Elkészült a kiváltási folyamat jogi inkonzisztenciáinak vizsgálatára vonatkozó szaktanulmány első része

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Megjelent a TÁRS Projekt – EFOP 1.9.1 keretében készülő, a kiváltási folyamathoz kapcsolódó jogi inkonzisztenciák vizsgálatára vonatkozó szaktanulmány első része.  A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a kiváltás eredményeként, illetve az attól függetlenül működő Támogatott Lakhatások számára milyen jogszabályi rendelkezések okoznak nehézségeket a nyilvántartásba vétel és a működtetés során, és javaslattétel a feltárt jogszabályi inkonzisztenciák kezelésére, a nehézségek csökkentésére.

A Kutatási munkacsoport gondozásában, a KézenFogva Alapítvány közreműködésével elkészült szaktanulmány további célja annak tisztázása, hol találhatóak azok a pontok a szabályozásban melyek módosításával esetleg lehetőség nyílna a később kialakuló TL-ek működésének gördülékenyebbé tételére. Ahogy a vezetői összefoglaló is fogalmaz: „A tanulmány fókuszában nem a nemzetközi egyezménynek, jogszabályoknak való megfelelés vizsgálata áll elsősorban, hanem a feltárt diszfunkciók talaján a hazai szabályozási környezetben fellelhető inkonzisztenciák elemzése és értékelése.”

A tanulmány olyan problémaköröket és kulcskérdéseket tárgyal, mint például:

  • a TL-be költöző kiskorúak helyzete;
  • a TL-ben elhelyezett súlyosan halmozottan fogyatékos (SHF) lakók helyzete, ellátása;
  • személyi feltételek teljesítése, képesítési előírások, bérek, bérpótlékok kérdése a TL-ben
  • a TL szolgáltatási elemei, a szolgáltatások tartalma, a szolgáltatásnyújtás formái.

Az elkészült összefoglaló anyag alapját a jelenleg – a férőhelykiváltás eredményeként, illetve az attól függetlenül létrejött – Támogatott Lakhatást működtető szolgáltatókkal, illetve a TL működése során bármilyen formában érintett szakhatóságokkal készült interjúk adták.

A Jogi inkonzisztenciák vizsgálata – I. szaktanulmány letölthető innen.

A kész anyag egy nagyobb, átfogó vizsgálat első része, melyet jövőre egy újabb követ majd. A tanulmány második része az EFOP-2.2.2-17 pályázati konstrukció által támogatott intézmények lakóinak Támogatott Lakhatásba költözését követő időszakban kerül véglegesítésre, és szintén elérhető lesz az FSZK honlapján.

További információk a projektről