérni a közszolgáltatások minőségének javulását és bővülését.

A sok-sok fejlesztési elem – mint a MONTÁZS egyes részei – mind azt a célt szolgálják, hogy a fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének javulásával életminőségük, önálló életvezetési képességük, társadalmi beilleszkedésük, a társadalmi életben való részvételük és szerepük növekedjen.

A MONTÁZS projekt azonosító száma: EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001

További információk a projektről