Foglalkoztatási munkacsoport indult az intézményi férőhely kiváltás támogatására

Az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatásával az intézményi férőhelykiváltáshoz kapcsolódó foglalkoztatást támogató munkacsoportot hozunk létre azzal a céllal, hogy a kiváltás program jelenlegi megvalósítóinak, valamint a következő pályázati kör kedvezményezettjeinek célirányos segítséget nyújtsunk foglalkoztatási elképzeléseik megvalósításához. Az első munkacsoport ülésre 2015. február 27-én került sor a kiváltás programban dolgozó foglalkoztatási szakmentorok, valamint a foglalkozási rehabilitáció területén jártas szakértők részvételével. A munkacsoportot a későbbiekben kibővítjük az intézményi férőhelykiváltásban érintett további szervezetek képviselőivel. 

A program keretében jelenleg a TIOP-3.4.1.A-11/1 programban résztvevő intézmények foglalkoztatási célú felmérése zajlik, mely alapvetően a foglalkoztatás külső környezetét, belső feltételeit, az intézmények jelenlegi foglalkoztatási struktúráját, jövőbeni terveiket, a felmerülő elakadásokat, akadályozó tényezőket, lehetőségeket tárja fel. A felmérések eredményeit, tapasztalatait is figyelembe véve készül egy tanulmány az intézményi férőhelykiváltáshoz kapcsolódó foglalkoztatást érintő általános érvényű következtetések, tapasztalatok megfogalmazásával, valamint a foglalkoztatást segítő javaslatok, konkrét feladatok felvázolásával a szakmapolitikai döntéshozók irányába.