Februárban folytatódtak a TÁRS Projekt képzései

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Februárban tovább folytatódott a TÁRS Projekt leendő esetfelelősöknek szóló „Támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése” című képzése, és elindult a jelenlegi EFOP-2.2.2. pályázati ciklusra betervezett utolsó, intézményvezetőknek szóló képzés is, a „Változó vezetői szerepek és megújuló kompetenciák az intézményi férőhely kiváltási folyamatban” címmel. Márciusban pedig elkezdődik a három lépcsős esetfelelős képzéssorozat második része, a „Személyközponú megközelítés, mint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek eszköze” című képzés is.

A TÁRS Projekt szervezésében február 6-án elindult az EFOP-2.2.2 pályázati konstrukcióban résztvevők számára tervezett utolsó, intézményvezetőknek szóló képzés. A „Változó vezetői szerepek és megújuló kompetenciák az intézményi férőhely kiváltási folyamatban” című továbbképzést 14 fő kezdte el, akik az ország minden részéről érkeztek. Megnyitó beszédében Kiss Róza, az FSZK Nonprofit Kft TÁRS Projektjének szakmai vezetője kiemelte az intézményvezetők kulcsfontosságú szerepét a kiváltási folyamatban, valamint a kiváltással járó szemléletváltásban. A képzés résztvevői komplex képet kaphatnak a megváltozó intézményi struktúra és szerepkörök működéséről. A fókuszban a rendelkezésre álló eszközrendszer bővítése és értő alkalmazása áll, kiegészítve a vezetői önismeret és a kulcskompetenciák fejlesztésével. A négy alkalmas képzés márciusban folytatódik, havonta egy-egy 2-napos alkalommal. A vezető munkatársak májusban, sikeres vizsgát követően tanúsítványt kapnak a képzés elvégzéséről.

Az intézményvezetőknek szóló képzés mellett februárban immár második alkalommal, újabb három helyszínen került megrendezésre az FSZK Nonprofit Kft három lépcsős, esetfelelősöknek szóló képzéssorozatának első része, a „Támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése” (röviden „TL képzés”). A leendő esetfelelős és kísérő támogató munkatársak továbbképzésének célja, hogy a résztvevők képessé váljanak a munkakör ellátására, illetve az intézményi férőhely kiváltás során létrejövő Támogatott Lakhatás szolgáltatások működtetésére, vezetésére, valamint az érintettek önálló és önrendelkező életvitelének támogatására. A képzéseken résztvevő 79 fő szociális intézményekben foglalkoztatott munkatárs február 14-én Békéscsabán, 21-én Zalaegerszegen tett, 28-án Miskolcon fog vizsgát tenni. A sikeresen vizsgázók tanúsítványt kapnak a képzés elvégzéséről.

A „TL képzés” márciusban további helyszíneken: Debrecenben, Kaposvárott és Budapesten indul. Az új alkalmakra az érdeklődők az FSZK honlapján keresztül tudnak majd regisztrálni. Jelentkezni az ország minden területéről van lehetőség.

A márciusi képzési alkalmak nagyon hasznosak lehetnek mindazon intézmények számára, akik részt vesznek a kiváltási folyamatban, és a későbbiekben munkatársaikat esetfelelősként kívánják foglalkoztatni. Ajánlott minden olyan intézményi szakembernek a jelentkezés, akik tervezik, hogy részt szeretnének venni ezen a típusú képzésen, mivel a közeljövőben további „TL képzés” nem indul.

Szintén márciusban indul majd Szombathelyen, Békéscsabán, Kaposvárott és Nyíregyházán a három lépcsős esetfelelős képzéssorozat második része, a „Személyközponú megközelítés, mint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek eszköze” (röviden „Személyközpontú megközelítés képzés”). A továbbképzés célja, hogy a résztvevők személyes és szakmai eszköztára bővüljön; önállóságuk, döntésképességük, empatikus készségük, toleranciájuk, konfliktusmegoldó készségük és interperszonális rugalmasságuk fejlődjön. Segítő munkájuk során képessé váljanak nyitottan, rugalmasan és érzékenyen kezelni a Támogatott Lakhatás szolgáltatás biztosítása kapcsán felmerülő konfliktusokat, váratlan helyzeteket annak érdekében, hogy az érintettek önálló és önrendelkező életvitelét minél hatékonyabban támogatni tudják. A képzés fókuszában a Támogatott Lakhatásban dolgozó munkatársak érzékenyítése, attitűdjei változásának elősegítése áll.

A szakmai tanfolyamra az ország minden területéről lehetőség van jelentkezni. A képzés regisztrációs felülete az FSZK honlapján az „Aktuális képzések” menüpont alatt elérhető. A jelentkezésnek nem előfeltétele a „Támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése” című képzés elvégzése, így a „Személyközpontú megközelítés képzésre” olyan leendő esetfelelősöket is várunk, akik a három lépcsős képzés első részét nem végezték el. A 40 órás képzés két hónapon keresztül, egy-egy 2-napos alkalmat jelent. A továbbképzés szociális területen engedélyezett szakmai tanfolyamnak minősül, melyről a résztvevők sikeres vizsga esetén tanúsítványt kapnak.

Kérjük, kísérjék figyelemmel az FSZK honlapját, ahol a TÁRS Projekt jövőbeni képzéseiről folyamatos tájékoztatást adunk.

További információk a projektről