Előzetes tájékoztatás

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Logopédusok részére szakmai tudásmegújító továbbképzési program a felnőtt korú beszéd- és nyelvi fogyatékos személyek diagnosztikája és terápiája témakörben.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft által az EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretében továbbképzések indítását tervezzük, többek között logopédusok számára is.

A továbbképzés engedélyezésének előkészítése folyamatban van.

A résztvevők a leendő továbbképzési program elvégzésével  komplex felkészítést kapnak a felnőtt korú érintett személyek ellátására, korszerű terápiás szemléletet sajátítanak el.

Terveink szerint már a területen dolgozó, illetve a felnőtt ellátásban a későbbiekben bekapcsolódni kívánó szakemberek megismerik és rendszerbe illesztik a rendelkezésre álló protokoll (okat) és az új diagnosztikai és terápiás megközelítéseket.

Az EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt lebonyolításának keretében, az engedélyezési folyamat lezárta után térítésmentes továbbképzéssel támogatjuk a szakembereket.

A továbbképzés tervezett időkerete 150 óra, melyben az elméleti órák mellett nagyarányban biztosítunk gyakorlatokat is.

A tervezett továbbképzésen résztevők létszáma csoportonként maximum 18 fő lesz, a projekt keretében eddigi terveink szerint két csoportot indítunk.

A tervezett továbbképzés várható helyszínei vidéki egyetemi városok lesznek (egy dunántúli és egy tiszántúli helyszín). Az egyéni gyakorlatok lebonyolítása során figyelembe szeretnénk venni a felnőttkori szokásokat és lehetőségeket, ezért ennek lebonyolítására a résztvevő lakhelyéhez közel eső helyszínen is sor kerülhet.

A tervezett továbbképzési program időtartama: 2019. január – 2019. október

A tervezett továbbképzést sikeresen elvégzők számára szeretnénk bekapcsolódási lehetőséget teremteni az EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretében induló felnőtt logopédiai ellátás modellprogramjába.

További információk a projektről