Elkészült az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv feltöltési felülete

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Tájékoztatjuk, hogy a személyes gondosodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 119.§ (b) pontja alapján Intézményi Férőhely Kiváltási Terv elkészítésére kötelezett intézmények/intézményi telephelyek az fszk.ifkt.hu felületen keresztül tölthetik fel dokumentumaikat az FSZK Közhasznú Nonprofit Kft. honlapjára.

Az érintett intézmények/intézményi telephelyek a Rendelet 119.§ (1a) pontjában foglalt jogszabályi kötelezettségüknek az elkészített dokumentumok fenti felületen keresztül történő feltöltésével tudnak eleget tenni.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az EFOP–2.2.2–17, illetve a VEKOP-6.3.2-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás”, pályázatok keretében kiváltási projektet megvalósító intézmények/intézményi telephelyek vonatkozásában a támogatási kérelmük mellékleteként benyújtott, és a támogató által elfogadott szakmai tervet szükséges feltölteni a felületre.

Az IFKT elkészítéséhez kapcsolódóan itt talál részletes útmutatást:

http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/150056?redirect=/utmutatok

Ehhez kapcsolódó kérdéseit az ifkt@fszk.hu email címen, illetve a következő telefonszámon (+36 1/450 32 30, 255-ös mellék) teheti fel az illetékes kollégák felé.

További információk a projektről