Eredményesen zárult a fogyatékos személyek önálló életvitelre felkészítő képzése Gödön

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 20202019. december közepén, ünnepélyes keretek között vehette át tanúsítványát Gödön az a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Házában élő 12 fő értelmi fogyatékos személy, akik elsőként, eredményesen végezték el az NFSZK Nonprofit Kft. által meghirdetett „Fogyatékos személyek felkészítése az önálló/támogatott életvitelre” című képzést.

A képzést sikeresen elvégzők fogják elsőként elhagyni az intézményi életformát. Várhatóan 2020 első negyedévében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ugyancsak Gödön megvásárolt – és az igényeknek megfelelően átalakított – támogatott lakhatást (TL) nyújtó családi házába költöznek.

A képzés tananyaga a TÁRS projekt keretében került kidolgozásra. A 60 órás akkreditált képzési program hathatós támogatást nyújt az intézményi férőhelykiváltás során támogatott lakhatásba költöző, ennél fogva a korábbinál jóval önállóbb életvitelre készülő fogyatékos személyek számára. A képzést – felkészítő foglalkozások vezetése terén nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező – gyógypedagógus szakember tartotta. Több alkalommal tapasztalati szakértő is közreműködött a felkészítésben, aki saját hétköznapi TL tapasztalataival, élményeivel tette színesebbé és hitelesebbé az oktatást. A képzés során a hallgatók ismereteket szerezhettek a támogatott lakhatás jellemzőiről; az önálló, támogatott életvitel sajátosságairól; az intézményi életforma és az önálló / támogatott életvitel különbözőségéről; továbbá jog-, és önérvényesítési lehetőségekről. A résztvevőknek lehetőségük nyílt rá, hogy a képzés keretei között megtervezzék jövőjüket és mindennapjaikat a TL- ben, valamint arra is, hogy az elméletben megszerzett ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazzák. Több alkalommal ismerkedtek jövendőbeli otthonukkal, annak infrastruktúrájával, felkeresték a település eddig nem ismert szolgáltatásait (pl.: cukrászda), s gyakorolták a pénzhasználatot is. Minden egyes képzési alkalmat nagy izgalommal és érdeklődéssel vártak a lakók, akiknek az oktatóval való együttműködése szoros volt: a kölcsönös tiszteleten és szereteten alapult. A csoport motiváltan viszonyult a képzéshez: a TL-hez kapcsolódóan rendelkeztek előzetes ismeretekkel, mely a kiváltási program fenntartói és intézményi támogatottságáról tanúskodott. Az együttműködő, összeszokott társaság nyitott volt – a képzési anyag által preferált – játékokra, beszélgetésekre, kiscsoportos munkára, s különböző interaktív, sőt multimédiás eszközök alkalmazására is.

Összegzésképpen elmondható, hogy a felkészítés gödi résztvevői a képzésen való helytállással fontos lépést tettek meg egy tudatosabb, önállóbb, függetlenebb élet és ezzel a társadalmi befogadásuk felé.

Amennyiben a „Fogyatékos személyek felkészítése az önálló/támogatott életvitelre” című képzés felkeltette érdeklődését és több információt szeretne kapni róla, az NFSZK Nonprofit Kft. honlapján az alábbi linken megtalálhatja azt:

https://fszk.hu/wp-content/uploads/2018/10/E-00089_2014_D017_Fogyatekos-szemelyek-felkeszitese-az-onallo-tamogatott-eletvitelre.pdf

Továbbá telefonos felvilágosítás kérhető az NFSZK Nonprofit Kft. Felnőttképzési munkacsoportjától a 06-1-450-3230 telefonszámon, a 239 számú melléken és a TÁRS projekt Szolgáltatásfejlesztési munkacsoportjától a 255 számú melléken.

További információk a projektről