Felhívás az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” projektre

Megjelent az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című, VEKOP-6.3.2-17 kódszámú felhívás.

A felhívásra 2017. május 2. és 2019. július 1. között támogatási kérelmet nyújthatnak be- akár konzorciumi formában is- a fogyatékossággal élő és/vagy pszichiátriai beteg és/vagy szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában az 50 főnél nagyobb bentlakásos intézmények állami, egyházi és nem állami fenntartói.

A projekt célként tűzte ki, hogy a kiváltás során a fent említett célcsoportba tartozó lakók igényeire és szükségleteire reflektálva, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák alakuljanak ki. Az intézményi kiváltással létrehozható lakhatási szolgáltatásokat a legfeljebb hat vagy/és hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban/házban határozzák meg.

A kiváltás során létrejövő új lakhatási szolgáltatásoknak meg kell felelnie a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Szociális törvény) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban kell lennie a Stratégiában foglaltakkal.

Emellett elengedhetetlen, hogy a fejlesztés eredményeként az adott település(rész), ahol a lakhatási szolgáltatások létrehozása megtörténik, a szükséges szociális alapszolgáltatások, valamint foglalkoztatási lehetőségek, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások megfelelő mértékben, stabilan, jó minőségben, elegendő kapacitással rendelkezésre álljanak.

A felhívást itt érhető el.

További információk a projektről