Elkészültek a támogatott lakhatást segítő szociális alapszolgáltatások útmutatói

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Az EFOP-2.2.2. pályázói körbe tartozó intézmények vezetőinek, illetve szakmai munkatársainak igényeire reagálva, a TÁRS projekt Szakmai Koordinációs Műhelye és Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportja, külső szakértők bevonásával összeállították a támogatott lakhatást segítő szociális alapszolgáltatások dokumentációs rendszerének kialakításához kapcsolódó útmutatókat.

A TÁRS projekt feladata a kiváltásban résztvevő intézmények szakmai módszertani háttértámogatása. 2019 októberében elkészült az „Útmutató a támogatott lakhatás szolgáltatás dokumentációs rendszerének kialakításához” című kiadvány, mely elektronikus és nyomtatott formában is átadásra került az EFOP-2.2.2. pályázói kör munkatársainak rendezett régiós szakmai műhelyeken.

Ezt követően – a projektmegvalósítók részéről felmerült igényeket figyelembe véve – a támogatott lakhatás szolgáltatásokhoz kapcsolódó, továbbá a szolgáltatási gyűrű részét képező szociális alapszolgáltatások (házi segítségnyújtás, nappali ellátás, közösségi ellátás, támogató szolgálat, fejlesztő foglalkoztatás) vonatkozásában is kidolgozásra kerültek a dokumentációs csomagok. Az útmutatók a szociális alapszolgáltatások létrehozásában és működtetésében tapasztalattal rendelkező külső szakértő bevonásával készültek el.

A támogatott lakhatást segítő szociális alapszolgáltatások útmutatóinak célja az intézményi férőhelykiváltás során létrejövő támogatott lakhatás szolgáltatások és szolgáltatási gyűrűik kialakításának és működtetésének segítése. Emellett az olvasók a támogatott lakhatást működtető intézmények szakmai munkájának és a támogatott lakhatásban lakók mindennapi életvitelének, szükségleteinek támogatásához is hasznos támpontokat kapnak.

A szakmai anyagok dokumentummintákat tartalmaznak többek között a szociális  alapszolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásba vételéhez, a szolgáltatások működtetéséhez és a szolgáltatás nyújtáshoz. Ismertetik a szolgáltatást igénybevevők jogait, panasztételi és jogorvoslati lehetőségeit, a szolgáltatók jelentési kötelezettségét, továbbá információkat és mintákat adnak a munkavállalókkal kapcsolatos dokumentumokra, bemutatva az alapszolgáltatások működése során alkalmazandó meghatározó jogszabályi környezetet. Az alapszolgáltatások kialakításának útmutatói célcsoport-specifikusan kerültek összeállításra, így a fogyatékos személyeket, valamint a pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények számára külön dokumentációs- és iratminta készült.

A kidolgozott dokumentációs csomagok a TÁRS projekt hálózati rendezvényein kerülnek átadásra az EFOP 2.2.2-es kiváltásban érintett intézmények számára, továbbá elektronikus formában is elérhetővé válnak.

További információk a projektről