Fókuszban a hazai helyzetkép egyeztetése

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 20202019. szeptember 6-án került megrendezésre a TÁRS Projekt SHF Szakmai Műhelye, melynek témája a „Súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek helyzetének áttekintése” című tanulmány egyeztetése volt. A rendezvényen elsősorban azok a szülők, szülőcsoportok és szolgáltató szervezetek voltak jelen, akik az év elején részt vettek a Budapesten, Kaposvárott és Nyíregyházán rendezett fókuszcsoportos egyeztetéseken is.

Mint ahogy az év elején hírt adtunk róla, megvalósítás szakaszba lépett a súlyosan, halmozottan fogyatékos (SHF) személyek támogatott életvitelének kialakítását elősegítő modellprogram, melynek az egyik eleme a hazai helyzetkép feltárását célzó tanulmány elkészítése volt. Erre a feladatra a TÁRS Projekt Kovács Éva szociális szakembert kérte fel. A tanulmány elkészítésének érdekében a 2019-es év elején több fókuszcsoportos egyeztetés zajlott. Ennek eredményeképpen készült el 2019 nyarára a „Súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek helyzetének áttekintése” című összefoglaló tanulmány, amelyet a fókuszcsoport résztvevők előzetesen is megkaptak, majd személyesen is megvitatásra kerültek a főbb észrevételeket.

A szeptember 6-án megrendezett SHF szakmai Műhely során bemutatásra kerültek azon kormányzati lépések, amelyek a célcsoport helyzetét kívánja javítani, s ezt követően került sor az előzetesen kiküldött szakmai anyag egyeztetésére.

A visszajelzések szerint egy nagyon összetett, mindenre kiterjedő, átfogó tanulmány készült el, amely minden problémára kitér, ami a súlyosan halmozottan sérült emberek helyzetét érinti: Mindenre és mindenkire gondol SHF témán belül. A véleményezők bizakodnak, hogy a tanulmánynak köszönhetően sok pozitív változás várható, és segítségével sokat fog javulni a súlyosan halmozottan sérült személyek helyzete Magyarországon.

A hazai helyzetkép egyeztetés résztvevői kihangsúlyozták, hogy bár a modellprogram elsősorban az értelmileg, súlyosan, halmozottan fogyatékos személyeket célozta meg, azonban a súlyosan, halmozottan fogyatékkal élők ennél egy jóval tágabb célcsoportnak tekinthetők. Ez az érintetti kör nagyon sokszínű, egyfajta diagnózissal nehezen körbeírható, ugyanakkor közös bennük, hogy magas vagy intenzív támogatási szükséglettel élnek, s nap mint nap, ugyanazon problémákkal, akadályokkal küzdenek, amelyet a tanulmány is jól visszatükröz.

A szakmai találkozó alkalmával átbeszélésre kerültek a tanulmányban pontosítandó, kiegészítendő részek (úgy mint például: a család és támogató közeg és az otthonközeli szolgáltatásokkal kapcsolatos főbb problémák és javaslatok). A nap második felében a megjelent szülők és szolgáltatók a tanulmányban megjelölt javaslatokat csoportos munka keretében konkretizálták és priorizálták, figyelembe véve, hogy mely javaslatokkal lenne fontos a szakmapolitikának foglalkoznia rövidebb és hosszabb távon.

Az NFSZK Közhasznú Nonprofit Kft. tanulmánya a szeptemberi egyeztetés alapján kiegészítésre kerül. A műhely aktív résztvevői bíznak abban, hogy a szakmai anyagban megfogalmazottak jó alapot nyújthatnak arra, hogy további intézkedéseket lehessen tenni, amely tovább erősítheti az SHF személyek és családtagjaik közösségi ellátásokhoz való hozzáférésének javítását és a családban maradás feltételeinek megerősítését, összhangban a kiváltási koncepcióval.

További információk a projektről